Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter

TEATER & DANS         


  |  Dansk teater  |  Internationalt teater  |  Opera  |  Dans  |

|  Teaterorganisationer  |  Personer  |En ø for teater
En vision for et nyt københavnsk teatermiljø er ved at tage form.

Skolereform med kreative muligheder
Der er megen tumult om regeringens forslag til folkeskolereform. Reformen vil give de praktiske/musisk fag en stærkere placering.

Folkeskolereform - kreative konfliktflader
Når den kommende folkeskolereform skal udmøntes, vil kunst- og kulturlivet blive mødt med en række nye udfordringer. Selve undervisningstiden er det mindste.

Tid til amatører?
I det øvrige Europa fylder amatørkulturen mere og mere i den kulturpolitiske debat. I Danmark er området nærmest usynligt. Ikke som aktiviteter, men som politisk interessefelt.

Amatørernes kulturvaner
Hvad laver alle landets amatører? Kulturvaneundersøgelser giver dele af svaret.

Amatører skal lære at netværke
Rapport fra amatørkulturens organisationer viser stort behov for, at amatørernes lokale foreninger samarbejder med hinanden og med kommunerne.

Rammerne for amatører
Den vigtigste offentlige støtte til amatørkulturen sker lokalt gennem folkeoplysningsloven. Staten støtter dog de landsdækkende organisationer med mindre beløb.

Hvem er amatørerne?
Det kan være vanskeligt at hitte rede i de mange organisationer, som repræsenterer amatører og frivillige udøvere af kunst. Her er en guide til (nogle af) de vigtigste organisationer.

Teatre i tilbagegang
Teatrenes tilskuertal falder. Især de store teatre har svært ved at holde på publikum.

Byen uden åben scene
Trods politisk tilslutning til en åben scene for frie teatergrupper i København har det lange udsigter. Teatermiljøer har ikke mere kredit hos politikerne.

Aarhus Teater er dyrest
Aarhus Teater slår Det Kongelige i konkurrencen om at levere landets dyreste skuespil pr. tilskuer.
Alligevel Republique
Teater Republique vandt først omgang og blev bevaret. Alligevel mister teatret den ene af to scener.
Kommuner styrker teatre
Siden kommunalreformen har landets kommuner øget teaterbevillingerne med en tredjedel. Staten halter efter.

Mistillidsteater
Tanken om Teater Republique som åben scene faldt. Med rette. Modellen byggede på den mest særegne, uklare struktur og en exceptionelt tung administration.

Mellem styring og frihed
Høring om teaterlovsændringer viser en mangfoldighed af synspunkter blandt teateraktører.

Det Kongelige i ilden
Kulturministerens første prøvesten bliver forhandlingerne om ny 4-årsaftale for Det Kongelige Teater.

Teateraftale snævrer Københavns Teater
Den politiske teateraftale ændrer radikalt ved organisationen Københavns Teater. Først til efteråret kommer forslag om de vanskelige sager: åben scene og billetstøtte.

Københavns Teater er for dyrt
Administrationen af den københavnske teaterparaply, Københavns Teater, kan spares med 4 mio. kr. - uden at det skader kunsten.
Københavns Teater 1976-2013?
Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene blev til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, som blev til Hovedstadens Teater, som blev til Københavns Teater - vi fortæller dele af 35 års teaterhistorie.
Teatre i konstant bevægelse
16 bygninger, 26 navne og 51 chefer. Teatrene under Københavns Teater har nydt en omskiftelig tilværelse.
Klar til beslutning om Københavns Teater
Hvorfor tøve med beslutning om Københavns Teaters fremtid?

Farvel til Gamle Scene?
Hvis Det Kongelige Teater ikke får flere penge, kan resultatet blive, at Gamle Scene nedlægges.

Meget mere end mursten
Diskussionen om Det Kongelige Teaters økonomi kan ikke begrænses til dyre bygningsudgifter.

Hver tredje tilskuer er barn
En tredjedel af alle teatertilskuere er børn. Teaterstatistikken vendes på hovedet.

Teaterkoncerter = nostalgi?
En del af fornyelsen af dansk teater er de såkaldte teaterkoncerter. Men hvor er den musikalske fornyelse? Green Day viser vejen på Broadway.

Det hemmelige høringssvar
Søndag Aften offentliggør Scenekunstudvalgets hemmelige høringssvar til teaterrapporten.
Høringssvar - dem sletter man da
Kulturministeriet indfører en stærkt kritisabel ny praksis ved at slette Scenekunstudvalgets høringssvar.
Scenekunstudvalgets høringssvar
Her kan du læse Scenekunstudvalgets høringssvar til teaterrapporten.

Videre teaterveje
De fleste teatre vil gerne have en ny teaterlov - men de afviser alle finansieringsforslaget fra Teaterudvalget.
Scenen er din, kulturminister
Alskens teatre har budt ind med forslag og synspunkter på en kommende teaterlovsrevision. Nu venter man blot på politikerne. Søndag Aften giver et bud på de politiske konfliktfelter.
Ka' København åben scene?
Behovet for åben scene til frie teatergrupper i København er påtrængende. Spørgsmålet er om den aktuelle lovdebat vil hjælpe?

Udkantskommuner med egnsteatre
Egnsteaterrefusionen er den mest effektive støtte til udkants-Danmark.
De 6 udkantsteatre
Måler man de seks udkantsteatre ud fra moderne kulturpolitiske kriterier som vidensdeling, netværkssamarbejde, partnerskaber, er arbejdet helt i top. Og det fyger med Reumert-priser.

Fagre nye teaterverden
Automatikken skal ud af dansk teaterpolitik. Evalueringer og kvalitet skal være styrende for teaterstøtten, siger Teaterudvalget.
Mere balanceret teaterlandskab
Svaret på de strukturelle problemer i dansk teater er udvikling.
Uenighed om Københavns Teater
Samle eller splitte - der er to veje for Københavns Teater.

Teaterpublikum stabilt, Det Kongelige halter
Det Kongelige Teater får mere end svært ved at nå folketingets aftalte målsætning for tilskuertal. Teatret mistede over 90.000 tilskuere i sæson 2008/2009.

Færre penge til teatre
Kulturministerens ophør af tilskud til Peter Schaufuss Balletten fører til færre teaterpenge i Finansloven.

Ris og ros til Københavns Teater
Evalueringsrapport foreslår væsentlige ændringer for Københavns Teater, hvis "langsigtede bæredygtighed" rapporten ikke tager stilling til.

Teatre er mest sårbare
Finanskrisen bider også på kulturinstitutionerne. Søndag Aftens analyse af kravene til de statslige kulturinstitutioners egenindtægter viser, at især teatrene er sårbare overfor mistede indtægter.

Vi strømmer i teatret
Teatersæsonen 2007/2008 blev en tilskuersucces uden lige. For første gang nogensinde viser statistikken, at teatrene samlet set havde over 3 millioner tilskuere.

Den vanskelige teaterkabale
Spillet om det københavnske teater Camp X giver talrige forviklinger. Både Københavns Teater og Københavns Kommune tror, man kan gøre alle glade. Ind kommer virksomhedsoverdragelsesloven.

Kulturministeren i arbejdstøjet
Ny teaterlov og frie bogpriser. Det er de markante initiativer VK-regeringen lægger op til i det kommende folketingsår.

Teaterpolitisk helhedssyn
Selvbestaltet teaterlovskommission sætter turbo på ny teaterlov.
Fedtlag, vokseværk og centralisering
Københavns Teater - hvad var egentlig meningen?

Storbyteatre på pinebænken
Mens politikere taler om alt muligt andet, venter små storbyteatre på at kende vilkårene for den teatersæson, der starter om 1 måned.

Det stabile teaterpublikum
Det går op og ned for de enkelte teatre. Men samlet set findes der næppe nogen branche, der er så stabil som de danske teatre.

Spillet om egnsteatrene
Egnsteatrene er blevet denne sæsons kulturpolitiske stridspunkt. Søndag Aften går bag tallene.

Teater som forretning
Hver gang det offentlige bruger 1 kr. på teaterstøtte øges samfundsøkonomien med 3,30 kr, siger rapport bestilt af Dansk Skuespillerforbund.
Luk CaféTeatret
Kan man måle samfundsnytten af teatre? Det tror Dansk Skuespilleforbund - konsekvensen må være at lukke CaféTeatret.

Teaterpolitik på zig-zag kurs
Teaterområdet er uden sammenligning det felt, hvor det er sværest at finde noget der blot ligner sammenhængende politik.

Professionelle ballademagere
Der blev grinet godt af bestyrelsen for Københavns Teater. Problemet er ikke den konkrete bestyrelse, men de betingelser der er for bestyrelsens arbejde.

CulturCronik:
Cultural Governance
eller Strategisk kulturledelse i en teatertid.
Af Jens Nielsen


CulturCronik:
Mens vi venter på ministeren
Midt i al hurlumhej om Københavns Teater: hvad handler det egentlig om? Sporet ender hos kulturministeren.
Af Tom Ahlberg


Statens hovedstadsteater
Et nyt ukendt teater, nedlæggelse af to kendte teatre. Sammenlægning af et gammelt teater og landets førende turneteater. Det er de hurtige hovedkonklusioner på strategioplægget fra Københavns Teater.
Københavns teaterkoncern
Strategiplanen for Københavns Teater bygger på en tro på at man centralt kan styre teaterlivet. Man glemmer bare, at der er andre teatre i området.

Egnsteatrene graver deres egen grav
Oplægget om at gøre egnsteatrene til regionsteatre glemmer, at der er en mening med den lokale tilknytning for teatrene.

Farvel til Gladsaxe Teater
Er prisen for den nye faglige-saglige bestyrelse for Hovedstadens Teater, at man er så bundet af ministerielle rammer, at man ikke er i stand til at agere kreativt?

Nationalisering af egnsteatrene
Kulturministeren foreslår at egnsteatre og små storbyteatre skal underlægges statslig kvalitetskontrol og at refusionsordningen skal fjernes. Det lykkes næppe heller denne gang at fjerne refusionsordningen.
Egnsteatrenes lovhistorie
Egnsteatrene er igen til diskussion. Søndag Aften giver en kort Danmarkshistorie om lovgivningen for egnsteatre.

Hovedstadens helt eget teater
Vi vil ha´et stadsteater. Det er Københavns kommunes svar på Statens opprioriterning af Det Kongelige Teater og overtagelse af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

En Anderledes Andersen
Ud fra H.C. Andersens mørke sider vil Hotel Pro Formas teaterstykke Jeg er kun skindød synliggøre det hyper-komplekse samfund vi lever i. Tilskueren bliver medproducent.

Ta' kulturens parti
Svensk medieevent med nyt kulturparti afprøver nye teatrale virkemidler.

Stabilitet, stabilitet og mere stabilitet
År for år kan medierne beskrive store udsving i besøgstal til museer og teatre. Sidste år steg besøgstallene til museerne eksempelvis med 10 procent. Set over årene er de danske kulturinstitutioners besøgstal først og fremmest stabile.

Mere magt til ministeren
Kommunalreformens kulturlove er mestendels tekniske. Bortset fra teaterloven, som giver langt mere magt til den siddende kulturminister

CulturCronik:
Hovedstad uden teaterpolitik
Strukturforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder at Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab nedlægges. Tilbage står en Hovedstad uden teaterpolitik men med et stort og krævende publikum og gode muligheder for fortsat udvikling af teaterkunsten
Af Tom Ahlberg og Søren Friis Møller

En kontrakt bliver til
Kulturministeriets resultatkontrakter skrives ikke med venstre hånd. Vi har fulgt tilblivelsen af den seneste kontrakt mellem Kulturministeriet og Aarhus Teater
Ungdomsrabatten der forsvandt
I årtier har unge under 25 kunne få rabat til teaterbilletter. I Aarhus og Odense har man fået lov til at give rabat til studerende i stedet for de 18-25-årige

Teatre i krydsild
Strukturreformen ændrer radikalt på teaterstrukturen. Især i Hovedstadsområdet må man forvente mange og lange diskussioner

CulturCronik:
Cirkus som kunst?
Cirkus indtager idag en tankevækkende dobbeltposition i kulturlivet. Det traditionelle cirkus repræsenterer, med dets fokus på artistisk disciplin en urgammel livsstil og kunstform, der har rødder i antikken såvel som i middelalderens markedsgøgl og senere tiders mere organiserede former
Af Michael Eigtved


En politik for dans
For første gang har Kulturministeriet formulereten politik for den moderne dans
Små dansetrin
Visionerne får usædvanligt små ben at gå på i det første forsøg på samlet politik for den moderne dans i Danmark

CulturCronik:
Teatrets kritiske tilstand
Har teatret overhovedet nogen plads i det moderne samfund? Og hvad har det med jordskælv, børskrak og magneter at gøre? Teatrets gamle sandheder i nyt naturvidenskabeligt lys
Af Troels Chr. Jakobsen


Med udsigt til teaterforlig
Kulturministerens forslag til teaterplan ændrer kun lidt, men vil til gengæld samle bred politisk opbakning. Største hurdle bliver børneteatret

Holder teaterloven?
Undersøgelse om Det Danske Teater og Den Jyske Opera tydeliggør behovet for ændringer i teaterloven

Teatre vinder i tips
Især teatre, men også musik og museer vinder på årets tipsuddeling fra Kulturministeriet. Amatørkultur, billedkunst og litteratur taber
Tipspenge uden armslængde
Kulturministeriets tipsuddelinger for 2003 ligner uddelingerne tidligere år. Tør det kommende Kunstråd åbne for den nødvendige debat om kompetencer?

CulturCommentar:
At regne den ud
Tal kan bruges til hvad som helst. Enkelte mediers fortolkning af Finansministeriets budgetredegørelse giver indtryk af uhæmmet kulturvækst - uden den indsigt og de nuancer der er nødvendige for en diskussion om kultur og kvalitet

Socialdemokraternes nye teaterkostume
Socialdemokraternes folketingsforslag om teaterpolitik er et rodet sammensurium af nuværende lovgivning, diskussionsindlæg mod Dansk Folkeparti og uigennemtænkt centralisering af teaterlivet
Søges: teaterkrise
Tilskuertallene til de offentligt støttede teatre er helt stabile - mens mediernes omtale af teaterkrisen er i stærk vækst
Hvem er teaterpublikum?
Danske teatre har dobbelt så mange tilskuere, som de officielle statistikker fortæller. Vi ved forbavsende lidt om teatre og teaterpublikum. Og vi skal slet ikke stole på undersøgelser om teatre. Undersøgelse om teatervaner i hovedstadsområdet gør os dog klogere
Udviklingscenter for ny dramatik
Teatrene kan lære af filmen og oprette et Udviklingscenter for ny dansk dramatik

Intro: Ønskes: teaterlov
Der kommer ikke nogen ny teaterlov i denne omgang. Alle kan se behovet, men abonnementsordningerne udgør tilsyneladende en gordisk knude
Teaterlove 1962-2002
Siden 1963 er Teaterloven ændret utallige gange. Her har du Søndag Aftens korte version af dansk teaterlovshistorie for begyndere
Teaterkrise - hvor?
Mange enkeltteatre er økonomisk presset. Men samlet set er teaterbranchen i sund og fornuftig vækst. Danskerne bruger flere penge end nogensinde til teater
Danmarks dyreste skuespil
Hver betalende på Aarhus Teater koster det offentlige 611 kr. Dermed er Aarhus Teater landets dyreste skuespilhus
Rialto igen?
Det Storkøbenhavnske Teaterfælleskab skal skære i teaterstøtten. Mange vil foreslå Rialto-teatret nedlagt. Problemet er bare, at netop dette teater har sund økonomi

CulturCronik:
Lav teaterloven om
Fremtiden vil bringe nogle småjusteringer af Teaterloven, der ikke vil løse de fundamentale problemer, men snarere bevæge os i den helt forkerte retning, og vi vil starte forfra med et nyt teaterudvalg om 3-4 år, som heller ikke rigtig fører til noget. Og sådan vil tiden gå
Af Jørn Langsted

CulturCronik:
Hvis De har lyst en aften klokken otte
Dramatikken har ikke trange kår i Danmark, dramatikken har gode kår. Kvaliteten og kvantiteten af den spillede dramatik herhjemme er høj
Af Jokum Rohde

CulturCronik:
De tilfældige børneteatres hændelige død
Nedskæringerne rammer børneteatrenes produktionsmidler - samtidig skærer skolerne i køb af forestillinger
Af Michael Ramløse

CulturCronik:
Amatørteatrets placering i kulturpolitikken
Hvorfor overses amatørerne i den teaterpolitiske debat?
Af Bent Jacobsen

CulturCronik:
Sats på danskheden
Kunst er noget ganske universelt, og kunst er den del af vores kultur og kulturarv, der bliver anerkendt af alle, selv om man måske ikke føler sig som en del af kulturen
Af Louise Frevert


Billedkunst og litteratur skæres
Regeringens nedskæringen rammer især billedkunst og litteratur, musikken slipper lettere og teatre undgår grovfilen
Der spinkes og spares
Søndag Aften gennemgår de kommende nedskæringer for Kulturministeriets råd og nævn

Knock-out før teaterlov
Statens støtte til teatre skæres kraftigt i finanslovsforslaget - samtidigt annonceres en kommende teaterlovsrevision

Teatre til tælling
Venstre vil spare kraftigt på den offentlige støtte til teatre. Teaterorganisationerne holder vejret - og håber at faren driver over
Publikumstal som politisk rettesnor
Når færre går i teatret, skal teatrene have færre penge, siger Venstre. Men tilskuertal er ubrugeligt som politisk parameter. Og hvad gør man, når publikumsinteressen nu stiger?

CulturCronik:
Cirkus som kunst?
Cirkus indtager idag en tankevækkende dobbeltposition i kulturlivet. Det traditionelle cirkus repræsenterer, med dets fokus på artistisk disciplin en urgammel livsstil og kunstform, der har rødder i antikken såvel som i middelalderens markedsgøgl og senere tiders mere organiserede former
Af Michael Eigtved


Findes Tyskland?
Skuespillet Murx den Europäer! spilles på 8. år for fulde huse i Berlin. Søndag Aften har set det - det er et voldsomt stykke om den tyske identitet - eller mangel på samme

Var Jorn kunstner?
Hvem er kunstnere? Det er en smagssag at bedømme, hvem der er sande kunstnere - og hvem der er amatører og fidusmagere. De mange kunstnerorganisationer har valgt vidt forskellige måder at definere sig ud af dette evige problem

CulturCommentar:  
Teaterloven der forsvandt
I huj og hast blev et teaterudvalg nedsat - for der skulle ikke bruges flere penge på teater. To år senere samler teaterbetænkningen støv og kulturministeren klarer teaterproblemerne med at give flere penge

Teaterlov udskydes
Statsministerens lovprogram for 2000/2001 vil indholde ny museumslov, ny billedkunstlov og ændringer i ophavsretsloven. Den bebudede teaterlov bliver udskudt

Det ny cirkus:
Elefanter ingen adgang
Det ny cirkus breder sig både på scenerne og i den politiske verden. Vi forsøger at beskrive fænomenet
Den politiske manege sander til
Til juni udkommer en oplysningssedel om uddannelsesmuligheder for artister. Det er det hidtidige resultat af to års arbejde med en cirkus-betænkning, som udkom i 1998
Sverige jonglerer med pengene
På den anden side af Øresund bruges 40 millioner til udvikling af nycirkus i de nærmeste år
Danmark bag af cirkus-dansen
I det øvrige Europa satses millionbeløb på udvikling af ny-cirkus. I Danmark er man tilsyneladende tilfredse med at nøjes med gæsteoptræden i ny og næ

Teaterdebat peger bagud
Høringssvarene til den aktuelle teaterbetænkning viser, at fremtidens teater ikke formes af en kommende lov.

Helsingør opgiver teater
Planerne lød ambitiøse - men pengene manglede i sidste ende (Se Søndag Aften Arkiv). Helsingør har opgivet planerne om at bygge et teaterhus. I stedet bliver der bygget et kongrescenter - med mulighed for udvidelse til teaterformål ad åre.

CulturDebat:

Betænkelig betænkning
Den nye teaterbetænkning rummer gode oversigter over det nuværende teaterstøttesystem i Danmark. Men flere af betænkningens forslag er mere end betænkelige, skriver Jørn Langsted.

Masseanmeldelse:
Danske teatre på internet - del 2
Søndag Aften fortsætter rundturen blandt danske teatre på nettet. Denne gang med 40 anmeldelser.

At justere teatre
Betænkning om teaterstøtte i Danmark lægger op til mange rigtige forbedringer af teaterloven. Der er ikke den paragraf i den nuværende teaterlov, som ikke er blevet drøftet. Og overalt ser udvalget muligheder for forenklinger, større fleksibilitet og masser af justeringer. Men trænger dansk teaterliv kun til justering og atter justering?

Teatrene ud af kommunerne
Har teatre overhovedet noget at gøre i kommunernes kulturpolitik. Dette spørgsmål melder sig efter teaterudvalgets betænkning, som foreslår centralisering af det lokale teaterliv.

Masseanmeldelse:
Danske teatre på internet
Søndag Aften har anmeldt 50 danske teatre og teaterinstitutioner på internet. Det samlede resultat er ikke til UG - men der er mange gode intentioner.

Londonteatre til salg
Den engelske teaterkæde, Stoll Moss Theatres, er sat til salg. Det indebærer ejerskifte for West End teatre som London Palladium, Her Majesty's, Theatre Royal Drury Lane, Cambridge, Lyric, Apollo, Garrick og Duchess. Stoll Moss-kæden er den største i London med 750 ansatte. Også Londons næststørste teaterkæde, Crescent, er sat til salg. Så inden årsskiftet kan vilkårene for Londons teaterliv være radikalt forandret.


Sommerscene succes
Med 17.000 betalende publikummer har Sommerscene 99 fået en succes, som de kommunale forvaltninger ikke kunne have drømt om.

Farvel til Teaterfællesskab
Ny teaterlov indebærer i realiteten at Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab nedlægges. Men de bagvedliggende problemer består - så vi tør spå at loven laves om igen i løbet af få år.


De uadskillelige
Forliget om et nyt skuespilhus til Det Kongelige Teater bygger på den faste klippegrund, at kunstarterne ikke kan skilles - og så skiller man dem ad.


Enighed om teaterlov
Trods mange meningsforskelle er der bred tilfredshed om ny teaterlov for Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab.


Vi bruger også...konsulenter
PLS-rapporten om den storkøbenhavnske teaterstøtteordning bliver flittigt brugt som begrundelse for ny teaterlov. Søndag Aften har sammenholdt PLS-rapporten fra januar 1997 med det aktuelle lovforslag og folketingspolitikeres udsagn.Ældre materiale: TEATER & DANS-ARKIV

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2009 
 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.