Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Oktober 2005


Hovedstadens helt eget teater


Vi vil ha´et stadsteater. Det er Københavns kommunes svar på Statens opprioriterning af Det Kongelige Teater og overtagelse af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

København skal have et stadsteater. Det er det mest markante enkeltforslag i Københavns kommunes aktuelle kulturpolitiske redegørelse (læs København vil det hele), som for tiden er til debat i kommunen.

I redegørelsen forpligter kommunen sig til at "undersøge grundlaget for etablering af en stadsscene, der kan give modvægt og konkurrence til Det Kongelige Teater". I redegørelsen går man i øvrigt ikke nærmere ind på hverken økonomi eller andre rammer for en sådan stadsscene. Det er dog givet, at inspirationen til forslaget blandt andet skal findes i Stockholms Stadsteater. Det er et teater som fremstår som en stærk - både økonomisk og kunstnerisk - konkurrent til den nationale scene, Dramaten.

Ud fra de diskussioner, der har været om strukturændringer indenfor Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, kan man forestille sig etableringen af en stadsscene, som en simpel kommunal overtagelse af Folketeatret, med dets mange scener. I sine stærkeste perioder har Folketeatret været det nærmeste en stadsscene man kan komme.

I de seneste år har Folketeatret haft både økonomiske og ledelsesmæssige vanskeligheder. Dette kombineret med at Staten overtager alle DST-teatre gør, at det næppe vil være attraktivt for Københavns kommune at lade undersøgelserne af muligheden for en stadsscene resultere i en kommunal overtagelse af Folketeatret. Visionen om en Stadsscene skal - hvis det skal blive en vision - bygge på at der skabes ny energi og ny kreativitet.

DST bliver ikke konkurrenten

Med forslaget om en stadsscene, får Københavns kommune også tydeligt sagt, at man ikke forventer at DST-teatrene vil være i stand til at indtage en rolle som modvægt og konkurrent til Det Kongelig Teater. DST-teatrene har være omstruktureret talrige gange og vil som konsekvens af Strukturreformen igen blive udsat for strukturændringer i 2006-2007.

De massive statslige investeringer i Det Kongelige Teater har fået mange til at frygte, at konsekvensen vil blive teaterlukninger af eksempelvis teatre indenfor DST-teatrene.

Det interessante ved forslaget om en Stadsscene er dog, at Københavns kommune vælger at tænke offensivt, når andre er frygtsomme. Også blandt små teatre reagerer mange positivt ved at sige: endelig et offensivt modspil til Det Kongelige Teater. En Stadsscene efter Stockholmsk forbillede kan også give ny energi til de mange små teatre.

Kan der ud af det undersøgelsesarbejde Københavns kommune vil sætte igang, komme et nyt teater, som kan leve op til navnet Stadsscene, så vil det også kunne give hele hovedstadsområdet ny teaterenergi. Det kan såmænd blive det initiativ - hvis flot gennemført - kan åbne for de fastlåste københavns teaterstrukturer. Måske kan det oven i købet blive til et startskud til den længe ventede nye Teaterlov.

Læs også:
København vil det hele

Søndag Aften 10/2005

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.