Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


December 2011


Nationaliser de virtuelle biblioteker


Virtuelle biblioteker som ereolen.dk og Bibzoom ser stort på biblioteksloven og de kulturpolitiske forudsætninger.

CulturCommentar:

Med ereolen.dk har de danske folkebiblioteker anvist vejen for, hvordan man synes de fremtidige digitale tjenester skal være. I forhold til brugeroplevelsen indeholder ereolen.dk en lang række problemer, som naturligvis kan rettes op på. Vi taler fortsat om et et-årigt forsøg.

Diskussionerne om bibliotekernes nye nettjenester handler primært om forholdet til de kreative industriers nye forretningsmodeller. Kun sjældent diskuteres kulturpolitiske konsekvenser af de valgte modeller.

Hvad er formålet?

Det grundlæggende spørgsmål ved bibliotekernes digitale tjenester, som Bibzoom og ereolen.dk, synes stadig at være hvorfor? Bibliotekernes tjenester savner al anden begrundelse, end at bibliotekerne er med på den digitale bølge og kan tilbyde kommercielle produkter helt gratis for brugerne. Ser man bort fra prisforskellen, gør bibliotekerne ingen som helst forskel. De tilsvarende kommercielle tjenester har langt bedre søge- og navigationsredskaber, langt bedre mulighed for brugerkommunikation og oplyser brugerne langt bedre om vilkår og betingelser.

Den kulturpolitiske begrundelse synes alene at være at tilbyde produkter gratis. Det holder naturligvis ikke.

Man kunne anbefale bibliotekssektoren at genlæse biblioteksloven og dens forudsætninger.

Genlæs biblioteksloven

Nogle eksempler:
  • Blandt forudsætningerne for biblioteksloven har altid været den lige og fri adgang til materialerne. Ingen forskelsbehandling. Så holder det ikke at man binder sig op på en kommerciel løsning, som udtrykkelig forbyder, at ebøger kan læses af unge under 13 år. (læs Ereolen.dk forbudt for børn)
  • Ifølge biblioteksloven er bibliotekerne forpligtede til at foretage en udvælgelse af det materiale, man stiller til rådighed. Både Bibzoom og ereolen.dk stiller alt det materiale, som kommercielle udbydere tilbyder, til rådighed. Der foregår ikke nogen som helst udvælgelse. Af aftalerne om ereolen.dk fremgår, at bibliotekerne kan fravælge materiale. Indtil videre kendes ikke eksempler på sådanne fravalg - dog har enkelte forlag beklaget sig gennem tidsskriftet Bogmarkedet. Indtil nu foreligger ikke aflarende svar på hvorvidt der er tale om bureaukratiske indkøringsproblemer eller aktiv fravalg. Men sådanne fravalg bør være undtagelser og vil klart smage af censur. Der er en væsentlig kulturpolitisk forskel på om man udvælger (positivt) eller fravælger (negativt).
  • Ifølge biblioteksloven har bibliotekerne en forpligtelse til at formidle offentlig information og øvrig samfundsrelevant information. Varetagelsen af denne forpligtelse høster folkebibliotekerne almindeligvis stor anerkendelse for. Men dette perspektiv er helt fraværende i ereolen.dk. Man kunne sagtens lægge alle offentlige rapporter, forskningsprojekter og andet samfundsrelevant ind i en ebogsløsning. Så ville det være nemt at finde for den almindelige borger.
  • Ereolen.dk er udelukkende tænkt som et gratis supplement til kommercielle eboghandler. Det kongelige bibliotek har gjort mængder af klassiske værker frit tilgængelige. Det er væsentlig kulturarv, blot ikke præsenteret i ebogsformater. Hvis et forlag kopierede disse værker og lagde dem ind i ereolen.dk, ville forlaget tjene penge for hvert klik, selv om det egentlige arbejde er udført af Det kongelige bibliotek. Det kulturpolitiske problem er, at hvis ophavsretshaver ikke ønsker at tage penge for et værk, så kan det ikke medtages i ereolen.dk. Hvis et lokalhistorisk arkiv frit vil stille samlinger til rådighed som ebøger, så skal det ske udenom ereolen.dk. Selv om bibliotekerne leverer gratis, formidler man ikke materiale som er gratis andre steder.
  • De digitale biblioteksløsninger vidner på ingen som helst måde om, at man forsøger at leve op til bibliotekslovens krav om, at udvælgelsen sker ud fra "kvalitet, alsidighed og aktualitet". Det er faktisk et åbent spørgsmål, om der noget som helst sted i det danske bibliotekssystem er foretaget en vurdering af de virtuelle biblioteker i forhold til disse helt centrale kulturpolitiske forudsætninger i biblioteksloven. Man kan til nød hævde, at alsidighed sikres ved at stille alt til rådighed. Men i ereolen.dk's tilfælde stiller man netop ikke alt til rådighed, kun det man aktivt søger at indgå aftale om.
  • Biblioteksloven er baseret på kommunale løsninger og udtrykker klart, at hvis en kommune har valgt ikke at købe et givent materiale, så skal man søge at skaffe det materiale, som man ikke selv råder over. Det materiale en låner i Gedser kan få, skal også kunne lånes af en låner i Skagen. Dette gælder åbenbart ikke de digitale løsninger, hvor en kommune kan undlade at tegne abonnement på en tjeneste, hvorefter kommunens borgere er forhindrede i at få materialet fra andre kommuner.
  • Bibliotekerne har en lang tradition for åbenhed. De virtuelle biblioteker er åbenlyst så afhængige af kommercielle aftaler, at man bevidst undlader enhver form for åbenhed. Der fortælles intet om materialevalg, om aftaler eller aftalebegrænsninger, om hvem der er ansvarlige eller om lovgrundlag. Der fortælles intet om de valgte tekniske løsninger, og hvorfor open source løsninger som fx Linux ikke kan anvendes. Der fortælles intet om hvilke mekanismer, der ligger bag, at den enkelte bruger ser netop disse produkter. Der fortælles intet om sikkerhed for at persondata ikke indsamles. Ligesom man heller ikke oplyser i hvilket omfang statistisk data, brugeradfærd og lignende vidergives til kommercielle samarbejdspartnere. Almindeligvis er sådan dataindsamling et væsentligt kommercielt produkt. Der oplyses intet om sådanne samarbejdsrelationer. Tranparens lader til at være et fremmedord for folkebibliotekernes virtuelle biblioteker.

National løsning nødvendig

Aktuelt har en god håndfuld kommuner besluttet at ophøre med Bibzoom, og omkring 10 kommuner har endnu ikke indgået aftale med ereolen.dk. De kommuner, der medvirker, kan desuden sætte egne betingelser for fx lånetid og antal tilladte lån pr. måned. De fleste lånere ved naturligvis hvilken kommune de bor i. Men de opfatter det næppe som væsentligt i forhold til hvilke tjenester på nettet, de kan nyde godt af. De digitale biblioteker bør være kommune-grænseløse.

Bortset fra at lånerne skal vælge kommune, når de logger ind, så kan man ikke på nogen som helst måde se sammenhængen til de lokale biblioteker. Der er historiske og bureaukratiske årsager til, at opgaverne er fordelt, som de er i dag. Det er irelevant for borgerne.

Kommunerne har hidtil haft ansvaret for musikudlån. Det er et spørgsmål om tid, før alt musikudlån sker via nettet. Hvis staten tillader sig at begynde en diskussion om opgavefordeling, vil det føre til adskillige diplomatiske forviklinger mellem kommuner og stat. Men diskussionen må meget snart påbegyndes: lad staten overtage en række af folkebibliotekernes virtuelle biblioteker. Lad brugerne få ens forhold over hele landet.

Kommunernes indsats for at sætte de digitale initiativer skal naturligvis anerkendes. Der er en anden og langt mere kreativ tilgang til at iværksætte sådanne forsøg i kommunerne. Men nu er der behov for at løfte opgaverne til statsligt og fælles niveau. Og nu er der behov for at etablere solide og juridisk holdbare løsninger. Netbibliotekernes cowboytilstand må afsluttes.

Tom Ahlberg
ansvarshavende redaktør

  Læs også:
Ereolen.dk forbudt for børn
Op og ned ad ereolen.dk
Fra arkivet:
Det nye e-bogsbibliotek
Hvad skal netbøger koste bibliotekerne?
En e-hvad-for-noget?
Når netmusikken spiller

Søndag Aften 12/2011       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2011


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.