Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter

MUSIK         


  |  dansk musik  |  internationale ressourcer  |  MP3  |

|  klassisk  |  opera  |  musikorganisationer  |Abba - et museum værd
Etableringen af det nye Abba The Museum i Stockholm har vakt store følelser i den svenske kulturdebat. Museet formidler på prægtig vis Abbas musik, men kun succeserne.

Skolereform med kreative muligheder
Der er megen tumult om regeringens forslag til folkeskolereform. Reformen vil give de praktiske/musisk fag en stærkere placering.

Folkeskolereform - kreative konfliktflader
Når den kommende folkeskolereform skal udmøntes, vil kunst- og kulturlivet blive mødt med en række nye udfordringer. Selve undervisningstiden er det mindste.

Tid til amatører?
I det øvrige Europa fylder amatørkulturen mere og mere i den kulturpolitiske debat. I Danmark er området nærmest usynligt. Ikke som aktiviteter, men som politisk interessefelt.

Amatørernes kulturvaner
Hvad laver alle landets amatører? Kulturvaneundersøgelser giver dele af svaret.

Amatører skal lære at netværke
Rapport fra amatørkulturens organisationer viser stort behov for, at amatørernes lokale foreninger samarbejder med hinanden og med kommunerne.

Rammerne for amatører
Den vigtigste offentlige støtte til amatørkulturen sker lokalt gennem folkeoplysningsloven. Staten støtter dog de landsdækkende organisationer med mindre beløb.

Hvem er amatørerne?
Det kan være vanskeligt at hitte rede i de mange organisationer, som repræsenterer amatører og frivillige udøvere af kunst. Her er en guide til (nogle af) de vigtigste organisationer.

Sælg dine "brugte" musikfiler
Musiktjenesten ReDigi åbner snart for køb og salg af brugte musikfiler i EU. En amerikansk retssag har bremset starten i USA.

Musikken fik mere under Brian
Trods opreklamerede musikhandlingsplaner, var statens udgifter til musik større, da Brian Mikkelsen var kulturminister.
Musikken vinder i tips
Færre penge til idræt og litteratur er med til at betale for kulturministerens musikprioritering.

En ny musikhandlingsplan
Kulturministerens musikhandlingsplan fortsætter i samme dur som tidligere planer.

7 mio. mere til musikken
Ministeren siger der kommer 136 mio. kr. i musikhandlingsplanen. Realiteten er 7 mio. kr. årligt.

El Sistema, når kultur dannes.
Med start i Venezuela griber det klassisk baserede musikudviklingsprojekt El Sistema om sig. Snart i en by nær dig.

Hyldest til pladepusheren
Den 16. april markeres Record Store Day - en hyldest til de ofte små uafhængige pladebutikker. Her er nogle danske musikeres hyldest.

Tal på musikken
For første gang er der kommet tal på de samlede økonomiske strømme i dansk musikliv.

Mest kunst for pengene
Hvordan får det offentlige mest kunst for musikpengene? Tal på det kunstneriske nytte-perspektiv.

700 kr. pr. tilskuer
For hver eneste tilskuer til landsdelsorkestres koncerter sender det offentlige 700 kr. med.

Rytmisk vs. klassisk
Klassisk musik er sat op imod den rytmiske. Hvor fører det os hen?

Rytme, rytme, rytme
Oplæg om styrkelse af rytmisk musik fokuserer på kunsten.

Musikerne der kom for sent
Flere bibliotekspenge til musikerne? De kom 10 år for sent.

Musikerne tjener mere
Omfattende norsk analyse viser, at musikerne har øget indtægterne væsentligt. Pladeselskaberne har tabt.

CulturCronik:

Jeg lytter, altså er jeg
Henrik Marstal har netop udsendt bogen ‘Jeg lytter, altså er jeg – tanker om musik og liv’. Det er en bog om musiklytning og om hvordan musik anvendes i det moderne samfund. Bogen er udformet som en dagbog fra et ophold i New York.
Af Henrik Marstal.


Rytmisk musik - kunst eller kommers?
Den rytmiske musiks fortalere må afklare om man vil søge støtte hos kulturministeren eller erhvervsministeren.
Musikbranchen i vækst
Svensk undersøgelse viser, at musikernes indtægter er øget med 35% siden år 2000, selv om pladebranchen har været i voldsom tilbagegang.
Koda øger indtjeningen
Fra 2003 til 2008 steg ophavsretsorganisationen Kodas indtægter med 58%.

Musikplan som repetition
Nye toner kaldes den nye musikhandlingsplan fra Kulturministeriet. I store træk er det en gentagelse af den forrige musikhandlingsplan, blot med lidt færre penge.

Microsoft opgiver DRM
Købere af legal musik på nettet er ikke længere sikre på at kunne høre musikken.
Lovlydige borgere straffes
Taberne er de lovlydige borgere. Vinderne er den musikindustri, som har solgt musik med indbygget udløbsdato.

Musikkens nye markedsmodeller
TDC gør det. Apple gør det. Nokia gør det. Musikindustrien gør det. Alle afprøver nye modeller for musikmarkedet.
Musik er noget man abonnerer på
Markedsmodeller afprøves. Musik sælges som en del af andre produkter. Fildelerne er snart eneste alternativ.

Den frie musik
Nettet bugner med musik at downloade. Værsgo', her er Søndag Aftens guide til den frie musik.

Gem musikken online
Endelig. Glimrende nettjenester giver dig mulighed for at gemme din musik online - og for at du kan høre din musik alle steder og altid.

CulturCronik:
Sange fra glemmebogen
- eller huskekager fra fortiden?

Den danske sang er efterhånden en pilskaldet olding. Men danske artister genfortolker den nationale sangskat i stor stil. Den tilbyder nemlig nogle fortællinger som vi savner.
Af Henrik Marstal


Ophavsret og -vrang
Er der overhovedet ret og vrang i den standende hede debat om ophavsretten i den digitale verden? Søndag Aften søger at komme et lille spadestik dybere i disse års hedeste kulturpolitiske kampzone.

Næste slag: Omgåelse af tekniske foranstaltninger
Den næste store ophavsretspolitiske diskussion kommer til at handle om omgåelse af tekniske foranstaltninger.

Raidet på The Pirate Bay
31. maj 2006 beslaglagde svensk politi en række servere tilhørende en svensk Internet-udbyder. De havde formastet sig til at have den kontroversielle søgemaskine The Pirate Bay som kunde. Raidet var ikke en almindelig fogedforretning. Det var beordret fra politisk hold og kom til at omfatte DNA-test, pinlige dokumenter og en vis folkelig opstand med demonstrationer i flere store svenske byer.

Creative Commons på dansk
Det alternative system til at forvalte ophavsrettigheder er lanceret i Danmark.

Maksimalisternes og ophavsretten
Hvis debatten kun giver plads til det sort/hvide synspunkt "ophavsret er ejendomsret" eller "informationer skal være gratis", så bliver det vanskeligt at nærme sig et frugtbart debatklima.

Grundbog om musik og ophavsret
Ophavsret er en svær ting. En glimrende og oplysende debatbog fra Kulturministeriet giver den bedste introduktion til en varm kulturpolitisk debat.

Os nu
Vi skal søge efter middelvejene i kampene om ophavsret i internettets tidsalder, skriver stifteren af Creative Commons.
Af Lawrence Lessig


Nettets bedste musikbutik lukker
Allofmp3.com lukker 1. september 2006. Vi rister en rune over nettets bedste musikbutik 2003-2006.

Alle går rundt og kopierer
Hver tredje solgte CD er en piratkopi. Piratmarkedet er i fortsat vækst, viser den årlige analyse fra pladeproducenterne.

Musik gi'r kulturel merværdi
Staten skal nu støtte produktion af musik. Kulturministeriets arbejdsgruppe foreslår omfattende støtte for at sikre mangfoldigheden i musiklivet.

Spillestederne har det godt...
...men kunne få det endnu bedre. Det er den korte udgave af spilledstedsundersøgelse 2005.

Rock'n'roll slippes fri
I disse år overskrider de tidligste rock'n'roll plader 50-års datomærkningen. Pladeselskaber og kunstnere er dermed ikke længere beskyttet af ophavsretsloven

Rockleksikon til tiden
Politikens Store Rockleksikon lever op til tidens standard: det er stort, det er grundigt, det er seriøst - og det er svagt forlagsarbejde. Hvordan kan et seriøst dansk forlag udsende et leksikon med så meget rod i register og i alfabetiske systemer?
Rockleksika på tværs af tiderne
Politikens Store Rockleksikon kan læses som biografiske og diskografiske oplysninger. Her har vi i stedet valgt at læse dette leksikon som en forvalter af vores kollektive opfattelse af, hvad der er rigtig rock og hvad der er udenfor - set i spejlet af 30 års rockleksika

Bibliotekerne har netmusikken - hvor er lånerne?
Søndag Aften offentliggør den første statistik for brugen af Bibliotekernes Netmusik. 800 downloads om dagen. Det er hvad det stort anlagte Bibliotekernes Netmusik kan præstere. Bibliotekerne udlåner kun 10 pct af det budgetterede. Der bliver flere og flere sange at vælge mellem - men færre udlån
CulturCommentar:
Hvor skal biblioteksmusikken hen?
Med en dårlig brugerflade og et ufleksibelt DRM-system får Bibliotekernes Netmusik svært ved at finde lånere

Det virtuelle musikbibliotek
Med Bibliotekernes Netmusik forsøger bibliotekerne for første gang seriøst at tilbyde lån af musik, udelukkende via nettet. Men biblioteksforsøget har også sine begrænsninger

Hvor er onlinemusikken?
Siden TDC i januar lancerede onlinesalg af musik, har musikbranchen hævdet, at der er et reelt onlinealternativ. Vi har undersøgt katalogerne - og priserne
Den billige onlinemusik - og den dyre
Vi kårer Europas dyreste musikbutik - TDC online. Men udenfor Danmarks grænser kan du sagtens få musik for en billig penge

CulturCronik:
Pophittets McDonaldisering
Effektivitet, kalkulerbarhed, forudsigelighed og kontrol er grundlagget for den hitskabelon som dagligt præger musikmarkedet
Af Henrik Marstal


Musikken vinder i tips
Tipsvinderen i 2004 bliver musikken. I forlængelse af Kulturministeriets handlingsplan Liv i musikken øges områdets tipsbevilling fra 8 til 20 mio. kr

MTV, musikken og mangfoldigheden
De færreste nåede at se røgen før kampen var forbi. Men 31. marts 2003 kunne være blevet en mærkedag for centraliseringen af den vestlige verdens musikdistribution

9 øre pr. sang
Det globale musikmarked er en realitet. Internetbutikker med mulighed for download af musik skyder op. Men du skal ikke længere ærgre dig over, at de amerikanske butikker ikke sælger til Europa. Køb musikken i Rusland
Fra Rusland med musik
I 2000 indskrev Napster sig i historiebøgerne med en radikal ændring af betingelserne for distribution af musik. I 2004 vil russiske alloffmp3.com vise, at internetmarkedspladsen er global og fuldstændigt undergrave det hidtil kendte musikmarked. Velkommen til verdens billigste legale musikbutik
Musikkens mange formater
Da CDen introducerede den digitaliserede musik, var det nemt for forbrugerne. Siden har musik- og computerindustrien skabt et virvar af formater og distributionsmåder. Forbrugerne har al mulig grund til at være forvirrede

Musikalske mesterværker:
My Generation
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang The Who My Generation
Musikalske mesterværker:
Chanson Pour L’Auvergnat
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang Georges Brassens Chanson Pour L’Auvergnat
Musikalske mesterværker:
Wonderwall
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang Wonderwall

Kulturministerens kommentar:
Fuldt orkestreret musikhandlingsplan
Søndag Aften kommenterer i to artikler den musikhandlingsplan jeg fremlagde den 8. august 2003
Af Brian Mikkelsen

Søndag Aftens svar til Kulturministerens kommentar
Søndag Aften fastholder de kritiske kommentarer til Kultuministeriets talgymnastik og til Kulturministerens manglende opfyldelse af ønsker fra Taskforcen om den klassiske musiks fødekæde
Musikplan for fødekæden
Kulturministeriets 4-årsplan for musikken skal først og fremmest styrke den levende musik og talentplejen
Klassisk musikplan uden dirigent
Kulturministeren nedsatte en "taskforce" til at undersøge fødekæden indenfor klassisk musik. Taskforcen bad om en sammenhængende klassisk musikpolitik - med en dirigent. De har fået en række improviserede enkeltforslag
Musikøkonomi i ring
Først skar man 113 mio, nu giver man 100 mio og kalder det en plan. Kulturministeriets plan "Liv i musikken" viser, hvor let det er at manipulere med tal

Musikalske mesterværker:
The Message
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang The Message

CulturCronik:
Lydpirater og den globale jukebox
Kampen om rettigheder i cyberspace
Af Per Reinholdt Nielsen


Rockens historiebog
Musikken mellem fornyelse og forædling, mellem kunst og kommers og mellem gadesprog og poleret pop - det er den vellykkede fortælling i bogen Rebel & Remix, Rockens Historie

Musikalske parenteser:
Tequila - en effekt sang
Musik er ikke bare mesterværker, men også sange, som bare prøver noget nyt og anderledes og som nogen gange bliver totale ørehængere. Søndag Aften præsenterer popmusikalske parenteser, vi lægger ud med instrumentalsinglen Tequila

Musikalske mesterværker:
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang nøjes vi ikke med en enkelt sang; værsgo' her er Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
(OBS: STOR fil, 660 KB)

WebWærkWorld:
The Man Who Strayed
I denne måned præsenteres en opera video af Jesper Just

Musikalske mesterværker:
Charleston
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang Charleston

håtetepekolonskråstregskråstreg:
Kopisikring - med lup
Hvordan stopper man piratkopiering? Nogle pladeselskaber synes man skal starte med at gøre forbrugerinformationer ulæselige

Pladesalget rasler tilbage
På tre år er pladesalget i Danmark halveret. Vi har EUs største tilbagegang i CD-salg
Hvor går musikforbrugerne hen?
Er danske musikforbrugere bare bedst til at brænde selv - eller har de danske repræsentanter for den internationale musikindustri blot mistet grebet om markedet?

CulturCommentar:
Den usynlige rockmusik
DRs stort opsatte "Rockens uafhængighedsdag" i april 2003 var i sig selv et tankevækkende udtryk for den originale danske rockmusiks svære problemer med offentligheden. Det primære problem er, at der ikke er nogen offentlighed

Musikalske mesterværker:
I cover the Waterfront
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang Johnny Greens I cover the Waterfront

Musikalske mesterværker:
Wuthering Heights
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang Kate Bush's Wuthering Heights

Musikalske mesterværker:
Anarchy in the U.K.
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang Sex Pistols Anarchy in the U.K.

Musikalske mesterværker:
Losing my Religion
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang R.E.M.s Losing my Religion

Musikalske mesterværker:
A Whiter Shade of Pale
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang Procol Harums A Whiter Shade of Pale

Musikalske mesterværker:
Johnny B. Goode
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang Chuck Berrys Johnny B. Goode

Musikalske mesterværker:
American Pie
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Denne gang Don McLeans American Pie

Bibliotekspenge til Dire Straits
Mens velrenommerede danske forfattere falder for biblioteksafgiftens bundgrænse på 5.000 kr, kan udenlandske rockmusikere fortsat hæve bibliotekspenge fra afgiftens rådighedssum for grammofonplader
Musikerne betaler forfatternes bibliotekspenge
17% af bibliotekernes udlån er musik, men musikerne får kun 3% af bibliotekspengene
Rådighedssummens top 10
Også musikere får bibliotekspenge. Vi præsenterer top ti-listen
CulturCommentar:
Bibliotekspenge - start forfra
Afskaf biblioteksafgiftens rådighedssum for grammofonplader og tænk den samlede danske støtte til musik helt forfra

Musikalske mesterværker:
Smells Like Teen Spirit
Søndag Aften præsenterer musikalske mesterværker, portrætter af geniale sange lige fra tidlig jazz til nutidens musik. Vi starter i 90'erne med Kurt Cobains Smells Like Teen Spirit

Er piratkopiering et problem?
Piratkopiering diskuteres mestendels ud fra moralske synspunkter. Amerikansk økonomiprofessor forsøger at diskutere piratkopiering ud fra stringent økonomisk vinkel. Og han har endnu ikke set nogen skadevirkning af piratkopiering

CD er ikke CD
Engang blev bilfabrikkerne beskyldt for at forske i, hvordan man kunne forkorte bilers levetid. Pladeselskaberne genopfører bilfabrikernes forestilling: nu gælder det om at begrænse brugbarheden af CD'erne

Handelskrig om musik
Musikindustriens voksende økonomiske betydning symboliseres på bedste vis gennem USAs kraftige handelssanktioner mod Ukraine - begrundet i Ukraines store pirat CD-marked

En ironisk påfugl
Succes: Hit med sangen er blevet vor tids giro 413

Billedkunst og litteratur skæres
Regeringens nedskæringen rammer især billedkunst og litteratur, musikken slipper lettere og teatre undgår grovfilen
Der spinkes og spares
Søndag Aften gennemgår de kommende nedskæringer for Kulturministeriets råd og nævn

Tokyo Operahus – middelmådigt, men udsolgt
Turister har ikke adgang til Tokyos stort anlagte nye operahus

CulturCronik:
Pladens århundrede
Hvilke strenge ville diskussionen om musikindustrien have slået på, hvis internet var kommet før CDen?
Af Tom Ahlberg


håtetepekolonskråstregskråstreg:
Den digitale båndoptager
Det er irriterende, når musikken ligger som streaming media, så man ikke kan høre den igen - eller brænde musikken på CD. Men rolig: hjælpen er undervejs. Vi viser nogle af de praktiske redskaber du kan bruge

CulturCronik:
Del - og nyd
Hvorfor ikke dele, når nu vi har opfundet teknologien til det? Tanker om deling, kopiering og musikbranchen
Af Steven Snedker


Livet efter Napster
Fildelingstjenesten Napster er sendt til tælling. Men de mange arvinger vil videreføre den gratis fildeling. Kan piratkopiering via nettet overhovedet standses?

CulturCommentar:  
Ophavsretslov uden virkning
Et enigt folketing har trykket på pauseknappen i den danske diskussion om digital kopiering. Mens lovgiverne holder pause, sunder kunstnerne sig - og masseprivatkopieringen fortsætter

CulturCronik:
Da musikken fik filter
Den elektroniske musiks udvikling de seneste 100 år er ikke bare en del af musikhistorien. Den er også fortællingen om hvordan de strømførende teknologier har spillet en afgørende rolle i den vestlige verdens udvikling fra industrisamfund til kommunikationssamfund
Af Henrik Marstal og Henriette Moos


En sejr for den gode moral
Dommen over mp3-sites er først og fremmest en anerkendelse af kunstnernes ret til at råde over egne værker.
De musikorganisationer som jubler over dommen, kan hurtigt sænke armene igen. Dommen er overhalet af den teknologiske udvikling


Pladesalget svækkes
Det globale musiksalg faldt i år 2000. I Danmark steg antallet solgte enheder dog med 6,5%

Var Jorn kunstner?
Hvem er kunstnere? Det er en smagssag at bedømme, hvem der er sande kunstnere - og hvem der er amatører og fidusmagere. De mange kunstnerorganisationer har valgt vidt forskellige måder at definere sig ud af dette evige problem

Afgift frem og tilbage
Den annoncerede afgift på blanke CD-medier er udskudt indtil 1. april. Næste gang bliver det måske en aprilsnar?

CD-afgift forældet
Allerede ved indførelsen af den nye afgift på blanke CD-medier må man konstatere at afgiften er forældet - og for begrænset

En deal med djævelen selv
38 millioner brugere kan ikke tage fejl - med Bertelsmann-koncernens investering i fil-delingsprogrammet Napster er ommøbleringen i musikbranchen for alvor ved at tage fart

Det sidste pladeantikvariat
Pladehøkernes fremtid er fortid. Den digitale musikteknologi og internetdistributionen vil om få år fjerne grundlaget for gadebutikker med genbrugssalg af musik

CulturCronik:  
Med på en bytter!
Pladeindustrien troede de førte krig mod Napster – og vandt. I virkeligheden var det deres egne kunder, de bekrigede. Og det giver bagslag!
Af Leif Lønsmann

Pearl Jam-masseudgivelse hitter
Økonomisk kunne det se ud som et selvmordsforsøg, da Pearl Jam annoncerede at man ville udgive 25 forskellige live-CDer fra årets europæiske turne - alle koncerter undtagen den uheldssvangre i Roskilde. Men hele 5 af CDerne er kommet på den amerikanske Billboardhitliste. Men stakkels samlere - for Pearl Jam vil efter nytår udgive yderligere 46 CDer fra den aktuelle Nordamerikaturne. Der er sikkert krise i bootleg-branchen.


Digitale musikbomber
Musikindustriens stridigheder om rettighederne til det fremtidige marked sikrer beskæftigelse til advokater, analytikere og virusmagere

Digital kopiering bliver lovlig
EU-kommissionen har givet startskuddet til den danske debat om tilpasning af ophavsretsreglerne, så kopiering fra digital til digital bliver lovlig

Båndoptager til streaming musik
Og her gik det meste af musikverden og troede at streaming musik var et sikkert format, som ikke kunne kopieres. Men det er en saga blot, for Voquette Media Manager fungerer som en gammeldags båndoptager og gemmer streaming lyd på din harddisk, på en CD eller hvor du helst vil have musikken.


Pladesalget stiger og stiger
Trods øget piratkopiering købes der flere og flere plader, både i Danmark og i mange andre vigtige markeder

Pladeselskaber går online
Efter flere års tøven, gør de største pladeselskaber klar til at erobre online-markedet. Startskuddene lyder denne sommer

Barenboim bli'r i Berlin - måske
Stjernedirigenten Daniel Barenboim vil gerne fortsætte som chefdirigent på Staatsoper Unter den Linden - hvis Berlins byråd kan skaffe 1 mio DM til Operaen. Barenboim har således sat sin stilling ind for at redde operaen fra nedskæringer og en mulig sammenlægning med Deutschen Oper.

Forbrugerne bestemmer rytmen
Engelsk regeringsrapport vil presse musikindustrien til at imødekomme forbrugernes ønsker om aktiv brug af de digitale muligheder

Bytte bytte musik
Ny netservice til at bytte mp3-filer skaber røre i de hede diskussioner om de digitale musikveje

Jagten på piraterne
Den internationale pladeindustri forsøger aggressivt at tage toppen af det internationale musikpirateri

Dig og din MP3
Efter ønske fra læsere, forsøger vi at give en praktisk introduktion til MP3

CulturCronik:
Kunst på nettet - genopdag miniaturen
Lige siden de unge's computerfest "The party" ikke vidste at den hed det, har der været en næsten narkotisk tiltrækning for nogle få i at tvinge minimalt teknisk udstyr, til at give maksimalt udtryk
Af Michael Nyvang


Sjællænderne usikre
Sjællands Symfoniorkester er igen genstand for økonomiske stridigheder. Det værst tænkelige scenarie kan koste orkestret 4,5 mio

Penge til musikken
En kommende spillestedslov med 30 mio kr i bagagen blev et af resultaterne af finansloven for år 2000. Musikpengene kom efter unødig dramatik.

Italiensk opera? Ikke her!
Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. I Danmark ved man meget lidt om belcanto; men både musikforskere og operahuse har alligevel ondt ved at give os andet end "Barberen i Sevilla" og "Elskovsdrikken".

Salzburg skal spare
Østrig er også kulturpolitik. Den østrigske stat har besluttet at skære tilskuddet til det vigtige og traditionsrige Salzburger Festspiele med 7 procent - en nedskæring som er fulgt op af de lokale myndigheder med tilsvarende besparelser.


Musikkens Hus?
Der var engang, hvor der var konkrete planer om et musikhus i København. Det blev kun til planerne og de gode intentioner.

Købmændene og kunstnerne
Der er kunder i den digitale musikbutik.

Gammel musik frigives
Den nye vandmærkestandard for digital musik, SDMI, opgiver at sikre musik fra dette århundrede.

CulturCommentar:  
Koda, IFPI og misinformationer
Både KODA og IFPI hænger på sandhedens tyndeste grene, når de to organisationer vedblivende hævder at pladesalget er faldende i Danmark.

CulturCronik:  
Slingre ned ad Informationsmotorvejen
  Af Erik Kjær Larsen
...eller hvordan Internettet gjorde min far til popstjerne i Texas.


KODA skifter tone
Koda - organisationen til varetagelse af komponisters rettigheder - giver nu egne medlemmer lov til at lægge musik på nettet.

Pladebutikker sagsøger Sony
Må man linke på en CD?
Det mener sammenslutningen af USA's pladebutikker ikke. Sammenslutningen har stævnet pladeselskabet Sony for at lægge links til Sony ind på softwaredele af almindelige musik-CDer. Sætter man CDen i computeren, kan man læse musikere og meget andet. Blandt andet også med links til Sony-sites - hvorfra man kan købe plader. Det er unfair konkurrence, siger de 1.000 pladebutikker som er organiseret i The National Association of Recording Merchandisers.
Et nyt perspektiv for software-detailhandlen imod Microsoft og alle andre softwareproducenter?

CD-afgift venter på EU
Danske ophavsmænd mister millionbeløb, mens de venter på  afgifter på blanke CD-medier.


Gammel musik i ny tapning
Pladegiganter vil sælge gammel musik ved hjælp af ny digital teknologi.


Vi vil fred her til lands
Rapport om de danske symfoniorkestre viser hverken ambitioner eller nytænkning på det klassiske område. Kompromisserne er allerede indgået og der er ikke et ord i rapporten som kan vække politisk debat.


Unge køber mindre musik
I 1989 var den gennemsnitlige amerikanske pladekøber 24 år, i 1998 var han 30 år. Og han skiftede endda køn undervejs.

MP3:
MP3 - musikkens nye format
Internet bliver ved med at udfordre den etablerede pladeindustri. Senest har kompimeringsformatet MP3 givet branchen flere grå hår.

Musikken og maskinstormerne
Den samtidige fremkomst af komprimeringsformatet MP3, den fysiske kopiering på billige CD-brændere og hurtig distribution gennem Internet kan mildest talt kaldes en udfordring.

Pladesalget vokser
Trods dommedagsbasuner vokser det amerikanske pladesalg. 1998-statistikken er netop offentliggjort.


Spillesteder på finansloven
Den rytmiske musik skal accepteres som en kunstnerisk genre på lige fod med andre. Derfor fremsætter Statens Musikråd et omfattende lovforslag om at sikre støtte til den danske rytmiske musik via finansloven.


Musikkens årti
Finansloven for 1999 fastholder 90'erne som musikkens årti - og teatret som taberen.Ældre materiale: MUSIK-ARKIV

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2009 
 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.