Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


April 2011


Farvel til Gamle Scene?


Hvis Det Kongelige Teater ikke får flere penge, kan resultatet blive, at Gamle Scene nedlægges.

Når de politiske drøftelser af Det Kongelige Teaters næste 4-årsaftale påbegyndes til efteråret, kan et af resultaterne blive, at man opgiver Gamle Scene. Det fremgår af et brev fra teatrets bestyrelsesformand til kulturministeren.

I brevet konstaterer bestyrelsesformanden, at Det Kongelige Teater fundamentalt set er underfinansieret - ud fra det nuværende kunstneriske niveau og den nuværende bygningsmasse. Som forberedelse til den kommende 4-årsaftale om Det Kongelige Teaters økonomi foreslår teatrets bestyrelse to alternativer:
  • et alternativ, hvor det nuværende aktivitetsniveau fastholdes ud fra nuværende 4-årsaftale med samme internationale aktivitetsniveau og de tre nuværende teaterhuse,
  • et alternativ, hvor aktivitetsniveauet tilpasses det nuværende bevillingsniveau - således at det bliver muligt at samle alle forestillinger i Operaen og Skuespilhuset, så omkostningerne til Gl. Scene kan spares.
Bestyrelsen for Det Kongelige Teater opstiller således et ganske klart valg: skal man fastholde nuværende ambitionsniveau, skal bevillingerne øges - hvis man holder nuværende bevillingsniveau fast, vil man skille sig af med Gamle Scene.

Ukendt besparelse

Modellen med lukning af Gamle Scene har ikke indgået i de seneste måneders offentlige debat om Det Kongelige Teaters økonomi. Diskussionen har især handlet om de stigende bygningsudgifter i forhold til de kunstneriske ambitioner (se Søndag Aften arkiv: Meget mere end mursten).

Opgiver man Gamle Scene, vil det opfylde et af de offentligt udtalte ønsker om at bruge flere penge på kunst og mindre på bygninger.

Spørgsmålet er dog, hvor stor den reelle besparelse vil blive. Med det (begrænsede) aktivitetsniveau Det Kongelige Teater planlægger, vil det sandsynligvis være muligt at flytte alle forestillinger fra Gamle Scene til henholdsvis Operaen og Skuespilhuset. Der vil dog være et kapacitetsproblem med hensyn til prøvefaciliteter.

Hertil kommer, at bygningskomplekset omkring Gamle Scene rummer balletskolen, værksteder, administration og mange andre funktioner, som man i givet fald skal finde nye lokaler til.

Der eksisterer ikke nogen egentlig beregning af, hvad Gamle Scene koster Det Kongelige Teater. Bygningen koster 5 mio. kr. i ejendomsskatter, men driftsudgifterne til bygningen er ikke gjort op.

Samtidig med etableringen af det nye Skuespilhus, lukkede Det Kongelige Teater scenen Stærekassen. Dette gav naturligvis teatret en nødvendig besparelse. Men Staten sparede ikke meget, idet bygningen nu har stået uden reel anvendelse i 3½ år.

Ny 4-årsaftale

Det er aftalt, at der iværksættes en konsulentundersøgelse for at skabe et fælles udgangspunkt for den vanskelige økonomiske diskussion om Det Kongelige Teaters udgifter, indtægter, mer- og mindrebevillinger. Herefter vil en arbejdsgruppe fra kulturministeriet og teatret udarbejde de baggrundsmaterialer, der vil være brug for forud for de politiske diskussioner.

De politiske diskussioner vil naturligvis bære præg af andet end rene økonomiske overvejelser, eksempelvis spiller symbolværdien af Gamle Scene en ganske stor rolle.

Den nuværende 4-årsaftale udløber ved årsskiftet 2011/2012, en ny aftale skal således helst være afsluttet inden vedtagelsen af finansloven for 2012. Den seneste 4-årsaftale blev dog forsinket og først vedtaget i februar 2008. Grundlaget for denne aftale var uændret bevillingsniveau, derfor gav det ikke væsentlige problemer, at aftalen først blev indgået efter udløbet af den forudgående aftale.

Fortsætter Det Kongelige Teater med det nuværende bevillingsniveau, vil de planlagte begrænsninger i aktivitetsniveau som udgangspunkt sikre, at økonomien hænger sammen. Dette forudsætter dog, at teatrets indtægter svarer til hidtidigt niveau. Både sponsor- og billetindtægter er konjunkturafhængige. Foruden at man kan være udsat for deciderede uheld, som da forestillingen de Tre Musketerer bogstaveligt talt regnede i stykker i 2010, hvilket gav godt 7 mio. kr. mindre i indtægter end budgetteret.

Forslaget om ophør af Gamle Scene indebærer det strategiske problem for Det Kongelige Teater, at diskussionen om teatrets struktur vil blive genaktualiseret. I rapporten Scenekunst i Danmark, Veje til udvikling foreslog arbejdsgruppen, at der i 2011-2014 skal igangsættes en analyse, om Det Kongelige Teater fortsat skal være én organisation, eller om Skuespillet skal selvstændiggøres, mens ballet, opera og kapel forbliver en enhed.

Denne model vil fremstå mere logisk, hvis bygningsopdelingen svarer til dette.

Det Kongelige teater har haft til huse på Kongens Nytorv siden 1748. Den nuværende Gamle Scene blev tegnet af arkitekterne Vilhelm Dahlerup og Ove Pedersen og indviet i 1874 - ved siden af den tidligere teaterbygning. Gamle Scene var gennem en omfattende ombygning i 1980'eren og blev fredet i 1985.

Læs også:
Fra arkivet:
Meget mere end mursten
Videre teaterveje

Søndag Aften 04/2011       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2011


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.