Ny ledelse af københavnske teatre


Når styrelsen for Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab holder sit møde mandag morgen (8/12), bliver det sidste gang denne kreds mødes. Styrelsen for det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab blivet næsten helt skiftet ud.

Kommunevalget resulterer i store ændringer for Det storkøbenhavnske Teaterfælleskab. Seks af ni medlemmer går frivilligt eller ufrivilligt af. Den hidtidige formand opnåede end ikke genvalg til Amtsrådet.Og de seks nyvalgte medlemmer af styrelsen får sandsynligvis kun kort tid, førend styrelsen skal lægges om.

Den hidtidige formand, socialdemokraten Hanna Jensen, opnåede ikke genvalg til Københavns Amt. De to øvrige medlemmer fra Københavns Amt bliver nye, Frederiksborg og Roskilde Amter vælger også nye repræsentanter.

I Københavns kommune genvælges sandsynligvis det ene socialdemokratiske medlem, hvorimod et eller to øvrige københavnske medlemmer bliver nye.

Frederiksberg Kommune har foretaget genvalg af det hidtidige medlem, Grethe Rostbøll (Kons).

Summa summarum: af hidtidige medlemmer, bliver kun de to eller tre siddende. 6 eller 7 nye medlemmer skal lægge den fremtidige teaterpolitik for hovedstadsområdet.

Den kommende formand for Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab forventes at blive Socialdemokrat. Det kan ikke regnes for sandsynligt, at Socialdemokratiet vil indvælge et medlem som end ikke sider i amtsrådet. Så den eneste socialdemokrat, der også sad i styrelsen i sidste valgperiode, er Mona Heiberg fra Københavns Kommune. Såfremt Københavns Amts socialdemokrater ikke forlanger at deres nyvalgte repræsentant skal overtage formandsposten, vil Mona Heiberg blive valgt til ny formand ved styrelsens konstituerende møde i begyndelsen af det nye år.

Umiddelbart set bliver den vigtigste opgave for den nye styrelse at udpege nye teaterledere fra 2000-2004. I Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab indgår 8 teatre: Folketeatret, Betty Nansen Teatret, Nørrebros Teater, Amager Scenen, Gladsaxe Teater, Dr. Dante's Aveny, Østre Gasværk Teater, Rialto Teater. Teaterfællesskabet giver desuden støtte til Det Ny Teater. Teatrenes økonomi og overordnede forhold besluttes i Teaterfællesskabet.

Men styrelsens eksistens er også til debat.

En konsulentrapport fra PLS -konsult januar 1997 foreslog drastiske ændringer i hovedstadens styring af teaterstøtten. (Se Søndag Aften Arkiv). Siden har et embedsmandsudvalg foreslået omfattende ændringer, som dog endnu ikke er taget frem til beslutning. Embedsmandsudvalget foreslår, at der etableres et "Hovedstadens Kulturråd". Kulturrådet skal være samarbejdsforum mellem amterne og sikre støtte og videre udvikling af teatrene i Teaterfællesskabet, Sjællands Symfoniorkester samt en pulje til iværksættelse af nye initiativer. Blandt overvejelserne har også været at supplere de politiske repræsentanter i styrelsen med teaterfaglige eksperter.

Næste udspil i debatten om strukturen ventes komme fra Kulturministeriet.

Søndag Aften 1297
Må kun kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

[CC INDEX] [SØNDAG AFTEN] [CONFERENCE] [LINK>BANK®] [COLOFON]
[arkitektur] [design] [film] [kunst] [litteratur]
[mad & drikke] [mode] [musik] [sport] [teater]