Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Oktober 2008


Kunstnere spredt over hele landet


Søndag Aften offentliggør den første geografiske analyse af modtagerne af Statens Kunstfonds livsvarige ydelser.

Siden Statens Kunstfonds start med livsvarige ydelser i 1965 har ordningen været genstand for talrige diskussioner, ofte foranlediget af mistanker om klubber og kliker blandt kunstnerne (se Søndag Aften arkiv). I opgavebeskrivelsen for de livsvarige ydelser lægges udelukkende vægt på den kunstnerisk markante kvalitet blandt de kunstnere, som indstilles til livsvarige ydelser. Statens Kunstfond skal ikke tage demokratiske hensyn til fx køn, race, alder eller geografi. I de konkrete beslutninger er dette irrelevant, idet den overordnede påstand er, at kvaliteten kan vurderes ud fra en slags universelle kriterier.

Naturligvis er der med mellemrum forekommet eksempelvis kønsargumenter: nu er det snart på tide, at også en kvinde indstilles på dette område. Dette synspunkt har dog kun haft svag indflydelse og har næppe nogensinde været anvendt som den formelle begrundelse for indstilling om livsvarig ydelse.

I beslutningsøjemed er geografisk fordeling således ikke et relevant kriterium for Statens Kunstfond. Som indikation for den hyppigt fremsatte påstand om indspisthed ved indstillingerne til de livsvarige ydelser, kan den geografiske spredning være interessant - og som et billede på, hvor denne centrale del af den kreative klasse bor, kan det især være interessant.

Hovedstaden dominerer

Næsten halvdelen (47%) af modtagerne af de livsvarige ydelser bor i en af de to hovedstadskommuner, København og Frederiksberg. De 252 modtagere af livsvarige ydelser er fordelt blandt 52 af landets 98 kommuner. Top 10 listen i fordelingen af de livsvarige ydelser ser således ud:

Kommune Antal livsvarige ydelser
København 96
Frederiksberg 23
Gentofte 14
Lyngby-Taarbæk 13
Vordingborg 12
Århus 8
Bornholm 7
Rudersdal 6
Helsingør 5
Morsø 4

Det vil næppe forbavse, at mange kunstnere bor i de to hovedstadskommuner, København eller Frederiksberg. Her finder kunstnere mange relevante samarbejdspartnere, de store udstillingssteder og de øvrige netværk, som kan være væsentlige for at drive en kunstnerisk karriere.

Ud på landet

Selv om det er en væsentlig del af kunstnerne, der bor i hovedstadskommunerne, så er det ikke her man finder den relativt største kunstnerkoloni. Vordingborg på Sydsjælland er den kommune, der har flest kunstnere i forhold til indbyggertallet. For hver 3.883 indbyggere i kommunen modtager 1 livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond. I landet som helhed uddeles 1 livsvarig ydelse for hver 22.000 indbyggere. På 2. pladsen følger Frederiksberg med 1 livsvarig ydelse pr. 4.063 indbyggere og på 3. pladsen Samsø med 1 livsvarig ydelse pr. 4.085 indbyggere.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at ingen af de 12 kunstnere i Vordingborg kommune bor i selve Vordingborg. 4 kunstnere bor i Præstø, 3 i Stege, 2 i Askeby, 1 på Bogø, 1 i Mern og 1 i Borre.

Denne tendens, til at kunstnerne bosætter sig på landet, underbygges af, at en række store provinsbyer enten ingen kunstnere har eller kun har enkelte: Esbjerg, Vejle, Randers og Viborg har ingen kunstnere med livsvarige ydelser, både i Ålborg og Odense finder man kun 2 modtagere.

Sammenstilles antallet livsvarige ydelser med kommunestørrelser, gives følgende Danmarksbillede:

Kommunestørrelse Samlet indbyggertal Antal livsvarige Indbyggere pr. livsvarig
Hovedstaden (København-Frederiksberg) 603.305 119 5.070
Over 100.000 899.792 12 74.983
80.000 - 100.000 686.609 10 68.661
60.000 - 80.000 669.256 29 23.078
40.000 - 60.000 1.584.802 55 28.815
20.000 - 40.000 976.538 22 44.388
under 20.000 55.489 4 13.872

Note: Da Hovedstadskommunerne er udenfor reel sammenligning med øvrige kommuner af tilsvarende størrelse, udgør Københavns og Frederiksberg kommuner en selvstændig gruppe i ovenstående.

Hovedindtrykket er, at kunstnerne enten bor i hovedstaden eller i tyndt befolkede områder. Tendensen, til at kunstnerne bosætter sig i mindre landkommuner, var sandsynligvis tydeligere, inden en række landkommuner blev lagt under større kommuner i forbindelse med kommunalreformen.

Søndag Aftens fortegnelse over antal livsvarige ydelser i de enkelte kommuner finder du her.

Søndag Aftens analyse af kunstnernes geografiske fordeling er baseret på adresse- og postnummeroplysninger fra Statens Kunstfond. I henhold til finansloven er der 275 livsvarige ydelser. På opgørelsestidspunktet, september 2008, var 8 af disse ubesat og 15 bosiddende i udlandet. Geografiske data for de resterende 252 er fordelt i henhold til kommunalreformens inddeling af landets kommuner sammenholdt med Danmarks Statistiks opgørelse af befolkningstal pr. 1. januar 2008.

  Læs også:
Se til Vordingborg

Søndag Aften 10/2008

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2008


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.