Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter

POLITIK         Finanslov flytter 1 milliard
Regeringens finanslovsforslag flytter langt flere penge end sædvanligt. Konsekvenserne er ikke gennemskuelige. Kunsthåndværk og design får en merbevilling.

Det norske kulturløfte
Siden 2005 har Norge haft en ambitiøs kulturpolitik, kaldet Kulturløftet. Bevillingerne til kultur er voldsomt forøget – men kunstnerne er overset.
Kulturløftets virkninger
Kulturløftet, som har dannet grundlag for den nuværende norske regerings kulturpolitik siden 2005, har medført et væsentligt forøget kulturbudget. Virkningen varierer dog stærkt mellem de forskellige kulturområder.
Et Kulturløft på dansk?
Kan det norske kulturløft importeres til Danmark?
Det norske kulturvalg
9. september går nordmændene til valgurnerne. Meningsmålinger tyder på at kulturløftet bliver historie.

Drop Manifesta i Rusland
Den centrale kunstbiannale Manifesta skal i 2014 afholdes i Rusland. Drop planerne.

Kulturpolitik økonomisk set
Christian Hjort-Andersens Hvad koster kulturen er et tiltrængt forsøg på at ruske op i den danske kulturdebat. Vi skal interessere os mere for efterspørgsel - og ikke kun lave politik for udbuddet, er bogens hovedbudskab.

Kulturstøttens politiske økonomi
Reelt er der næppe nogen større social slagside i den samlede kulturstøtte, skriver Christian Hjort-Andersen.

Ledelse gennem puljer
Tipsbevillingen for 2013 bruges til at etablere en lang række nye puljer, som skal fordeles af kulturministeren.

Ministeren får det hele
De mange nye puljer i tipsaktstykket for 2013 komplicerer kulturministeriets struktur. Ministeren får større konkret bevillingsansvar end nogensinde før.

Tal på kunsten
En omfattende engelsk analyse af kunst- og kulturøkonomi viser dens store betydning for den engelske samfundsøkonomi.

Hvo intet vover
Økonomien for det nye Handels- og Søfartsmuseum synes usikker. Det skal vi glæde os over. Kulturledelse skal gerne handle om at bryde grænser, at gennemføre de umulige drømme for fællesskaberne. Derfor er det også legitimt at tage økonomiske chancer.

Skolereform med kreative muligheder
Der er megen tumult om regeringens forslag til folkeskolereform. Reformen vil give de praktiske/musisk fag en stærkere placering.

Folkeskolereform - kreative konfliktflader
Når den kommende folkeskolereform skal udmøntes, vil kunst- og kulturlivet blive mødt med en række nye udfordringer. Selve undervisningstiden er det mindste.

Tid til amatører?
I det øvrige Europa fylder amatørkulturen mere og mere i den kulturpolitiske debat. I Danmark er området nærmest usynligt. Ikke som aktiviteter, men som politisk interessefelt.

Amatørernes kulturvaner
Hvad laver alle landets amatører? Kulturvaneundersøgelser giver dele af svaret.

Amatører skal lære at netværke
Rapport fra amatørkulturens organisationer viser stort behov for, at amatørernes lokale foreninger samarbejder med hinanden og med kommunerne.

Rammerne for amatører
Den vigtigste offentlige støtte til amatørkulturen sker lokalt gennem folkeoplysningsloven. Staten støtter dog de landsdækkende organisationer med mindre beløb.

Hvem er amatørerne?
Det kan være vanskeligt at hitte rede i de mange organisationer, som repræsenterer amatører og frivillige udøvere af kunst. Her er en guide til (nogle af) de vigtigste organisationer.

Alle disse kulturregioner
Kun 9 af landets i alt 98 kommuner har valgt at stå udenfor kulturregioner. 4 kommuner medvirker sågar i flere kulturregioner.
13 kulturregioner
I 13 områder af Danmark er der indgået aftaler med Kulturministeriet om kulturregioner. Søndag Aften bringer et overblik.
Hvad skal vi med kulturregionerne?
Kulturregionerne har bidt sig fast. Spørgsmålet er, hvornår de vil kræve opgavedeling mellem stat og kommuner ændret.

Den kreative vækstplan
Med hele 27 (mere eller mindre) konkrete initiativer tager Regeringen dybere spadestik på at virkeliggøre de mange ambitioner om at styrke den kreative sektors vækstpotentiale.

Moms som kulturpolitik
Når bogmarkedet har det svært, tales om moms. Det bliver nemt ganske kompliceret.

Kommunernes 0-budgetter
Kommunerne sparer fortsat på biblioteksudgifterne, hvorimod det samlede kulturområde er gået fri for besparelser.

Der spares i Syddanmark
Det er især i kommunerne i Syddanmark, der er sparet på kulturudgifterne. Nordjylland og Sjælland øger udgifterne.

Kommunernes budgetter
Halvdelen af kommunerne øgede kulturbudgetterne i 2013 - halvdelen skar i kulturbudgetterne.

Biblioteksbudgetter 2013
Kun 25 kommuner øgede biblioteksbudgetterne i 2013. 73 kommuner skar ned på udgifterne.

Albertslund tilbage på toppen
Albertslund er igen den kommune, der satser mest på kultur.

Kulturens dagsorden 2013
Kunststøttereform og mediestøtteaftale bliver de bærende kulturpolitiske dagsordner i 2013.

14 måneder med Elbæk
Kulturminister Uffe Elbæks afgang blev dramatisk, og dommene var hurtige og hårde. Vi forsøger at give en - bare nogenlunde - nøgtern vurdering af Uffe Elbæks 14 måneder.

Billedkunsten taber 2 mio. kr.
Billedkunstnere og forfattere taber, film- og scenekunstnere, kunsthåndværkere og designere samt komponister vinder på ny lov om livsvarige ydelser.

Kultursektoren mister arbejdspladser
Trods al tale om vækst i de kreative erhverv viser ny opgørelse fra Danmarks Statistik, at Kultursektoren taber mere på krisen end det øvrige arbejdsmarked.

Åbenhed eller ej
Er det virkelig et problem, at det offentlige offentliggør ansøgere? Tværtimod: det er et problem at kunstnerorganisationerne ikke går forrest i krav om størst mulig offentlighed.

Tal på kulturvaner
For syvende gang er danskernes forbrug af kultur kortlagt. Vi er gennemgående blevet mere kulturaktive.

Mellem vaner og uvaner
Kulturvaneundersøgelsen for 2012 har givet anledning til mere tvivl om tallenes rigtignokhed end tidligere. Søndag Aften giver hermed vores bidrag til tvivlen.

Afstandens politik
Trods massiv lukning af biblioteksfilialer er bibliotekerne det område, hvor færrest synes, der er for langt til en kulturinstitution.

Nycirkus som kulturkamp
Enhedslisten fik nycirkus med i finanslovsaftalen, men ministeren fik tornene at føle. Venstre udstiller imponerende grad af uvidenhed.

Pludseligt var det museerne
Finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten medfører en merbevilling til kulturområdet på 20 mio. kr. Museerne blev vinderne.

Kunststøttereformens mangler
Kunststøttereformen effektiviserer - men problemer løses ikke.

Mere til provinsen
Provinsen har fået en større andel af kulturpengene, siden SRSF-regeringen tog over.
Lovprogrammet for 2012/2013
Museumslov, kunststøttereform og medieaftale er kernepunkterne i kulturministerens lovkatalog for dette folketingsår.

År 1 bogført
Regeringsprogrammet indeholder i alt 12 konkrete planer. 2½ af disse er gennemført.

Marshall-planen der døde
Ved regeringens tiltrædelse var den nyudpegede minister hurtig til at tage afstand fra sit eget valgoplæg, den såkaldte "Kulturens Marshall-plan". Det var nok klogt, for det blev ikke til meget.

Klar til SRSF år 2
Regeringen glimrer ikke ved at gennemføre egne forslag. I horisonten kan man dog skimte 2 reformer, som giver mulighed for at vise nye veje.

Spørg Uffe
Hele 165 såkaldte §20-spørgsmål blev stillet til kulturministeren i folketingsåret 2011-2012.

Finansloven for 2013
Kulturministeriets finanslov er et lillebitte plus. Der spares ikke. Alligevel har regeringen kun fundet forslag til omprioritering af 10 mio. kr. ud af et samlet budget på 6,3 mia. kr.
Puljer kommer og går
Politisk aftalte puljer skaber forvirring, når finansloven diskuteres. Regeringen bliver skydeskive for, at oppositionen har glemt sine egne aftaler.

Statens Museum for Kunst - nu med entré
Det mest kontroversielle forslag i kulturministeriets bidrag til finansloven er forslaget om at retablere entrébetaling for voksne til Statens Museum for Kunst.

Musikken fik mere under Brian
Trods opreklamerede musikhandlingsplaner, var statens udgifter til musik større, da Brian Mikkelsen var kulturminister.
Musikken vinder i tips
Færre penge til idræt og litteratur er med til at betale for kulturministerens musikprioritering.

Den nye kunststøtte
Ny kunststøttestruktur giver længere armslængde og fjerner mulighederne for fælles initiativer på tværs af kunstarterne.

Dem vil vi hædre
Livsvarige ydelser omfordeles mellem kunstnergrupper. Slutresultatet kendes dog ikke, for de politisk ansvarlige sjusker med tallene.

Snup kirkerne
Lukkede kirker er kulturarv - oplagt samarbejde mellem kirke- og kulturministeren.

Kulturhuse til leje
Haves: Kulturhuse til salg og leje. Ønskes: gode ideer.

Ministeriet møblerer om
Tre styrelser lagt sammen til en. Al kommunikation skal styres af ministeren.

Ny kulturstyrelse, hvorfor?
Visionen for den nye Kulturstyrelse blafrer i vinden. Ledelsen savner legitimitet. Medarbejderne undrer sig.

Bibliotekerne taber - resten stiger.
Folkebibliotekernes budgetfald fortsætter for fuld kraft i 2012.

Herlev bruger mest
Herlev topper igen som den kommune, der bruger flest penge på kultur. Ny på listen er Fanø.

Biblioteksbudgetter 2012
Hele 86 af landets kommuner sparer på biblioteksbudgetterne i 2012. Kun 12 kommuner øger budgetterne.

2012 kulturkalender
Søndag Aftens overblik over det vi ved vil ske i 2012.

Stor EU kultursatsning
13,5 mia. kr. Så meget forventes EU at afsætte til det kommende kulturprogram "Et kreativt Europa".

Armslængde til husbehov
Armslængde, dette i kulturdebatten hyppigt anvendt ord, efterlyses ofte fra kunstnerisk side. Blot ikke, når armslængden betyder afslag fra politisk side.

95 mio. kr. spares på kulturen
SRSF-regeringen viderefører langt de fleste af besparelserne fra VK-regeringens finanslovsforslag

Det Kongelige i ilden
Kulturministerens første prøvesten bliver forhandlingerne om ny 4-årsaftale for Det Kongelige Teater.

Kulturpolitisk reformpause
SRSF's regeringsprograms kulturafsnit er - sammen med afsnittene om Færøerne og Grønland - det eneste der ikke lægger op til væsentlige reformer.

Tomme tønder
Kulturministerens egen Marshall-plan døde samme dag han blev valgt.

Regering eller opposition?
- Hov, vi fik ansvaret. - Hov, vi er fri for ansvar.

Højt prioriteret kultur - nej mediepolitik
Folketingets partier prioriterer mediepolitikken frem for den generelle kulturpolitik.

Skudsmålsbogen - 10 år med VK
10 år med VK. Hvad skete der egentlig?

Èn arm til kunsten
Kunststøtteudvalgets rapport anbefaler bevaring af armslængdeprincippet i fordelingen af støtte til kunsten og etablering af et nyt kunstinstitut, der fremover skal fordele al kunststøtten.
Princippet om en arms længdes afstand
Armslængdeprincippet blev indført i dansk kulturpolitik med Statens Kunstfond i 1964. Siden er flere armslængde-organer kommet til og begrebet er i dag et af de bærende principper i den danske kulturpolitik – i hvert fald i retorikken.
Godt bud på kunststøtten
Kunststøtteudvalget har barslet med en gennemarbejdet og modig rapport om statens kunststøtte. Den har fået en blandet modtagelse og anbefalingerne bliver nok ikke fulgt. Alligevel fortjener rapporten ros.

160 mio. spares på kulturen
Regeringens finanslovsforslag sparer 160 mio. kr. på kulturen.

Kulturens uligheder
Uddannelsesbaggrund har stor betydning for brug af kulturtilbud. Men uddannelseskløften var væsentligt større for få år siden.

Det blå kulturvalg 2011
På blå side har Dansk Folkeparti det mest gennemarbejdede og ambitiøse kulturoplæg.
Det røde kulturvalg 2011
Rød blok har mere omfattende kulturprogrammer end blå blok. Det kommer til at koste mere.
Efter valget
Uanset valgkamp: den kulturpolitiske hverdag bliver helt konkret - med det samme.

50 år for kunsten
7. september fejrer Kulturministeriet 50 års jubilæum. Søndag Aften giver dig her den ultrakorte 50 års historie.

Kulturen taber på selskabsskatten
Hvis nedsættelsen af selskabsskatten skal finansieres af besparelser på erhvervsstøtteordninger, risikerer kulturen at miste 500 mio. kr.

VM i fodbold redder kulturen
Nedskæringer fra tipsmidlerne rammer en række af regeringens egne profilområder.
Tipspenge redder finansloven
Der er overført 59 mio. kr. fra tipspengene til finansloven for 2011. Det er 17 mio. kr. mere end forudsat i regeringens genopretningsplan.
Nedlæg tipsmidlerne
Regeringen er halvvejs med nedlæggelse af tipspengene. Det er tid til at gøre arbejdet færdigt - det vil give kulturen bedre økonomi.

Krav til kulturledelse
Kulturministeriet stiller større krav til bestyrelser for de enkelte institutioner. Bestyrelser skal fremover lønnes.

Governance, selv
Kulturministeriets selvejende institutioner skal styrke bestyrelsesarbejdet. Hvad med Kulturministeriets egne institutioner?

Mikrofinansiering af kultur
Vi er vant til at katastrofehjælp, politiske partier og folkelige foreninger finansieres af borgerne. Hvorfor ikke kulturen? Gennem projektet Crowdculture finder kulturprojekter i Stockholm nye veje til finansiering. Private borgere overtager styringen.

94 mio. spares i kommunerne
Kommunerne sparer 94 mio. kr. på kulturen i 2011-budgetterne. Værst går det ud over bibliotekerne.
Helsingør i top
Helsingør topper nu som den kommune med størst udgifter til kultur.
Biblioteksbudgetter 2011
Kun ganske få kommuner øger biblioteksbudgetterne.
Halvsmå kommuner sparer mest
Kommuner med mellem 25.000 og 50.000 indbyggere har sparet mest på kulturbudgetterne siden 2007. Forskellene mellem de største og de mindste kommuner bliver mindre.

Kulturvalgåret 2011
Søndag Aftens kulturkalender for 2011.

Velkommen til Strandingsmuseet
Finansloven gav penge til Strandingsmuseet. Et bizart kulturpolitisk spil.

Spørgsmål - og svar
Søndag Aften byder på en kavalkade af sidste års spørgsmål til kulturministeren.

Kulturpolitiske måske'er
Kunstpolitisk debatoplæg definerer kunstens rolle som destabiliserende - og tillader sig samtidig at stille destabiliserende spørgsmål.
Alle disse cigarkasser
Kan armslængdeorganer sikre grænsebrydende kunst? Kom med eksemplerne.

210 mio. spares
Kulturministeriet skal igennem en sand hestekur, når området skal spare 210 mio. kr. i 2011. Den mest voldsomme besparelse i denne regerings levetid.

Kunstens nye fællesskaber
  Med bogen Kulturens skjulte styrker konkretiseres og operationaliseres behovet for åben diskussion om kunsten frem for den fattige bundlinjetænkning.

CulturCronik:

Torsdagskoncerten
Musikken skal ud af samlebåndet, ind i videnarbejdet.
Af Peter Hanke.

Radioen der aldrig bliver
Det skal gå stærkt med at etablere en ny, privat FM-kanal. Men ingen aner, hvad lytterne kan høre 1. januar 2011.
Medieaftale styrker radio
DR tabte 50 mio. kr. på 9 års frivilligt forsøg.

Udkant vil kultur
Udkantskommunerne satser på kultur. I årene efter kommunalreformen har de danske udkantskommuner øget kulturudgifterne mere end resten af landet.
Udkantskommuner med egnsteatre
Egnsteaterrefusionen er den mest effektive støtte til udkants-Danmark.
De 6 udkantsteatre
Måler man de seks udkantsteatre ud fra moderne kulturpolitiske kriterier som vidensdeling, netværkssamarbejde, partnerskaber, er arbejdet helt i top. Og det fyger med Reumert-priser.
Vil vi udkant?
Udkantsdanmark er på dagsorden. Har kulturministeriet en strategi? Har man en viden?

Tipspenge: Mere til ministeren
Småjusteringer i årets tipsbevillinger giver mere direkte til kulturministeren.

Så gik der tid med det
Søndag Aften gør status efter Carina Christensens 17 måneder som Kulturminister.
Kulturplan 2020
Regeringen har en plan for Danmark - er kulturpolitik andet end ghettopolitik?
Vikaren 2?
Forhåbningerne til Danmarks nye kulturminister er åbenlyst ganske store. Men han har kun ganske kort tid til at sætte sig spor.

20 mio. mindre til kulturen
Trods sparetider nøjedes kommunerne med at spare 0,4% på kulturbudgetterne i 2010. Bibliotekernes dyk fortsætter.
Albertslund holder skansen
Trods besparelser på kulturbudgettet for 2010 er Albertslund (endnu) den kommune, der bruger flest penge pr. indbygger til kulturformål.
Biblioteksbudgetter 2010
Her er oversigten over biblioteksbevillingerne i alle landets kommuner fra 2007 til 2010.
De største sparer mest
Landets største kommuner sparede mest på kulturen i de første fire år efter kommunalreformen.
Borgerlige kommuner sparede mest
Kommuner styret af Venstre og Konservative sparede mest på kulturbudgetterne i forrige valgperiode.

Kulturagenda 2010
Ny teaterlov, medieaftale og filmaftale står øverst på folketingets kulturdagsorden i 2010.

Krisen rammer kunstnerne
Over halvdelen af de amerikanske kunstnere har oplevet et væsentligt fald i indtægter fra 2008 til 2009 viser omfattende undersøgelse.

ACTA på vej
Ny handelsaftale med fokus på ophavsret er på vej. Teksten hemmeligholdes indtil det sidste.
ACTA: debatten om hemmelighederne
Så længe ACTA-traktatens indhold er ukendt, vil debatten handle om hemmeligholdelsen.

Tomme kalorier
Kulturministerens udspil "Kultur til alle" er mestendels uforpligtende snik-snak. Der gemmer sig dog enkelte små overraskelser undervejs.

Flere kulturpenge
Det besynderlige forløb omkring finansloven for 2010 giver flere penge til kulturministeriets samlede område.
Finansloven: Hvor er sigtelinjerne?
Så fik vi igen en finanslov. Men hvad vil regeringen egentlig?

Færre penge til teatre
Kulturministerens ophør af tilskud til Peter Schaufuss Balletten fører til færre teaterpenge i Finansloven.

Konservative kommuner sparede mest
Kommuner med borgmestre fra kulturministerens eget parti sparede mest på kulturen i den forløbne valgperiode, viser Søndag Aftens analyse af kommunernes kulturbudgetter.
Spareår
Kommunernes kulturbudgetter faldt i den forgangne valgperiode. Det gik hårdt ud over bibliotekerne.
Efter kommunalvalget: lokale udviklingsplaner
De kommende kommunalbestyrelser vil ikke længere repræsentere nedlagte kommuner. De kulturelle udviklingsplaner vil tænke i strategier.

Egnsteatre fejlplaceret
Hvordan kan refusion til kommunerne havne på en liste over erhvervsstøtte?

Kunsten som politisk klimaredskab
Grænsen mellem kunst og politik er altid til diskussion. Kulturministeren synes kunsten skal "oversætte de følelser, som klimaproblematikken vækker hos os".

Clausen, Jensen og de andre
Kulturpolitik er blevet til mediepolitik - i hvert fald hvis man skal måle ud fra folketingsmedlemmernes spørgsmål til kulturministeren.

Finanslov med pil nedad
Kun i Søndag Aften kan du læse de konkrete ændringer i finanslovsforslaget for 2010.
Kultur er (også) erhverv
Grønthøstermetoden er erstattet af lottosystemet, når der skal skæres på kulturbudgetterne.
Kunsten at konsolidere kunsten
Har VK virkelig ikke længere nogen kulturpolitik at byde ind med?

Gaveregnen udeblev
VK-regeringen troede skattefradrag ville give 100 mio. kr. til kulturinstitutionerne. Resultatet blev 18 mio. kr. - højst.

Arbejdsprogram fulgt til dørs
Hvad blev der af planerne om fuld liberalisering af bogmarkedet og ny teaterlov? Søndag Aften følger Kulturministeriets arbejdsprogram til dørs.

Regeringsløfte brudt
Med tipsbevillingen for 2009 formår regeringen at bryde det mest konkrete løfte i denne valgperiodes regeringsgrundlag. Og det er ikke ligefrem fordi regeringsgrundlaget bugner med vanskelige opgaver.
Mindre til provinsen
Trods gentagne erklæringer om at ville styrke provinsens kulturliv, afsætter Kulturministeriet færre penge til formålet.
Og pludselig var der ingen penge
Alle tidligere år er støtten til Copenhagen Jazzfestival fremgået af tipsaktstykket. I år er festivallen slettet i tipsaktstykket - uden at Kulturministeriet har fortalt hvorfor.
Tipspenge 2009: tilfældigheder?
Enkelte ændringer i tipsbevillingen for 2009 lader sig forklare. De fleste ændringer fremstår dog ubegrundede. De følger end ikke regeringens udsagn.

Nedlæg 3 kulturministerier
Venstres forslag om at finansiere et kulturskattefradrag ved at skære i kulturens fedtlag, er aldeles underfinansieret.

Kulturarv som bits
Nu er tiden inde til at skrue op for digitaliseringen af den danske kulturarv. Spørgsmålet er, hvor hurtigt?
Kulturarv: samlere eller delere?
Rapporten om digitalisering af kulturarven handler om retrodigitalisering af samlinger. Vi savner stadig en national strategi for digitalisering af kulturarv.

EU for længere ophavsretsbeskyttelse
EU vil forlænge ophavsrettens beskyttelsesperiode. Danmark er imod.

Pirate Bay er ikke Google
Den svenske dom over Pirate Bay-stiftere handler om Pirate Bay - og intet andet.

Teatre er mest sårbare
Finanskrisen bider også på kulturinstitutionerne. Søndag Aftens analyse af kravene til de statslige kulturinstitutioners egenindtægter viser, at især teatrene er sårbare overfor mistede indtægter.
Kultursektor under pres
Krisen kommer til at kradse alvorligt blandt kulturinstitutioner. Kan det politiske niveau kaste holdbare redningskranse ud?

København opper sig
Københavns kommune øger kulturbudgettet. De andre store kommuner sparer. Det viser Søndag Aftens analyse af de fire magistratskommuners kulturbudgetter efter Strukturreformen.

Ommøblering i Sverige
Kunststøtte og kulturorganisationer skal ændres voldsomt i Sverige. Foreslår kulturbetænkning.
Sverige: fjern kunstnerfokus
Den svenske kulturbetænkning sætter borgerperspektivet højere end kunstnersynet.
En skyggebetænkning
Der leges aktivt med sproget blandt svenske kunstnere, som prøver at sætte en anden dagsorden end den officielle redegørelse.    


Send dem ud
Der er absolut dømt Janteland, når Folketingets Kulturudvalg tvinges til at blive i Danmark.

Kulturen klarer frisag
Trods kommunernes økonomiske vanskeligheder, klarer det samlede kulturområde sig uden nedskæringer. Alle områder vokser - undtagen bibliotekerne. Det viser Søndag Aftens analyse af kommunernes kulturbudgetter for 2009.
Biblioteksbudgetter 2009
Kommunernes budgetlægning for 2009 ramte i høj grad bibliotekerne. Samlet set har bibliotekerne mistet 1,8% fra 2008 til 2009.
Regionale forskelle udlignes
Hovedstadskommunerne bruger fortsat mest på kultur, men stigningen er størst i Midtjylland.
Albertslund igen, igen, igen
Den københavnske forstadskommune er fortsat i top med kulturudgifter. Forskellene mellem kommunerne udlignes - langsomt.
Halvsmå kommuner sparer mest
De største og de allermindste kommuner har fremgang på kulturbudgetterne. Kommuner med mellem 20.000 og 40.000 indbyggere har de største besparelser.
Konservative kommuner bruger mest - og sparer mest
Kommuner med konservative borgmestre bruger flest penge til kultur, men det er også de konservative kommuner, som sparer mest.

Kulturpolitisk dagsorden 2009
Biblioteksudvalg, teaterudvalg og international strategi er årets muligheder for den nye kulturminister, hvis hun vil markere kulturpolitiske ambitioner.

Kulturhovedstad 2017.dk
Spillet om hvilken dansk by, der skal være europæisk kulturhovedstad i 2017, er åbnet.
Hvad er en kulturhovedstad?
Europæiske kulturhovedstæder er ligeså forskellige som den mangfoldighed af lande og kulturer, EU omfatter. Alligevel er der nogle fællesstræk ved de europæiske kulturhovedstæder.
Kulturhovedstæder før, nu - og de næste 10 år
Listen over europæiske kulturhovedstæder er efterhånden ganske lang. De færreste vil kunne genkende alle bynavne.
København dengang
Resultaterne af Kulturby 96 er stadig synlige. End ikke busterminalen er fjernet.

46 mio. kr. mere til kultur
Det er nærmest hemmeligholdt i år, men regeringens finanslovsaftale med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance fører til reelle merbevillinger på 46 mio. kr. til kulturområdet.
VK-kulturbudgetter i plus
Finanslovens kulturudgifter er forøget med 10 mio. kr. i løbet af VK-regeringens første 8 år.

Kunstrådet fortsætter
Samtlige folketingets partier er enige om at lade Kunstrådet fortsætte. Repræsentantskabet får det gule kort.
Kunstrådsevaluering fulgt, nogenlunde
Hvad skal Kunstrådet med et repræsentantskab?

Kulturministeren i arbejdstøjet
Ny teaterlov og frie bogpriser. Det er de markante initiativer VK-regeringen lægger op til i det kommende folketingsår.
Øget fokus, øget fokus, øget fokus
Kulturministeren har præsenteret sit arbejdsprogram for det næste år. Oppositionen får ikke mere travlt af den grund.

Finanslovsforslaget for 2009
Søndag Aften bringer den komplette oversigt over alle væsentlige ændringer i finanslovsforslaget for 2009

Obama for kulturen
Børn og unge og international kunstudveksling er de centrale punkter i præsidentkandidat Barack Obamas kulturprogram.

Det fremtidige kunstråd
En af efterårets mest væsentlige kulturpolitiske diskussioner vil handle om strukturen for det fremtidige Kunstråd. På baggrund af evalueringen har Kunstrådet spillet ud. Nu venter vi på det politiske niveau.
Sosser for kunstnerne
Socialdemokraterne er som de eneste kommet med et samlet udspil til ændringer i kunststøttestrukturen. Kontroverserne lader vente på sig.

København ER bagud
Københavns kommune skal øge sit kulturbudget med 30% for at nå op på samme niveau som de tre øvrige magistratskommuner, Århus, Odense og Aalborg.

Idræt og teater vinder i tips
Tipsbevillingen for 2008 er klar - og som sædvanligt er det kun her, du kan læse om denne pengefest.
Tipspengenes ulidelige lethed
Haves: tipspenge. Savnes: strategi

Den hemmelige finanslov
Til almindelig orientering kan vi oplyse, at Finansloven for 2008 er vedtaget. Det gælder også kulturområdet.

Armslængde under pres
Folketinget blander sig nu i, hvilke kunstnere der modtager livsvarige ydelser.
Ønske: politikere med pli
Hvorfor skal Finansudvalget blande sig i tildeling af livsvarige ydelser?

Friby med fodlænker
Den danske fribyordning for at sikre forfulgte forfattere er sat på skinner. De forfulgte forfattere skal erklære, at de anerkender de danske demokratiske værdier.

Livsvarige ydelser til debat
Statens Kunstfond kan stadig vække følelser. I den grad.
Den livsvarige historie
Statens Kunstfonds historie er præget af mange hidsige avisdebatter. De livsvarige ydelser har dog gennemgående haft en fredelig rolle.
Stor ståhej for 46.074 kr.
Vi tager politikerne på ordet, her er de kontante realiteter i den aktuelle diskussion om livsvarige ydelser.
De billige livsvarige
Når Staten giver en kunstner livsvarig ydelse, sparer Statens Kunstfond halvdelen, fordi kunstnerne herefter kun sjældent modtager legater.
De svære alliancer
Næste opgave for regeringen bliver tillidsskabende øvelser i forhold til kunstnergrupperne.
Konsensus eller yo-yo politik
Hvilke tønder buldrer mest? Handler diskussionen om de livsvarige ydelser om real- eller signalpolitik?

Kunstrådet består
Kunstrådet har klaret de opgaver, man fik, og rådet skal stort set fortsætte uændret, konkluderer evalueringen.

Biblioteker ned, teatre op
Kommunerne sparer 35 mio kr. på kulturbudgetterne i 2008. Værst går det ud over bibliotekerne, viser Søndag Aftens årlige opgørelse af de kommunale kulturudgifter.
Albertslund og de andre
Københavnske omegnskommuner dominerer fortsat listen over kommuner med største kulturbudgetter. Bundkommunerne sparer mindre end topkommunerne.
Kulturglade konservative
Konservative kommuner bruger flest penge på kultur. SF's enlige kommune er sammen med lokallisternes i bund.
Det er ikke størrelsen
Danske kommuner ligner hinanden mere og mere efter kommunalreformen. Små og store kommuner bruger nogenlunde det samme til kultur.

Kunstrådet skifter kvalitetssyn
Med stærkere fokus på kulturel mangfoldighed markerer det nye Kunstråd et væsentligt skift i definitionen af kunstnerisk kvalitet.
Hvad skal vi med kulturpolitikerne?
Kunstrådets formand og en hob af kommentatorer kritiserer politikerne for at detailstyre Kunstrådet. Spørgsmålet er, hvad vi overhovedet skal med politikerne, når vi har eksperterne.

Kulturkampe i 2008
Kulturens debatter er aldrig helt forudsigelige. Alligevel giver vi et bud på, hvilke diskussioner vi kan forvente os i løbet af dette år.

S vil kultur
Kulturlov. Kulturklippekort. Kulturskoler. Bogpakke. Tvungen licens. Væksthus for computerspil. Gratis adgang til alle statsstøttede museer.
Kommunale ambitioner
Socialdemokraternes kulturoplæg angiver for første gang klare ønsker til kommunernes kulturpolitik.
Venner med alle
Socialdemokraterne har gennemskrevet alt godt fra rød stue. En imponerende liste på 309 forslag, som næppe kan give uro blandt kulturaktører. Resultatet er blevet SF +50%.

Regeringens kulturprogram
Den genvalgte VK-regering vil styrke den internationale kulturudveksling. Dette er den eneste reelle nyhed i regeringsprogrammet.
"Regeringen vil fortsætte arbejdet"
Regeringsprogrammet "Mulighedernes samfund" er blottet for store ambitioner på kulturområdet.
Kulturens valgprogrammer
Hvad vil partierne i kulturvalgkampen? Søndag Aften gennemgår de kulturpolitiske forslag.

6 år med Brian
Det er muligvis for tidligt at gøre endelig status. Vi vover dog alligevel at opsummere efter 6 år med Brian Mikkelsen som Kulturminister

Det går nedad
Den statistiske virkelighed, 8 gange dagligt. Brian Mikkelsen i danske aviser 2001-2007.

  
Opgaven løst - næsten
Grundlaget for de sidste 2½ års kulturpolitik er at finde i regeringsprogrammet fra 2005. Søndag Aften foretager en vildig vurdering.

Arbejdsplan for den kommende kulturminister
Hvad skal Kulturministeren lave? Uanset om den nuværende kulturminister fortsætter eller ej, uanset om folketingets flertalskonstellationer ændres eller ej: Danmarks kommende kulturminister bliver voldsomt bundet.

Hvis vi skulle bestemme
Partierne præsenterer deres kulturprogrammer. På Søndag Aften holder vi os ikke tilbage for at give vores bud på de vigtigste kulturpolitiske felter.

En NY kulturpolitik?
Partiet Ny Alliance kan få afgørende indflydelse på dansk politik efter et valg. Og dermed også på dansk kulturpolitik. Søndag Aften har læst partiets kulturprogram.

Færdigt arbejde, Hr. Minister?
Det er småt med lovændringer i kulturministerens program for 2007/2008. Kultursektoren er åbenbart på plads og klar til alle fremtidige udfordringer.

Kommuner klar til oplevelsesøkonomi
Oplevelsesøkonomi er ikke et fremmedord for kommunerne, viser undersøgelse.
Hvad er oplevelsesøkonomi?
Bog om oplevelsesøkonomi giver os bedre grundlag for at hitte ud af, om der er nogen mening med dette buzz-ord.

FINANSLOVEN: små fjer
Finanslovsændringerne for 2008 er som små fjer. Alligevel lykkes det for ministeren at blæse beløbene op til det mangedobbelte.

Ambitioner i Århus
Århus satser på at blive europæisk kulturhovedstad i 2017. På vej mod dette mål har kommunen fremlagt et satset kulturpolitisk program for 2008-2011.
Kulturhovedstaden Århus
Alle kampe vindes ikke på fodboldbanen. Århus går i front i offensiv kulturpolitisk strategi.

337 spørgsmål til ministeren
Folketingsmedlemmerne har haft usædvanligt travlt med at stille spørgsmål til kulturministeren. Især Danmarks Radio har været i fokus.

Mål for web
Mange kulturinstitutioner satser på nettet. Men der gives ingen informationer, om det faktisk nytter.

Gratis succes - for voksne
Gratis entré for alle har trukket massivt med flere museumsgæster. Museer med gratis entré for børn har mistet publikum.

Tipspenge - som forrige år
Tipsuddelingen for 2007 er gentagelsens kunst. Der er knapt nok nye initiativer.
Tips til diskussion
Tipsbevillingen i 2008 bliver Kulturministerens sidste chance for at indfri regeringsprogrammets løfter om åbenhed om tipsbevillingen. Oppositionen ruster sig til diskussionen ved at stille flere spørgsmål end nogensinde tidligere.

Farvel til Kunstråd 1.0
Det første Kunstråd er gået af og giver boldene videre til et nyt uprøvet råd. Afskeden er fyldt med torne.
Fagudvalg knurrer
Kunstrådets mange fagudvalg er ikke tilfredse. Der er ikke penge nok til områderne. Men først og fremmest savner man mening i kunstrådsstrukturen.
Og hvad mener Kunstrådet?
Kunstrådets beretninger overholder hverken Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse eller loven om Kunstrådet.

Kommunerne vil styrke kulturen
Spørgeskemaundersøgelse fra KL viser, at kommunernes kulturpolitikere ønsker at prioritere kulturområdet. Undersøgelsen svarer dog ikke på, hvorfor de så ikke gør det.

Mangfoldighed som mål
Mangfoldighed skal være et kulturpolitisk mål. Alle kulturpolitiske aktører skal forpligtes, både i holdning og økonomisk handling, foreslår rapport til Kunstrådet.
UNESCO som spydspids
Med konventionen om kulturel mangfoldighed sætter UNESCO ny standard for internationalt samarbejde og respekt mellem forskellige kulturer.
Mangfoldighed på EUsk
EU har udnævnt 2008 til "europæisk år for interkulturel dialog". Men EU's perspektiv handler mest af alt om EU.
Kan Kunstrådet mangfoldighed?
Kunstrådet har sat sig i spidsen for arbejdet med en politik for kulturel mangfoldighed. Spørgsmålet er om rådet kan magte opgaven.

Bagved ligger Afrika
Evalueringen af HCA 2005 viser både, hvorfor meget gik galt, og hvor væsentlig den samlede begivenhed faktisk var. Inspirerende forskning.
CulturCronik:
Jeg er kun skindød
Eller: Kan kunst betale sig?

Kan kunst betale sig? Og hvordan måles det?
Af Lars Qvortrup


54 millioner mere til kulturen
Kulturlivet har fået 54 mio. kr. mere. Kommunernes første budgetter efter kommunalreformen steg væsentligt, viser Søndag Aftens årlige opgørelse af de kommunale kulturudgifter.

Albertslund stadig i top
Den københavnske forstadskommune, Albertslund, er stadig den kommune med største kulturudgifter. Kommunesammenlægninger har ændret helt på bundkommunerne.

Konservative giver mest
Konservative kommuner giver mest til kulturen, småpartier som SF giver mindst.

Størrelse uden betydning
Kommunalreformen virker. Kommunen behøver ikke længere være stor for at prioritere kulturen.

Biblioteker for fald
81 ud af landets 98 kommuner har sparet på bibliotekerne. Kommunerne bruger nu mindre til bibliotekerne end før Biblioteksloven i 2000.

Hvad sker der med bibliotekerne?
Bibliotekerne taber på kommunalreformen, selv om alle taler varmt for bibliotekssagen.

20 millioner sparet, basta!
Stop talgymnastikken. Der er sparet 20 millioner kr. på kulturområdet siden VK-regeringen trådte til i 2001, basta! Søndag Aften lægger hovedet på blokken: her er de rigtignoktigste tal.

Kulturøkonomi På Mangelfuldt Grundlag
For tyndt. Det er Søndag Aftens klare vurdering af KPMG's analyse af statens kulturudgifter under VK-regeringen.

DJBFA's mange selvmål
Organisationen DJBFA's talbehandling er så ringe, at organisationen har mistet enhver form for troværdighed i diskussioner om kulturbudgetter.

Hyp, hyp mine tipspenge
Kulturen får for lidt fra Tipspengene, siger DJBFA. Her på stedet anbefaler vi, at DJBFA læser tipsbevillingerne.

Museerne vandt
Museer, teatre og arkiver er de suveræne finanslovsvindere under VK-regeringen.

"Kulturministeren trives som aldrig før"
Kulturministeren bruger åbenhed som mundsvejr. Derfor får han løn som forskyldt, når han kommer i talkrig om kulturens udgiftsniveau.


Intro:
5 år med Brian Mikkelsen

Brian Mikkelsen er nu den, der har været kulturminister længst tid i træk. En rekord de færreste havde forestillet sig, da han trådte til til med voldsomme opgør og hårde nedskæringer. Søndag Aften gør status efter fem turbulente år.

Løfterne holdt - næsten
En målestok for regeringens succes er dens evne til at overholde egne løfter. Søndag Aften skruer tiden tilbage til de to regeringserklæringer fra 2001 og 2005.

5 succeser
Søndag Aften oplister de 5 største succeser for den borgerlige regerings første 5 år.

5 knapt så store successer
Søndag Aften oplister 5 knapt så store successer fra Brian Mikkelsens første 5 år.

Teaterpolitik på zig-zag kurs
Teaterområdet er uden sammenligning det felt, hvor det er sværest at finde noget der blot ligner sammenhængende politik.

Sagt af Brian Mikkelsen
Den ultimative samling af citater af kulturminister Brian Mikkelsen.

Sagt om Brian Mikkelsen
Den ultimative samling af citater om kulturminister Brian Mikkelsen.

Sverige efter valget
Gratis entré på museerne forsvinder. Flere penge til teatre. Den nye svenske kulturminister lægger op til grundlæggende ændringer af de svenske kulturlove.

Professionelle ballademagere
Der blev grinet godt af bestyrelsen for Københavns Teater. Problemet er ikke den konkrete bestyrelse, men de betingelser der er for bestyrelsens arbejde.

CulturCronik:
Cultural Governance
eller Strategisk kulturledelse i en teatertid.
Af Jens Nielsen


CulturCronik:
Mens vi venter på ministeren
Midt i al hurlumhej om Københavns Teater: hvad handler det egentlig om? Sporet ender hos kulturministeren.
Af Tom Ahlberg


Før forhandlingerne om finansloven
Forhandlingerne om finansloven for 2007 går ind i den afgørende fase i løbet af den næste måned. Især socialdemokraterne og de radikale har fremsat omfattende ønskelister til forhandlingerne.
Sådan bliver finansloven
Forhandlinger om finansloven er netop forhandlinger. Intet ligger fast på forhånd og både personligheder og tilfældigheder kan spille afgørende roller. Alligevel vover vi et bud på, hvad forhandlingerne om finansloven vil bringe.
Vanskelig fødsel for kommunalreform
Kommunalreformen giver gode muligheder for øget kulturpolitisk dynamik i kommunerne - men de økonomiske begrænsninger kan blive en alvorlig barriere.

Den kedelige finanslov
Muligvis er finanslovsforslaget for 2007 kedeligt. Men det er i sjælden grad et oplæg til bredt politisk samarbejde.
At spinne en finanslov
Virkeligheden kan som bekendt ofte opfattes på mange måder. Søndag Aften har kigget på Kulturministeriets presselancering af finanslovsforslaget for 2007.
Større kulturbudgetter under VK
I finanslovsforslaget bruger VK-regeringen mere til skabende og udøvende kunst end SR-regeringen gjorde i sin sidst vedtagne Finanslov.

Usikkerhed om svensk kulturpolitik
Svenskerne går til valg uden at ane, hvordan kulturpolitikken vil forme sig i de næste 3 år.
Hvad er borgerlig kulturpolitik?
Ideologierne har ikke så stor betydning som tidligere. Se blot på Søndag Aftens sammenligning af VK-regeringens kulturpolitik og valgkampsforslagene fra de svenske Moderaterna

Ophavsret og -vrang
Er der overhovedet ret og vrang i den standende hede debat om ophavsretten i den digitale verden? Søndag Aften søger at komme et lille spadestik dybere i disse års hedeste kulturpolitiske kampzone.

Næste slag: Omgåelse af tekniske foranstaltninger
Den næste store ophavsretspolitiske diskussion kommer til at handle om omgåelse af tekniske foranstaltninger.

Raidet på The Pirate Bay
31. maj 2006 beslaglagde svensk politi en række servere tilhørende en svensk Internet-udbyder. De havde formastet sig til at have den kontroversielle søgemaskine The Pirate Bay som kunde. Raidet var ikke en almindelig fogedforretning. Det var beordret fra politisk hold og kom til at omfatte DNA-test, pinlige dokumenter og en vis folkelig opstand med demonstrationer i flere store svenske byer.

Creative Commons på dansk
Det alternative system til at forvalte ophavsrettigheder er lanceret i Danmark.

Maksimalisternes og ophavsretten
Hvis debatten kun giver plads til det sort/hvide synspunkt "ophavsret er ejendomsret" eller "informationer skal være gratis", så bliver det vanskeligt at nærme sig et frugtbart debatklima.

Grundbog om musik og ophavsret
Ophavsret er en svær ting. En glimrende og oplysende debatbog fra Kulturministeriet giver den bedste introduktion til en varm kulturpolitisk debat.

Os nu
Vi skal søge efter middelvejene i kampene om ophavsret i internettets tidsalder, skriver stifteren af Creative Commons.
Af Lawrence Lessig


182 spørgsmål til Brian
Spørgsmål til ministeren er en ofte upåagtet genre i kulturdebatten. Søndag Aften anmelder det forgangne folketingsårs høst af spørgsmål.

En radikal kulturpolitik
Internationale værdier, systematiske strategier, kulturpolitik i regionerne. De radikale er undervejs med et kulturpolitisk program.
Strategi og netværk  Strategi og netværk   Strategi og netværk
De radikales kulturudspil vil føre til strategi- og netværksforstoppelse.

Tipspenge på vej
Kulturens ekstra finanslov, tipspengene er på vej. Forvent små ændringer i forhold til tidligere år.

Efter kommunalreformen
Flere kulturaftaler, internationale satsninger fra kommunerne, nationale opdrag til lokale kulturinstitutioner og målretning af den hidtididige Provinspulje. Det er oplægget fra Kulturministeren.
Internationalt sludder
Kulturministeriets oplæg "Kultur i hele landet" lægger op til at kommunerne skal tænke internationalt. Men behøver man at gentage sig selv 19 gange?

Globalisering uden kulturområdet
Hele 333 initiativer vil regeringen tage for at udmønte globaliseringstrategien. Kulturministeriet spiller ingen rolle i globaliseringsplanerne.
Global kulturpolitik: ligeværd, mangfoldighed og nysgerrighed
Regeringens 333 punkts globaliseringsplan indeholder intet om kulturområdet. Søndag Aften hjælper med 33 konkrete globaliseringsinitiativer.

Fortsat kommunal vækst
Kommunernes kulturudgifter bliver ved med at vokse. Alle områder - undtagen bibliotekerne - mærker den kommunale velvilje.
Toppen stiger, bunden falder
De kommuner, som i forvejen bruger mange penge til kulturen, øger kulturbudgetterne. De kommuner, som ikke bruger penge til kulturen, følger kun akkurat prisudviklingen.
Store kommuner øger kulturbudgetter
Kulturudgifterne stiger mest i de største kommuner. De mindste kommuner trænger til en hjælpende hånd fra kommunalreformen
Lokallister styrker kulturbudgetter
Lokallisterne og Socialdemokraterne var mest gavmilde for kulturen i budgetlægningen for 2006.

Farvel til Gladsaxe Teater
Er prisen for den nye faglige-saglige bestyrelse for Hovedstadens Teater, at man er så bundet af ministerielle rammer, at man ikke er i stand til at agere kreativt?

Oppositionen spiller ud
Socialdemokraterne, de radikale og SF har strikket et bud på alternativ kulturpolitik sammen.
Er alternativet alternativt?
Oppositionspartierne vil gerne fortælle, at de har en alternativ kulturpolitik. Formuleringerne er dog så almene, at det kan være svært at være uenig. Der er dog også markante forskelle.
Med oppositionens egen medicin
Oppositionspartiernes kulturpolitiske alternativ lever kun i begrænset omfang op til eget ambitionsniveau. Vi sammenligner oppositionens kritik af VK-regeringens kulturpolitiske sigtelinjer med oppositionens pejlemærker.

Tid til kultur-forandring
Partiet Venstre sparker ind i kulturdebatten med tanker om liberalisering, styrkelse af fødekæde og talentudvikling og omfordeling af kulturpenge.
Venstre bryder konsensus
Kulturpolitisk oplæg fra partiet Venstre åbner for kulturpolitiske debatter i en tid, hvor alle ellers går rundt og er enige.
Hvad skal vi med Provinspuljen?
Kulturministeriets Provinspulje er snart udtømt. Kulturministeren skal spille ud om puljen skal fortsætte, og i givet fald: hvordan.
CulturCronik:
Stop kassetænkningen:
Kreativ kulturpolitik er liberal!

Udgangspunktet for kulturpolitikken skal være lyst, ikke penge. Kreativitet kan ikke terpes, kun stimuleres. Uden os alle som glade deltagende amatører bliver kulturpolitikken smal.

København vil det hele
Overordentligt ambitiøs Kulturpolitisk redegørelse for Københavns kommune. Hovedstadens politikere vil styrke hele kultursektoren.
Hovedstadens helt eget teater
Vi vil ha´et stadsteater. Det er Københavns kommunes svar på Statens opprioriterning af Det Kongelige Teater og overtagelse af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

Nyt nordisk kultursamarbejde
Det nordiske kultursamarbejde er blevet uoverskueligt. 20 institutioner bliver til 8.
Er der armslængde i Norden?
Nordiske kulturministre vil have indflydelse på det nordiske samarbejde. Går det ud over armslængden?

EU's nye kulturprogram
EU øger kulturbudgettet med 25% og lancerer samtidigt et Kulturprogram for 2007-2013 med langt friere rammer end i hidtidige fælleseuropæiske kulturinitiativer.

Kulturpolitikkens ny-sprog
Uanset hvem der skriver kulturpolitiske programmer, så handler de om åbenhed, mangfoldighed og professionalisme. Amatører er forsvundet ud af kulturpolitikken.

Valgløfte gennemføres
For 35 mio gratis entre til museerne. Kulturministeren holdt sit valgløfte - næsten.

Kulturvaner kortlagt
For sjette gang er danskernes kulturliv kortlagt. Gennem masser af tal får man et indblik i vores kollosale mangfoldighed - og de mange fælles udviklingstræk der præger vores kulturelle dagligdag.
Undersøgelser skal tolkes varsomt
Selv om forskerne selv tager forbehold for statistiske usikkerheder i den store kulturvaneundersøgelse, risikerer vi at resultaterne vil blive refereret som usvigeligt sikre fakta.
Fra kulturvaner til kulturpolitik
Søndag Aften peger på politisk kontroversielle, men logiske konklusioner på kulturvaneundersøgelsen.

Punktum for strukturdebatten
Med det brede politiske forlig om kulturdelen af strukturaftalen har kulturministeren sikret det decentrale kulturliv et godt udgangspunkt i de nye kommuner. Men aftalen handler slet ikke om strukturreformen.

Tipspenge for fastholdere
2005-tipsbevillingen til kulturlivet er næsten en ren gentagelse af sidste års bevilling. Musikken og idrætten har dog fået et øget udbytte.
Tipspenge uden formål
Er der en mening med tipspengene? Folketinget nærmer sig langsomt men sikkert et opgør om tipspengene.

Mænd får de livsvarige ydelser
Mændene dominerer listen over kunstnere som modtager livsvarige ydelser fra Statens Kunstfond. Kun blandt kunsthåndværkere er der en ligelig repræsentation mellem kønnene. Blandt arkitekterne er hele 93% mænd.

Kommunale kulturbudgetter vokser
Søndag Aftens årlige opgørelse over kommunernes kulturbudgetter viser, at kulturudgifterne igen stiger. Selv om folketingspolitikere ofte udtrykker mistillid til kommunernes kulturpolitik, vokser de kommunale budgetter mere end Kulturministeriets.
Større forskel mellem kommunerne
De kommuner som i forvejen bruger mange penge til kulturen øger kulturbudgetterne mest. De kommuner som ikke bruger penge til kulturen kan ikke følge med prisudviklingen.

4 år mere
VK-partiernes nye regeringsprogram følger linjerne fra den sidste valgperiode. Regeringsprogrammet er denne gang ikke fyldt med nyheder, men fastholder den udstukne kurs.
VK ad velkendte stier
Regeringsprogrammet kan først og fremmest ses som fastholdelse og stabilitet. Denne gang er regeringsprogrammet dog mere at betragte som et praktisk arbejdsredskab end som ideologiske meldinger.
Farcen om museerne
I en tid med reality-TV har forestillingen om gratis entre på landets museer været udført med fuld respekt for genrens mange dramaturgiske effekter. Rollefordelingen blandt helte og skurke skifter. Men modsat reality-konkurrencerne er der ifølge Kulturministeren kun en vinder: os alle sammen.

Strukturreformen afklaret
De sidste knaster i kulturlovene er ryddet af vejen, så Folketinget i løbet af foråret kan vedtage Strukturreformen.

Kulturvalg 2005
Folketingsvalget handler selvfølgelig også om kulturpolitik. Vi har gennemlæst de politiske partiers kulturpolitiske oplæg.
Valgets kulturkonflikter
Skal TV2 privatiseres? Svaret på dette spørgsmål er den klareste skillelinje i dansk kulturpolitik. Søndag Aften ser på ligheder og forskelle i partiernes kulturoplæg.
Og pludseligt var det museerne
Forslaget om gratis adgang til museerne viser, at kulturpolitik kan bruges som valgflæsk.
Hvor går kulturpolitikken hen?
Søndag Aften giver vores bud på de kommende års vigtige kulturpolitiske diskussioner. Kun få af disse temaer har plads i partierne kulturpolitiske programmer.
Smil med Brian
Søndag Aften præsenter den statistiske virkelighed: Brian Mikkelsen i danske aviser 2001-2004.

Smil med Brian
De stabile sponsorer
5 % af statstøttede kulturinstitutioners indtægter kommer fra private enten som gaver eller som sponsorstøtte. Sådan har det været alle år siden 1995 - undtagen 2003

Nysgerrige socialdemokrater
Socialdemokratisk kulturprogram viser skift i tilgangen til den statslige styring af kulturen. Det kulturelle dannelsessyn er erstattet af mangfoldighed og åbenhed

CulturCritik:
Kulturpolitik for begyndere
Bog om kulturformidling giver god introduktion til kulturteori og til de kulturpolitiske diskussioner. Ærgerligt nok er bogen stærkest i beskrivelserne af kulturpolitikkens udvikling før vi fik et Kulturministerium

Strukturen på plads
Der ånder fred og ro på kulturområdet efter det endelige forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti om konsekvenserne af strukturreformen

Nordiske kulturbudgetter
De danske kulturudgifter er mindre end de norske, men større end de svenske og finske. Danmark bruger ca. 20% mere end Sverige til kultur pr. indbygger
CulturCommentar:
Æbler og pærer i Kulturministeriet
Kulturministeren påstår at de danske kulturudgifter er 50% større end de svenske. Tallene holder bare ikke vand

Den milde finanslov
For tredje år i træk foreslår Kulturministeren en Finanslov stort set uden ændringer. Denne gang er det forfatterne som skal glæde sig en lille smule
Bedre fradrag for gaver
Nye fradragsregler gør det lettere for virksomheder at støtte kulturinstitutioner med gaver. Konsekvenserne kendes først i 2008
Forfatterne tilbage til start
Forfatterne blev udsat for hårde nedskæringer da VK-regeringen tiltrådte. Siden er det hele vundet ind i små portioner. Søndag Aften gør forfatternes regnskab op
CulturCommentar:
Forandringens tid er forbi
Det er tredje år i træk, at Finansloven ikke indeholder væsentlige ændringer, men blot fastholder status quo. Regeringen har således i realiteten undladt at forandre og prioritere, når man lige ser bort fra de første hektiske måneder af Regeringens levetid

Kulturens struktur besluttet
Kulturens fremtidige Danmarkskort er på plads. Kommende ændringer skal godkendes af Dansk Folkeparti
CulturCommentar:
Rimer strukturen på kulturen?
Strukturreformen er politisk vedtaget. Indholdet er afklaret. Skulle man tro. Kulturministerens skakspil mislykkedes

Kultur på kontrakt
Kulturen styres i stigende omfang gennem kontrakter og aftaler. Kreativitet, åbenhed og dialog kan nemt blive tabere
En kontrakt bliver til
Kulturministeriets resultatkontrakter skrives ikke med venstre hånd. Vi har fulgt tilblivelsen af den seneste kontrakt mellem Kulturministeriet og Aarhus Teater
Ungdomsrabatten der forsvandt
I årtier har unge under 25 kunne få rabat til teaterbilletter. I Aarhus og Odense har man fået lov til at give rabat til studerende i stedet for de 18-25-årige

Hvad tjener kunstnerne?
Kunstnerne tjener for lidt. Men de tjener mere end før. Kan man overhovedet stole på tallene?

Kulturens nye Danmarkskort
Afskeden med amterne vil føre til store strukturelle ændringer på kulturens Danmarkskort. Ingen kan endnu sige, hvilke reelle ændringer der vil komme
Farvel til gulerødderne
Kulturens nye Danmarkskort ser rationelt ud. I rationalitetens navn fraskriver man den kvalificerede dialog
Teatre i krydsild
Strukturreformen ændrer radikalt på teaterstrukturen. Især i Hovedstadsområdet må man forvente mange og lange diskussioner
CulturCommentar:
Kan kommunerne kulturen?
Kommunerne får ansvaret for den lokale kulturpolitik. Helt alene. Uden statslig indblanding. Kan de magte det?

Kulturpolitisk valgprogram
Kulturministerens kulturpolitiske sigtelinjer tegner et rids af de næste års kulturpolitiske prioriteringer. Nyhedsværdien er begrænset. Dansk kulturpolitik er fortsat baseret på konsensus

Kunsten at gentage
Folketinget har gennem de seneste år gjort meget for at forbyde digital kopiering. Det forhindrer dog ikke folketinget i at kopiere gamle udtalelser, bare med modsat fortegn

Musikken vinder i tips
Tipsvinderen i 2004 bliver musikken. I forlængelse af Kulturministeriets handlingsplan Liv i musikken øges områdets tipsbevilling fra 8 til 20 mio. kr

Misforstået kritik fra Søndag Aften
I marts udgave af Søndag Aften blev der bragt såvel en artikel som en kommentar om Børnekulturens Netværks nye handlingsplan. I både artikel og kommentar er det tydeligt, at Søndag Aften har fået en række ting vedrørende den nye handlingsplan for børnekulturen helt galt i halsen. Derfor dette svar fra min hånd
Af Brian Mikkelsen


CulturCronik:
Den sataniske forfatterpulje
Armslængdeprincip brydes. Administrationen overtager Litteraturrådets opgave. Ansøgningskriterier ændres administrativt. Penge udbetales ikke
Af Tom Ahlberg


Børn i front
Alle børn skal møde kunsten og alle kulturinstitutioner skal prioritere børnene. VK-regeringen har offentliggjort sin børnekulturplan
CulturCommentar:
Intet nyt fra børnefronten
Børnekulturens netværk opfatter udelukkende børn som passive forbrugere af kunst

Kunstrådet som trojansk hest
Kunstrådets første handlingsplan viser strategisk overblik og giver grundlag for fremtidige forbedringer
Kunstråd med konflikter
Konflikterne omkring Kunstrådet viser, at kulturlivets aktører er ved at anerkende Kunstrådet som en vigtig kulturpolitisk spiller
Handlingsplanen bag facaden
Kunstrådets Handlingsplan bakker Kulturminister op. Han roser Kunstrådet. Er der armslængde mellem Kunstrådet og Kulturministeren?

Hovedstadens kulturplan 2.0
Erhvervsudvikling og turisme er drivkraften i kulturplan for Hovedstadens Udviklingsråd
CulturCommentar:
Kultur som konkurrence
Det helt centrale begreb i Hovedstadens Udviklingsråds kulturredegørelse er konkurrence. Ordet "konkurrence" optræder hele 21 gange

Kulturen og kommunestrukturen
Strukturkommissionens betænkning handler om alt andet end kulturpolitik, alligevel vil betænkningens synspunkter stå centralt i de kommende kulturpolitiske debatter
Fra gulerødder til væksthæmmere
Statens refusionsordninger af kommunernes kulturbudgetter skifter fokus. Stærkere kommuner skal klare sig selv
CulturCommentar:
Kommunereform giver flere kulturkroner
Færre og større kommuner vil give øgede kulturbudgetter. Og rådhuse står ledige til at overtages af biblioteker

Statskulturens Danmarkskort
Staten investerer flest kulturpenge i Københavnsområdet og Århus
Om statskulturens Danmarkskort
Statistik kan drejes og vendes. Her forklarer vi præmisserne for Statskulturens Danmarkskort

Flere råd og nævn
Der er snart flere råd og nævn under Kulturministeriet end da VK-regeringen tiltrådte. Stik imod regeringens proklamationer etableres måned for måned nye udvalg, råd og nævn
Råd og nævn - en oversigt
Antallet råd og nævn kan opgøres på mange måder. Her er en oversigt over Søndag Aftens gennemgang af råd og nævn

CulturCommentar:
Og hvad så?
Undersøgelse om kunststøtteordninger lukker måske for debatten - men svarer på ingen måde på de spørgsmål, der blev stillet

Musikalske mesterværker:
Finanslov for fastholdere
Regeringens forslag til Finanslov giver forbavsende få ændringer. Den hektisk udarbejdede Finanslov fra 2002 fastholdes. Er kulturlivet så udynamisk?

Status quoltur
Mange af kulturlivets aktører oplever VK-regeringen som en voldsom ændring af dagligdagen. Ser man bort fra de første 100 travle dage, er kulturens styring præget af en forbløffende status quo

CulturCommentar:
Portostøtte - nej tak
Her på netstedet har vi ikke brug for portostøtte. Alligevel kan vi godt være solidariske med trykte medier, som har brug for portostøtte. Eller kan vi?

En plan for Hovedstaden
Hovedstadens Udviklingsråd har fremlagt en kulturpolitisk redegørelse, som skal være afsæt til den fremtidige kulturpolitik for regionen
Region med stort R
Kulturplanen for Hovedstaden fjerner kommune- og landegrænser. Kulturen skal tænkes regionalt
Et konservativt kultursyn
HURs Kulturredegørelse er gennemstrømmet af et konservativt kultursyn, hvor man ikke levner udvikling og dynamik nogen chancer. Centralisering ønskes, armslængde skal væk
CulturCommentar:
Kultur - eller HUR?
HURs Kulturredegørelse kan bedst ses som et krav om professionalisering af kultursektoren, så den bliver bedre til at imødekomme de turist- og erhvervsformål, man mener er det væsentlige

Teatre vinder i tips
Især teatre, men også musik og museer vinder på årets tipsuddeling fra Kulturministeriet. Amatørkultur, billedkunst og litteratur taber
Tipspenge uden armslængde
Kulturministeriets tipsuddelinger for 2003 ligner uddelingerne tidligere år. Tør det kommende Kunstråd åbne for den nødvendige debat om kompetencer?

Kultur på skrump
Søndag Aftens årlige opgørelse over kommunernes kulturbudgetter viser, at kulturudgifterne falder for første gang i flere år. Især bibliotekerne må holde for med reelle besparelser på 5%
Bibliotekerne er stagneret
Trods øget bloktilskud bruger kommunerne i 2003 ikke mere til folkebibliotekerne end de gjorde før den nye bibliotekslov
Hvor gik bibliotekernes bloktilskud hen?
62 kommuner skal betale til nabokommuners biblioteker. Kun 11 af disse 62 kommuner har brugt bloktilskuddet til egne biblioteker. Hele 26 kommuner har forværret biblioteksbetjeningen efter den nye lov
Kommunernes selvmål
Danmarks Biblioteksforening advarer mod konsekvenser af mellemkommunal betaling i den nye bibliotekslov, en lovændring som foreningen selv var med til at bringe frem
CulturCommentar:
Er kommunerne for små?
Kommunegrænserne betyder mindre og mindre for borgernes kulturforbrug. Spørgsmålet er om den nuværende kommunestruktur er velegnet til at skabe en dynamisk kulturel udvikling

CulturCommentar:
At regne den ud
Tal kan bruges til hvad som helst. Enkelte mediers fortolkning af Finansministeriets budgetredegørelse giver indtryk af uhæmmet kulturvækst - uden den indsigt og de nuancer der er nødvendige for en diskussion om kultur og kvalitet

Kulturbro over urolige vande
Fremtiden er helt og aldeles uvis for den stort tænkte dansk-svenske kulturbiennale Kulturbro. Biennalen vil helt sikkert ændre karakter, hvis der overhovedet bliver en biennale i 2004

Spørg Brian
Kulturministeren har fået offentlig spanking i det sidste år. Hvordan klarer oppositionen sig? Vi har gennemlæst oppositionens spørgsmål gennem VK-regeringens første år

CulturCommentar:
Nytårsønske: dialog
År 2002 manglede ikke debat om kulturpolitik. Debatten havde dog i høj grad form af, at man råbte til hinanden. Kulturministeriet bør bruge 2003 til at arbejde målbevidst med øget dialog som målsætning

Den nye kunststøtte
Den store kunststøttereform er på plads. De politiske partier er enige, nu kan arbejdet begynde
Søges: troldmand
Kunststøttereformens vigtigste element er sammenlægningen af en række administrative funktioner. I december kommer Kulturministeriets opslag til ny direktørstilling. Kunstkyndig faglighed skal kombineres med lederevner i topklasse
Kunstrådet opstår - problemerne består
Reformen om kunstrådet er kun første fase. Derefter følger mange kulturpolitiske diskussioner, hvor man må forvente at Kunststyrelsen og Kunstrådet tager initiativet

Løfter fulgt til dørs
Vi skruer tiden et år tilbage. Hvilke løfter gav den nytiltrådte VK-regering? Og bestod regeringen sine egne ambitioner på kulturområdet?
CulturCommentar:
Skudsmålsbogen - efter 1 år
VK-regeringen holder af karaktergivning og må derfor finde sig i, at blive vurderet ud fra andet end regeringens egen facitliste

Ny ophavsretslov
Den nye digitale virkelighed og behovet for harmonisering blandt EU-landene er grundlaget for den nye ophavsretslov
Små bogimportører i fare
Specialimportører af bøger fra ikke-europæiske lande bliver hårdt ramt af den nye ophavsretslov
EU-nistisk kulturlov
EU lukker grænserne og frihandel med kulturprodukter begrænses. Det er konsekvensen af EU's Infosoc-direktiv og den nye danske ophavsretslov. Hele det danske Folketing er imod - alligevel gennemføres loven

Biblioteksafgift: frem og tilbage
Aftalen om biblioteksafgift giver nok politisk fred i nogen tid, men fremstår som VK-regeringens selvmål. Forliget følger SR-regeringens modeller - og spiser besparelsen

Finansloven: Formidlingen vinder
VK-regeringens to finanslove har først og fremmest gavnet de institutioner som formidler kunsten. Kunstnerne bærer besparelserne

Bibliotekspenge til Dire Straits
Mens velrenommerede danske forfattere falder for biblioteksafgiftens bundgrænse på 5.000 kr, kan udenlandske rockmusikere fortsat hæve bibliotekspenge fra afgiftens rådighedssum for grammofonplader
Musikerne betaler forfatternes bibliotekspenge
17% af bibliotekernes udlån er musik, men musikerne får kun 3% af bibliotekspengene
Rådighedssummens top 10
Også musikere får bibliotekspenge. Vi præsenterer top ti-listen
CulturCommentar:
Bibliotekspenge - start forfra
Afskaf biblioteksafgiftens rådighedssum for grammofonplader og tænk den samlede danske støtte til musik helt forfra

Status efter 40 år med kulturministerium
Der er langt fra kulturpolitikernes ord til de reelle handlinger, hævder bog om kulturpolitik og -økonomi


Snydt
1 krone og 44 øre.
Det manglede en af de 15.010 forfattere som blev ramt af kulturministerens 5.000 kr. bundgrænse. I stedet får hun 0 kr. Vi bringer listen over de forfattere som blev ramt af årets mest omdiskuterede kulturpolitiske lovændring

400 vinder
Og vinderne er...Søndag Aften præsenterer de 400 forfattere som vil modtage kulturministeriets legat på 5.000 kr som erstatning for mistede bibliotekspenge

CulturCronik:
Kulturens kasinolove
Der er en smuk og logisk symbolik i, at det er tipsloven, som redder biblioteksafgiften. Begge lovkomplekser har fjernet sig fundamentalt fra oprindelsen, begge love har mistet det reelle grundlag og vil blive afskaffet. Jo hurtigere jo bedre
Af Tom Ahlberg


De unødvendige ansøgninger
De 15.010 forfattere som falder for biblioteksafgiftens bundgrænse på 5.000 kr kan ansøge om ialt 400 legater på 5.000 kr. Hvorfor har folketinget besluttet en indviklet ansøgningsprocedure, når de offentlige myndigheder i forvejen ved, hvem som skal have pengene?
CulturCommentar:
Sjusk er et pænt ord
Kulturministeriets håndtering af biblioteksafgiften kalder på følelsesladede ord. Folketingets finansudvalg er gjort til grin. Kulturministeren beslutter regler uden lovhjemmel

Se til Århus og Aalborg
I diskussionen om den fremtidige struktur for kunststøtte har Kulturministeriet hentet erfaringer fra udlandet. Kunne kulturministeren også lære af kommunale erfaringer med tværgående samarbejder?

CulturCommentar:
Kan man regere uden debat?
Debatten om Rigsarkivets flytning kan ses som et symptom på en regering, som helst er fri for smagsdommere og fri for at smagsdommere og kritikere skal blande sig i regeringens beslutninger

CulturCronik:
Mikkelsens første halve år
Kulturministeren er en hippogriff. Det bliver et problem for Kulturministeriet, hvis ministeren ikke er i fornuftig dialog med kulturens aktivister
Af Tom Ahlberg


Tipspengene fordelt
Kulturministeriets store årlige gavebod med penge fra danske tippere er fordelt. Som i de foregående år tjener tipspengene i højere og højere grad til at redde stumperne fra finansloven

CulturCommentar:
Ondt i ophavsretten
I en tid, hvor alverdens kunstnere føler eksistensen truet af det globale og det digitale, gør den borgerlige regering alt for at forstærke kunstnernes usikkerhed

Kommunerne satser på kultur
Søndag Aftens årlige opgørelse over kommunernes kulturbudgetter viser, at kulturudgifterne fortsat stiger
Store kommuner = store kulturbudgetter
Kommunernes størrelse har langt større betydning for kulturbudgetterne end borgmestrenes partifarver
Biblioteksloven bakkes op
Kommunerne prioriterer at bruge bloktilskud fra biblioteksloven efter hensigten
Kulturen voksede
Kommunernes samlede kulturbudgetter voksede med 200 mio i sidste kommunale valgperiode. Især kommuner med borgmestre fra SF, lokallister og Socialdemokratiet valgte at styrke kulturlivet

Digital kulturpolitik
Sats på den digitale kunst og kultur: grundforskning, kunstnerisk udvikling, bedre IT-samfund og brug kunsten til at forstå den digitale teknologi

CulturCronik:
Kunststøtte uden for mange klodser
1. januar 2003 træder en ny struktur for den danske kunststøtte og den internationale kulturudveksling i kraft. Kulturminister Brian Mikkelsen skriver om baggrunden og de kulturpolitiske visioner for den nye struktur
Af Brian Mikkelsen


Billedkunst og litteratur skæres
Regeringens nedskæringen rammer især billedkunst og litteratur, musikken slipper lettere og teatre undgår grovfilen
Der spinkes og spares
Søndag Aften gennemgår de kommende nedskæringer for Kulturministeriets råd og nævn
Bundgrænse for biblioteksafgift
Løs en del af problemet med biblioteksafgiften ved at genindføre en fornuftig bagatelgrænse. Forfattere som kun får 1.000 kr. i bibliotekspenge er ikke rigtige forfattere
Biblioteksafgift: Løfter og aftaler
VK-regeringens forslag om nedskæring af biblioteksafgiften med 25,5 mio kr anfægtes juridisk. Vi har set på løfter og aftaler om bibliotekspengene
CulturCommentar:
Forfattere med lommesmerter
Finanslovsforslagets nedskæringer af bibliotekspengene har skabt større virak end nogen anden nedskæring. Har kulturministeren fået sin personlige efterlønssag?

Det borgerlige sparekatalog
VK-regeringens første forslag til finanslov skærer voldsomt på kulturudgifterne. De kommende år bliver ikke lettere
1x2 tipperne redder (igen) stumperne
Kulturministeriets kreative brug af tipspenge sikrer mod yderligere nedskæringer. Tipspengene bruges som alternativ ekstra-finanslov - men dermed uden samme offentlige indsigt og debat
Kunstnerne må holde for
Finanslovsforslaget rammer først og fremmest kunstnerne
Knock-out før teaterlov
Statens støtte til teatre skæres kraftigt i finanslovsforslaget - samtidigt annonceres en kommende teaterlovsrevision
Hvad politikerne siger
Hold tungen lige i munden. Stringent kan man nemlig ikke kalde alle politikerudsagn om finanslovsforslaget. Kulturministeren fører

CulturCommentar:
Kommer råd kommer samtale
Kampagnen mod råd og nævn kører foreløbigt sporløst forbi kulturområdet

CulturCommentar:
Efter Festen
Tømmermændene melder sig i kulturlivet. Ingen kender regeringens kulturpolitik, men konsensusmagere blæses til side

VK - en ny kulturpolitik
Efter ti års ufrivillig pause er de konservative tilbage på kulturministerposten. Sammen med Venstre skal den borgerlige kulturpolitik pudses af. Vi har set på forskelle og ligheder i de to borgerlige partiers kulturpolitik
4 års borgerlig kulturpolitik
Regeringen har kun fremlagt nogle af elementerne i den borgerlige kulturpolitik. Vi gennemgår de næste fire års mest kontroversielle kulturpolitiske reformer
I alle de råd og nævn
VK-regeringen vil gennempløje alle kulturministeriets råd, udvalg og nævn. Det kan blive en tiltrængt hovedrengøring. Men rundt i krogene finder man næppe så meget snavs som retorikken hævder
Kultur-radikale mister magten
I alle nuværende kulturlove har det radikale venstre sat kraftige fodaftryk. Det lille midterparti risikerer nu 4 år som bænkevarmere - uden at kunne præge kulturlivet med andet end fodnoter

Kommunerne fører kulturpolitik
Kommunernes budgetter viser store ændringer i kulturprioriteringerne
SF og Radikale gi'r til kulturen
Kommuner med SF- og radikale borgmestre har givet mest til kulturen siden sidste kommunevalg. Venstrestyrede kommuner har sparet mest
CulturCommentar:  
Sig kultur til din kommune
Selv om kulturpolitik ikke præger den kommunale valgkamp, så viser Søndag Aftens analyse, at kommunerne fører aktiv kulturpolitik

Valg uden kulturpolitik
Kulturpolitik vejer ikke tungt i de politiske partiers udspil til finansloven for 2002. Digitalisering af kulturarven står dog højt på ønskelisten - både fra højre og venstre side

Svensk kultursatsning
Finansloven for 2002 øger kulturstøtten med mere end 200 mio kr. Foruden mindreindtægten på 1,3 mia ved afskaffelse af bogmomsen. Det er resultatet af samarbejdet mellem Socialdemokraterne, Miljöpartiet og Vänsterpartiet

Kulturvisioner fra IT-folket
IT-Brancheforeningen fremlægger omfattende, offensive og omkostningskrævende kulturpolitiske visioner i kølvandet på digitaliseringen

CulturCommentar:  
Den isolerede kulturlobby
Kulturens sædvanlige lobbyister kan være tilfredse med finansloven for 2002. Men regeringsalternativets forslag viser at lobbyisterne ikke har gjort arbejdet godt nok

Kulturministeriet tænker digitalt
En lang række af kulturministerielle initiativer viser, at kulturministeriet vil sætte IT på den kulturpolitiske agenda

etnisk kulturpolitik:
Mangel på politik - og ambition
Rapport om kulturinstitutionernes indsats på det etniske kulturområde viser, at kulturministeriet savner en politik - og at institutionerne savner visioner og ambitioner på feltet
Den mangfoldige kvalitet
Kontroversielt forslag om at ændre kulturinstitutionernes opfattelse af kvalitet
De mange initiativer
I løbet af 90'erne blev det tydeligt, at tilstedeværelsen af de mange nye danskere måtte føre til kulturpolitiske ændringer. Det har ført til en lang række forskellige initiativer og institutioner. Kulturministeriet er på vej med en samlet politik på området

Dansk identitet under lup
Grænserne falder bort med Schengen-aftalen, men interessen for den nationale identitet bliver ikke mindre af den grund. Med en række arrangementer i hele landet går projektet "...herfra min verden går" tæt på billeder og opfattelser af dansk identitet

KULTURBRO 2002 ORBRUTLUK
Efter evalueringen af Kulturbro 2000 er fonden bag klar til at igangsætte den næste biennale, Kulturbro 2002
Sponsorerne blev væk
Sponsorerne skulle dække en tredjedel af budgettet for Kulturbro 2000 - men endte med kun at dække en ottendedel. Kulturbroen ændrer sponsorstrategi før næste biennale
Publikum gungrer over broen
Bestyrelsen for Kulturbro 2000 smykker sig med lånte fjer og pynter med forkerte oplysninger, når man glæder sig over det store besøgstal CulturCommentar:  
Kulturbro i politisk vakuum
Ingen har politisk ansvar for Kulturbro 2000

Mere til kulturen
Kommunerne satser på kulturen - i et valgår. Den første opgørelse over samtlige kommuners kulturbudgetter viser en stigning fra 2000 til 2001. Teatrene blev den store taber, mens bibliotekerne fik flest kroner
Biblioteker i budgetvækst
Kommunerne tager forpligtelserne i den nye bibliotekslov alvorligt og giver bibliotekerne et økonomisk løft
Farum fortsat i front
Farum er fortsat den kommune som bruger flest penge til kulturen

Økonomisk status quo
Kommunerne har stort set fastholdt uændrede kulturbudgetter for 2000. Museerne har haft den største økonomiske stigning, mens teatrene har været udsat for spareknivene

En agenda for børn
Kultursektoren skal tage børnene mere alvorligt, siger børnekulturrapport og foreslår bureaukratiske tiltag

CulturCommentar:  
Den dybe tallerken - igen igen
Gammel vin i nye flasker er børnekulturrådets opskrift til fremme af børnekulturen. Alle forslag smager af modernisering: bryd sektorgrænser og slip børnene fri. Men i samme åndedrag begår børnekulturrådet samme snævre sektortænkning - kultur über alles

Teaterlov udskydes
Statsministerens lovprogram for 2000/2001 vil indholde ny museumslov, ny billedkunstlov og ændringer i ophavsretsloven. Den bebudede teaterlov bliver udskudt

CulturCronik:  
Kultur og copyright
Det er en af de mest dogmatiske og følsomme kulturdebatter. Det er en af tidens kollektive vildfarelser. Og det er et emne med kolossale økonomiske interesser. Men det er et emne, som fortjener en grundig diskussion: Det er debatten om kultur og copyright
Af Christian Friis Bach


Vi sidder her bag skærmen
Kulturdanmark er igen blevet kortlagt - og elektronikken er den suveræne vinder af vores allesammens tid

Medie- og tilskudssekretariat
Det kan lyde som en rodebunke - og fremtiden må modbevise fordommen. Kulturministeriet har besluttet at lægge Tilskudssekretariatet sammen med radio- og tv nævnet samt Public Service Rådet. Medie- og tilskudssekretariatet kommer barnet til at hedde.

Ophavsret - en industri
Kunstnernes ophavsret giver for tiden anledning til en del bulder i skabet. Hvad er der egentlig galt?

Kunstnere holdningstestes i Vietnam
Ifølge nyhedstjenesten IPS begynder Vietnams kultur- og informationsministerium nu at registrere alle sangere, musikere og artister. Ved registreringen skal kunstnerne testes i kommunistiske kundskaber for at få tilladelse til at optræde.


Hovedstadsstruktur stadig uklar
Den fremtidige struktur for kulturen i Hovedstadens Udviklingsråd besluttes først i 2001

Kultur med klaphat:

Kultur- eller kunstinstitut
Debatten om det internationale samarbejde på kulturområdet sætter afgørende spørgsmålstegn ved Det danske Kulturinstituts rolle
Konsulenter rammer plet
Konsulentrapport om internationalt arbejde bakkes op af kulturinstitutionerne
Høringssvar under lup
Søndag Aften lancerer en ny genre for kulturelt anmelderi: høringssvar til kulturministeriet
CulturCommentar:  
Kultur med klaphat
Modellerne for den fremtidige kulturudveksling skal ske i et brydningspunkt mellem et populistisk og produktorienteret Made in Denmark-synspunkt og vanskeligt tilgængeligt vi udvikles i egne drivhuse-syn

Kulturens tipspenge:

Intro
Tipspengene betyder mere og mere for den danske kultursektor. Søndag Aften sætter fokus på anvendelsen af tipspengene og den manglende demokratiske proces.
Det demokratiske underskud
Tipspengene betyder mere og mere for kulturlivet - men bevillingssystemet er det mest lukkede og uigennemskuelige i kultursektoren.
Rend os i intentionerne
Anvendelsen af kulturens tipspenge har fjernet sig langt fra de oprindelige ideer, da folketinget vedtog den første tipslov.
Sikre tipsvindere
En række kulturinstitutioner støttes fast hvert år med tipspenge. Vi bringer listen over 90'ernes sikre tipsvindere.
CulturCommentar:  
Fjern kulturens tipspenge
Kulturen har ikke brug for særlige økonomiske hegnspæle, som er bundet op af spillemarkedets udvikling.

Det analoge folketing
Folketinget er ikke klar til det digitale Danmark. Det viser en test Søndag Aften har gennemført med e-breve til samtlige folketingsmedlemmer. Vi venter stadig på mange svar...

Kvinderne har e-magten
Folketingets kvinder har taget tæten i brug af internet og de nye elektroniske muligheder. Søndag Aftens test viser, at de kvindelige MF'ere svarer hurtigere end mændene og den kvindelige svarprocent er højere. Folketingsmedlemmernes svar viser, at kvinderne bruger e-mail mere end mændene og at kvinderne surfer på nettet mere end de mandlige kolleger.

Sådan testede vi
Testen af folketingsmedlemmernes e-vaner blev gennemført af anonym afsender.

CulturCronik:  
Gør kunsten gavn?
Kulturpolitik drejer sig i høj grad om at give kunsten gode vilkår. Men hvorfor egentlig? Har vi så meget brug for den, at den ligefrem skal have sit eget ministerium og sit eget folketingsudvalg?
Af Margrete Auken


CulturCommentar:  
Folketingets TV-teater
Efter sommerens intense og sørgmuntre debat om TeleDanmarks kabelafstemning, valgte samtlige folketingets partier tilsidst at vise alle ynder frem af lutter magtfuldkommenhed.

CulturCommentar:  
Spørgsmål til professorerne
2 økonomiprofessorer har tilladt sig at stille spørgsmålstegn ved den danske kunstverdens argumentation på automatpilot. Vi tillader os at stille spørgsmål til professorerne.

CulturCronik:  
Skal kunstnerne have penge når kunst omsættes?  
Af Michael Møller & Niels Christian Nielsen

Følgeretten sikrer kunstneren og hans arvinger en vis procent af salgssummen, hver gang et af hans værker bliver omsat på auktion. Loven blev vedtaget efter ønske fra kunstnerne, men følgeretten er blot et enkelt eksempel på, at kunstnere måske med fordel kunne inddrage økonomisk teori, når de kæmper for deres sag.

Regional landing
I relativ ubemærkethed fandt folketinget en passende landingsbane for de irreversible regionale kulturforsøg. Loven om regionale kulturaftaler giver simpelthen kommunerne mulighed for at samarbejde på tværs af grænser og for at inddrage eksisterende statslige penge til samarbejdet - hvis kulturministeriet er enig i mål og rammer for den konkrete aftale.
Loven indeholder ingen penge - eneste gulerod for regionale kulturaftaler er, at kommunerne selv synes det er en god og frugtbar idé. Selv de gamle frikommuneforsøg gav større lokale frihedsgrader og var lagt mere inspirerende op. Kulturministeriet forventer næppe en telefonstorm fra interesserede kommuner i januar. (Se Søndag Aften arkiv).


Kulturregion Farum
Farum kommune er den kommune, der bruger flest penge til kulturen. Vi har set nærmere på, hvad de dog bruger alle disse penge til.


Regionale kulturforsøg:
Landingsbane søges
Haves: Et middelmådigt forsøg alle var enige om. Ønskes: En landingsbane der viser at forsøget pegede rigtigt.


Uddrag af evalueringen
Konsulentrapporter kan læses på mange måder. Søndag Aften bringer her vores version med saks og klister.


Armslængde for konsulenter
Der er kommet flere pengene til kulturen, skriver Nelleman-konsulenterne i rapporten om de regionale kulturforsøg. Søndag Aften har foretaget en sammenlignende tekstanalyse mellem den offentliggjorte rapport om de regionale kulturforsøg - og det ikke-offentliggjorte udkast. Heri hed det: forsøgene har således ikke medført en egentlig opprioritering...


Kunst som tilbehør
Kreative partnerskaber skal parre kunst og erhvervsliv. Den farlige kunst bliver sorteper.


McDanmark:
Intro: Kulturpolitik á la McDanmark
Søndag Aften har denne gang valgt at sætte fokus på det kommende års vigtige debat om strukturen i fremtidens danske kulturpolitik. Efter flere års tilløb, skal der snart træffes beslutninger om staten skal give flere kulturopgaver til kommunerne.

Som brødre vi dele - kommunerne får det hele
En af de vigtigste kulturpolitiske debatter i 1999 kommer til at handle om opgavekommissionen. Her får du forklaringen på hvorfor. Kort sagt handler det om kulturens placering i dansk politik.

Man kalder det regioner
Siden 1996/97 har ni områder i Danmark været omfattet af de regionale kulturforsøg.

Kommuner prioriterer kunst
Kommunerne har i de sidste fem år opprioriteret kunst og nedprioriteret det såkaldt brede kulturbegreb. Det viser en analyse Søndag Aften har gennemført af samtlige kommuner og amtskommuners kulturudgifter i den sidste kommunevalgperiode.Ældre materiale: POLITIK-ARKIV

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2009 
 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.