Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter

KUNST OG MUSEER         


  |  Danmark  |  Norden  |  Europa  |  Verden  |Drop Manifesta i Rusland
Den centrale kunstbiannale Manifesta skal i 2014 afholdes i Rusland. Drop planerne.

Abba - et museum værd
Etableringen af det nye Abba The Museum i Stockholm har vakt store følelser i den svenske kulturdebat. Museet formidler på prægtig vis Abbas musik, men kun succeserne.

Hvo intet vover
Økonomien for det nye Handels- og Søfartsmuseum synes usikker. Det skal vi glæde os over. Kulturledelse skal gerne handle om at bryde grænser, at gennemføre de umulige drømme for fællesskaberne. Derfor er det også legitimt at tage økonomiske chancer.

Skolereform med kreative muligheder
Der er megen tumult om regeringens forslag til folkeskolereform. Reformen vil give de praktiske/musisk fag en stærkere placering.

Folkeskolereform - kreative konfliktflader
Når den kommende folkeskolereform skal udmøntes, vil kunst- og kulturlivet blive mødt med en række nye udfordringer. Selve undervisningstiden er det mindste.

Tid til amatører?
I det øvrige Europa fylder amatørkulturen mere og mere i den kulturpolitiske debat. I Danmark er området nærmest usynligt. Ikke som aktiviteter, men som politisk interessefelt.

Amatørernes kulturvaner
Hvad laver alle landets amatører? Kulturvaneundersøgelser giver dele af svaret.

Amatører skal lære at netværke
Rapport fra amatørkulturens organisationer viser stort behov for, at amatørernes lokale foreninger samarbejder med hinanden og med kommunerne.

Rammerne for amatører
Den vigtigste offentlige støtte til amatørkulturen sker lokalt gennem folkeoplysningsloven. Staten støtter dog de landsdækkende organisationer med mindre beløb.

Hvem er amatørerne?
Det kan være vanskeligt at hitte rede i de mange organisationer, som repræsenterer amatører og frivillige udøvere af kunst. Her er en guide til (nogle af) de vigtigste organisationer.

Ny minister = ny museumslov
Skiftet på kulturministerposten gav den umiddelbare effekt, at museumsloven blev ændret, så et enigt folketing kunne samles om den nye lov. Nationalmuseet og Statens Museum for kunst får bestyrelser.

Billedkunsten taber 2 mio. kr.
Billedkunstnere og forfattere taber, film- og scenekunstnere, kunsthåndværkere og designere samt komponister vinder på ny lov om livsvarige ydelser.

Pludseligt var det museerne
Finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten medfører en merbevilling til kulturområdet på 20 mio. kr. Museerne blev vinderne.

Museumslov på plads
Ny museumslov vedtages om kort tid. Loven bekræfter blot den hidtidige udvikling.

Statens Museum for Kunst - nu med entré
Det mest kontroversielle forslag i kulturministeriets bidrag til finansloven er forslaget om at retablere entrébetaling for voksne til Statens Museum for Kunst.

Gratis - gratis-ikke
Først gik VK venstre om og gjorde museumsentré gratis, nu går SSFR højre om og afskaffer gratisprincippet.

Ny museumslov
I efteråret skal folketinget vedtage en ny museumslov. Forslaget lægger op til modernisering og samling af museumsindsatsen.

Statens styring af museerne
Skal museerne styres strategisk eller skal de fortsat udvikles ud fra mangfoldige formål?

Kunstens fallitbo
Konflikten kunstner contra gallerist bliver synlig, når krisen kradser.

13 mio. museumsbesøg
Aldrig før har museerne haft så mange besøg.

Fremgang for de små museer
De mange museer udenfor hovedstadsområdet mister publikum.

Ikke mere gratis arbejde
Danske kunstnere vil ikke længere levere gratis arbejde for udstillingssteder. Inspiration kan hentes i Sverige.

Frit flyttende kunstnere
Over halvdelen af de "københavnske" kunstnere er vokset op i provinsen.

Kunsten stiger i Grønland
Et nyt Nationalgalleri for kunst skal styrke interessen for kunst i Grønland.

Billedkunstskolernes økonomiske fald
Billedkunstskolerne er i frit fald efter finansloven for 2011, er påstanden. Nej - der er kun skåret 1% siden VK-regeringen trådte til.

Nationalmuseet sparer
Nationalmuseet er i økonomiske trængsler. Det skyldes bare ikke finansloven.

Færre museer
Færre museer er den klare vision i udredning om fremtidens museer.
Fremtidens museumssamarbejde
Har museerne så travlt med at fusionere med hinanden, at de glemmer at samarbejde med andre?
Museer med nye driftsherrer
Er der plads til nye museer i museumsdanmark?
Gratis - til diskussion?
Siden 2005 har der været gratis entré til en række statslige museer. Nu mangler museerne dette redskab for at stabilisere økonomien.

Velkommen til Strandingsmuseet
Finansloven gav penge til Strandingsmuseet. Et bizart kulturpolitisk spil.

Københavns næste museum
  Skal København have et nyt museum? Christian IV's Bryghus er en mulighed.


Blomster for Kim Il Sung
  Unik udstilling i Wien giver indblik i nordkoreansk kunst og landets selvopfattelse.


Krisen rammer kunstnerne
Over halvdelen af de amerikanske kunstnere har oplevet et væsentligt fald i indtægter fra 2008 til 2009 viser omfattende undersøgelse.

Økonomistyring for begyndere
Revisorrapport om Aros økonomi starter med begyndelsen: udgifter skal svare til indtægter.
Kulturpolitik ifølge revisorer
Kan man kalkulere sig til sikre publikumssucceser på et offentligt finansieret museum? Det baserer revisorrapporten sine anbefalinger for Aros videreudvikling på.
Privatisér Aros
Lad Aros fuldføre eksperimentet med at flytte grænserne mellem offentlig kulturinstitution og kommercielt funderet oplevelsescenter. Lad Aros blive frimuseum.

Stanken af 1,5 mio. rådne lig
Folkemords-museet i Jerevan i Armenien, der blev opført i 1995, er et fortsat opgør med Tyrkiet. Men museet bør ses af alle, der ikke længere ønsker at overse og fortie ét af det tyvende århundredes største blodbade.  


En AROS-historie
Kunstmuseet AROS har ondt i økonomien. Det er dog ikke lykkedes for museet at pege på fornuftige løsninger.

Den umulige formidling
Nye kunstmuseer er godt, ja for hvad?

Kulturarv som bits
Nu er tiden inde til at skrue op for digitaliseringen afd en danske kulturarv. Spørgsmålet er, hvor hurtigt?
Kulturarv: samlere eller delere?
Rapporten om digitalisering af kulturarven handler om retrodigitalisering af samlinger. Vi savner stadig en national strategi for digitalisering af kulturarv.

Oh, at være bestyrelse
Har Kunsthal Charlottenborg overhovedet en bestyrelse?

Museerne er for pæne og for forsigtige
Fra oplysning til oplevelse. Museerne skal gøre sig klar til nye opgaver.

Silencieux
Søndag Aften præsenterer denne gang Silencieux, en installation af Ane Mette Ruge.

Industrikulturår - hva' så
Arrangørerne af Industrikultur 2007 har evalueret sig selv. Den egne vurdering af året er..., ja, hvad er konklusionen?

Mål for web
Mange kulturinstitutioner satser på nettet. Men der gives ingen informationer, om det faktisk nytter.

Gratis succes - for voksne
Gratis entré for alle har trukket massivt med flere museumsgæster. Museer med gratis entré for børn har mistet publikum.

CulturCronik:
Censur på retur
Tidligere var der ingen vej uden om de traditionsbundne, censurerede udstillinger, hvis man som debuterende kunstner, ville frem. Sådan er det ikke nødvendigvis længere.
Af Lars Svanholm


WebWærkWorld:
De 13 smukkeste avatarer
13 smukkeste avatarer    Søndag Aften præsenterer denne gang de 13 smukkeste avatarer, portrætter af de 13 smukkeste ikke-mennesker i online-universet Second Life.

Et museum for verdens mangfoldighed
Verdenskulturmuseet    Kan man politisk beslutte sig for et museum og få andet end kedsommelighed ud af det? Ja, Göteborgs Verdenskulturmuseum er et bevis på et moderne, udtryksfuldt og ... politisk korrekt museum.

WebWærkWorld:
AsylumHOME
AsylumHome    Søndag Aften præsenterer denne gang The AsylumHOME, som er et virtuelt mødested for asylansøgere og politiske flygtninge i Europa.

Det store væddeløb
Der er mange spørgsmål, der trænger sig på ved pressemødet for 'Racing Cars - The Art Dimension' på ARoS Århus Kunstmuseum. Det mest påtrængende er, hvorvidt der overhovedet er tale om en kunstudstilling.

WebWærkWorld:
This is (not) a magazine
Søndag Aften præsenterer denne gang This is (not) a magazine - et fascinerende og humoristisk netmagasin.

WebWærkWorld:
Arkitektur og ny teknologi
Søndag Aften præsenterer denne gang projekter der samtænker arkitektur med ny teknologi.

WebWærkWorld:
Kopikunst
Søndag Aften præsenterer denne gang kunstnernes egen udvekslingscentral. Her kan man frit bruge andres kreative ideer og arbejde videre.

Af alle steder...
Om blandt andet at være landskabsmaler i 2006.

Aros og pengene
Successen koster dyrt. Det er den officielle forklaring på Århus Kunstmuseums økonomiske trængsler. Nikke-nikke-nej - men budgettet var baseret på forkerte forudsætninger.
Aros og ambitionerne
Fra Århus Kunstmuseum til Aros. Fra det vestlige Danmarks museum til internationalt museum. Danmark har fået et fyrtårn, det kræver kreativ budgetlægning at sikre fyrtårnets videre udvikling.

WebWærkWorld:
Emergency Rooms
Søndag Aften præsenterer denne gang kunstnernes CNN med live webcam.

WebWærkWorld:
Vi deler vinduer
Søndag Aften præsenterer denne gang en enkelt idé, men som viser, hvordan vi alle til sidst kan forbindes gennem Windows.

Den digitale canon: Fra datid til nutid
Vi vil kun tage Jer alvorligt, kære kunstformidlere, kulturdebattører, kulturpolitikere, kulturministre, kunstens embedsfolk, undervisere og læsere, hvis I har et elementært kendskab til den del af nutidskunsten som bruger digitale redskaber. Værsgo' - her er en genvej til ny kunst!
Mailmeldinger om en canon
Ka' man canonisere nutidens kunst? Det var spørgsmålet til 7 digitale kunstkendere. Svarene var langt fra entydige, de afspejler netop den tvivl på kategoriseringer, der præger den aktuelle kunstdebat.

Kunsten er aktuel. Kunsten er i nuet og kunsten er i stadig bevægelse. Den digitale verden er global, uden grænser. Men når man kigger fra Danmark, så ser man ud fra danske forudsætninger og fanger nemt kunst, som kommer herfra.
Her er vores bud på værker af så stor betydning, at de har sin naturlige plads på en digital canon.


WebWærkWorld:
STIMULATEUR 2006
Søndag Aften præsenterer denne gang kunstprisen STIMULATEUR, som har til formål at fremme konkurrencen på den danske kunstscene.

Industri er også kultur
2007 er udnævnt til industrikulturens år. Landet over vil museer og andre kulturinstitutioner fortælle historier om de sidste 150 års industrialisering i Danmark.
Industrisafari - kun på museer
Industrikultur 07 sætter fokus på et underbelyst felt i kulturformidlingen. Spørgsmålet er dog om projektet er bredt nok til for alvor at skabe en ny fælles folkelig forståelse af industrisamfundets væsen og betydning for nutiden.

WebWærkWorld:
Video i gadens vintermørke
Søndag Aften præsenterer denne gang videoer, som projekteres ud i vintermørket på en storskærm.

WebWærkWorld:
Burn Video Art on Demand
Søndag Aften præsenterer denne gang en online kunstbutik, hvor du kan købe kunstvideoer på nettet.

WebWærkWorld:
unCONTROL Søndag Aften præsenterer denne gang algoritmisk kunst, små samlinger af animationer, som brugeren kan eksperimentere og lege med, tegninger, billeder, og en vifte af kreative visuelle løsninger.

WebWærkWorld:
Google Will Eat Itself Søndag Aften præsenterer denne gang det Google-nedbrydende kunstprojekt Google Will Eat Itself, også kaldet Google To The People af Hans Bernhard og Alessandro Ludovico.

Valgløfte gennemføres
For 35 mio gratis entre til museerne. Kulturministeren holdt sit valgløfte - næsten.

håtetepekolonskråstregskråstreg:
Kister er (også) kunst
Hvis du vil vise dine kommende efterladte rettidig omhu - vælg en kiste, som passer til din personlighed.

WebWærkWorld:
Memory Box Søndag Aften præsenterer denne gang Memory Box med tre film: Printscreen Copypaste af Maria Lavman Vetö, Huskekage af Steen Møller Rasmusen og Spor af Lone Thau.

CulturCronik:
Crespi d’Adda: en italiensk arbejder-utopi
I år er det ti år siden, at fabrikslandsbyen Crespi d’Adda 30 km øst for Milano kom UNESCOs kulturarvliste. Stedet er et lærestykke i italiensk arbejderkultur: på helt forbilledlig vis byggede fabrikanten et unikt mikrokosmos til alle sine ansatte og deres familiemedlemmer.
Af Maria Øster


WebWærkWorld:
Vores Øl
Vores Øl
Søndag Aften præsenterer denne gang "Vores øl", en kunstnerisk manifestation med open source øl.

Wolfgang Tillmans' soldater
På en stor tysk udstilling kan soldater i konfliktzoner ses som en æstetisk udfordring af vore vanebilleder.


WebWærkWorld:
Weather Gauge
Weather Gauge Søndag Aften præsenterer denne gang "Weather Gauge", en vejr-viser som kunstnerisk installation.WebWærkWorld:
Monochrome Landscapes
Monochrome Landscapes Søndag Aften præsenterer denne gang "Monochrome Landscapes" af Thomas Petersen


Stabilitet, stabilitet og mere stabilitet
År for år kan medierne beskrive store udsving i besøgstal til museer og teatre. Sidste år steg besøgstallene til museerne eksempelvis med 10 procent. Set over årene er de danske kulturinstitutioners besøgstal først og fremmest stabile.

WebWærkWorld:
Kataloger over netkunst
1969 Det er umuligt at lave et katalog over netkunst. Men nogle forsøg kan alligevel bruges som inspiration og oversigter.

Farcen om museerne
I en tid med reality-TV har forestillingen om gratis entre på landets museer været udført med fuld respekt for genrens mange dramaturgiske effekter. Rollefordelingen blandt helte og skurke skifter. Men modsat reality-konkurrencerne er der ifølge Kulturministeren kun en vinder: os alle sammen.

1969
1969 Denne måneds kunstværk, 1969 af Rob Meyers, er en serie af grafiske illustrationer af nuklear blæst og diagrammer, som minder om 70'ernes psykadeliske mønstre.

Og pludseligt var det museerne
Forslaget om gratis adgang til museerne viser, at kulturpolitik kan bruges som valgflæsk.

WebWærkWorld:
Sluk strømmen
From here on out FROM HERE ON OUT er et onlineprojekt mod overforbrug af strøm. Femten kunstnere og grupper blev inviteret til at komme med forslag til at spare på strømmen.


CulturCronik:
Kunst som branche - paradoks eller virkelighed
Kan kunstnerne komme uden om pengene? Hele verden er åben - og den er til salg
Af Lars Svanholm


WebWærkWorld:
M-A-G-I-C-R-O-B-O-T
Denne måneds kunstværk består af fire små naive flash-animationer

CulturCronik:
Världskulturmuseet - på tærsklen til åbningen
Sidst i denne måned åbner Världskulturmuseet i Göteborg. Hermed introduceres et helt nyt museumsbegreb. Museets danske direktør beskriver forudsætninger og forventninger
Af Jette Sandahl


WebWærkWorld:
Tortur og kartofler
Denne måneds kunstværk bruger kartofler til at vise sammenhænge mellem eksperimenter med levende fanger og den danske indvandrerpolitik

WebWærkWorld:
I Love You [rev.eng]
Denne måneds kunstværk er en udstilling om virus ud fra kreative og dokumentaristiske vinkler

WebWærkWorld:
Newsmap
Denne måneds kunstværk er en kreativ anvendelse af Googles nyhedsservice

Hvad tjener kunstnerne?
Kunstnerne tjener for lidt. Men de tjener mere end før. Kan man overhovedet stole på tallene?

WebWærkWorld:
NOEMATA random name generator
Denne måneds kunstværk er en norsk navne-generator, som bruger teknologien til at ironise over moderne markedsføring

Hacker Times
Hacktivism kaldes et ret nyt kunstfænomen. Søndag Aften giver dig en lille introduktion og guider dig videre ud blandt nettets mørke sider

Typoems og Anipoems
Denne måneds kunstner er argentinske Ana Maria Uribe, hvis animerede digte viser en sjælden sans for brug af typografiens visuelle muligheder

håtetepekolonskråstregskråstreg:
Virtuel graffiti
Brug mobiltelefonen til at lave graffiti. I den virtuelle verden er der ingen hindringer for kommunikationen

WebWærkWorld:
Bridge
Denne måneds kunstværk er en algoritmisk film om arkitektur

WebWærkWorld:
www.whitneybiennial.com
Den største samling af "neen" kunst, er samtidigt en kritik af den institutionelle net-kunsts nye scene: "internetkunst skal ses på nettet"

WebWærkWorld:
Five Small Videos About Interruption And Disappearing
I denne måned præsenterer vi et digitalskuespil i den minimalistiske konceptkunsts tegn, Five Small Videos About Interruption And Disappearing af MTAA

Kan terror udstilles?
En planlagt udstilling om terrororganisationen RAF vækker hede følelser i Tyskland

WebWærkWorld:
Googlehouse
I denne måned præsenterer vi billedgenbrug fra cyberspace, Googlehouse af Marika Dermineur & Stephane Degoutin

WebWærkWorld:
Desires are tearing me apart
I denne måned præsenteres Alexei Shulgin, en af pionererne i netkunstens forunderlige verden

Krig.com
Krigshandlingerne er måske afsluttet, men på nettet fortsætter diskussionerne om Irakkrigen med mange kreative og kunstneriske indfald

Talmystik og sort magi
Det er ikke pænt at tale om penge. Men de drager. Det, de andre får, er så tryllebindende, at Jyllandsposten føler, at det er tvingende nødvendigt at få tildelingerne fra Statens Kunstfond offentliggjort - som om tallene kunne afsløre sort magi i de inderste kulturcirkler

WebWærkWorld:
los días y las noches de los muertos
I denne måned præsenteres et politisk kunstværk - som slet ikke er kedeligt


CulturCronik:
Det politiske i kunsten
Vi oplever i øjeblikket en genoplivning af strømninger lig dem man så i 60'erne og 70'erne i den vestlige verden. Med Irak som et potentielt Vietnam og kunsten som et potentielt modsprog til magten
Af Martin Glaz Serup


WebWærkWorld:
Kunstmaleren som reporter - alternativ mediedækning
I denne måned præsenterer Morten Goll sin kritik af mediedækningen af EU-topmødet i december 2002 gennem performance-aktionen Kunstmaleren som reporter


Katastrofen som budbringer
Alverdens hovedstæder har museer, der viser menneskehedens teknologiske landvindinger. Men enhver teknologi har sit eget indbyggede uheld. Det undgår vi ikke at tage ved lære af. Derfor har den franske filosof Paul Virilio sat katastroferne på museum. Et veritabel rædselskabinet af historiske ulykker, vises de næste tre måneder i hjertet af Paris

WebWærkWorld:
BorderXing
Hvordan får man adgang til det nye Europa? Langt fra topmødernes virtuelle verden findes kunstneriske svar på tidens vanskelige geopolitiske udfordringer


WebWærkWorld:
Xmas Calendar
Kunstnerkollektivet Artnode har for fjerde år i træk kreeret en web-julekalender. Et nyt klik for hver dag


WebWærkWorld:
Graffiti bevares
Tyske Urban-art er et projekt som dokumenterer gadens kunstsprog - og samtiidgt et indlæg i debatten om ulovlig kreativitet


WebWærkWorld:
The Medium
Kitta Lawton har til Søndag Aften lavet et visuelt digt, hvor hun reflekterer over forholdet mellem menneske/maskine
Af Kitta Lawton


WebWærkWorld:
Friendly Ghost
Månedens kunstværk er et lille oversættelsesprojekt, hvor sprog bliver transformeret til morselyd. Håndtegninger giver low-tech indtryk
Af Garrett Phelan


Bevar Barsebäck - som museum
Hvad ska' væk - ikke Barsebäck. Det stærkeste symbol på den danske atomkraftmodstand kan blive et museum. Svenske og danske museumsfolk overvejer muligheder og perspektiver i et unikt projekt

WebWærkWorld:
Artisprotection.com
Diskussionen om kunstneres økonomisk problemer er blevet håndteret mange gange, men egentlig er der ikke kommet nogen definitiv løsning af problemet. Her et godt alternativ:
Artistprotection.com er et net sted designet til at ændre på den desperate økonomiske tilstand, som gælder for de fleste nutidskunstnere. Med hjælp af et stuntnummer kan man forsvinde fra den kunstneristiske scene, garderet af ny identitet. Man kan håbe at ens kunst stiger i pris efter ens dramatiske fiktive død
Af Mr.X og Mr. Y


CulturCronik:
Ikke vægmaleri, vel?
Hvad kan være billedkunstens ærinde i de moderne byrum? Hvordan ser kunstneren på det offentlige rum i dag og på sin egen rolle, når han/hun arbejder udenfor kunstens hvide kube? Hvilke nye former for kunstneriske virkeområder kan bruges i forhold til dagens samfund og produktionsforhold?
Af Kerstin Bergendal


WebWærkWorld:
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.com
Månedens kunstværk har en syrlig og ironisk blanding af reklame og politik. Kenneth Hung har kreeret en fantasifuld og stærk billedikonografi, som vi nemt kan genkende, især ved brugen af offentligt kendte personligheder og ikoner som spænder fra merchandise, popkultur og politik.
Af Kenneth Hung


Ej blot til pynt
De politiske principbeslutninger om kunst i det offentlige rum kan bruges til at lade kunstnerne sætte dagsorden for byggerier. Roskilde kommune har taget teten

Billedkunst og litteratur skæres
Regeringens nedskæringen rammer især billedkunst og litteratur, musikken slipper lettere og teatre undgår grovfilen
Der spinkes og spares
Søndag Aften gennemgår de kommende nedskæringer for Kulturministeriets råd og nævn

WebWærkWorld:
Otros barrios
"Public-Art" - et kunstprojekt i det offentlige rum og på nettet


WebWærkWorld:
Blind Date
En udveksling af private mails og billeder mellem to grupper af kunstnere fra forskellige kulturer, men heldigvis fra den samme verden med kunst som fælles ramme


WebWærkWorld:
House of Love
House of Love er resultatet af Lisa Rosenmeiers undersøgelser af og fordybelser i temaer som udspringer af den vestlige civilisations store utopi: den romantiske kærlighed


WebWærkWorld:
50% story
I "50% story" fremstiller Peter Lind en virkelighed der er filteret og krypteret. Adgangen er underlagt restriktioner


WebWærkWorld:
AlphaByte (vocals and some other letters...)
Petri Raappana præsenterer AlphaByte (vocals and some other letters...), et digitalt værk som tager udgangspunkt i sammenspil mellem lyd og grafiske objekter


WebWærkWorld:
Relationships
David Cuartilleres præsenterer til Søndag Aften Relationships, et værk der konfronterer hverdagsrealitet med virtualreallity. En fiktiv brug af den svenske portal Spray og portalens service Spraydate


Museer - en god investering
I 90'erne blev der investeret 1 mia i renovering og fornyelse af danske kunstmuseer. Besøgstallet steg med 45%

Netkunst til debat
Kulturministeriets udvalg om kunsten i netsamfundet har lagt et debatoplæg frem. Højeste prioritet gives til den interaktive fortælling

CulturCommentar:  
Den ufarlige netkunst
Et velgørende præcist debatoplæg om netkunsten - bare ærgerligt at udvalget har søgt konsensus inden debatten starter

Lolita Langstrømpe
Svensk kunstners seksuelt fokuserende klip fra 60ernes Pippi Langstrømpefilm skaber furore i Pippilandet

WebWærkWorld:
FROM HERE TO HERE TO THERE TO THERE TO HERE
Denne måneds net-kunstværk er Peter Linds web site som bland andet indeholder streaming video-værket FROM HERE TO HERE TO THERE TO THERE TO HERE

WebWærkWorld:
Superchannel
Denne måneds kunstværk er en interaktiv internet-tv-station

WebWærkWorld:
Pay-back
Pay-back er en serie af 6 videoer fra Biennalen i Venedig, hvor Colonel undersøger mulighederne for at få refunderet sine rejseudgifter
Af Colonel


WebWærkWorld:
Farmands Trøst
Af Jesper Just

Udgangspunktet for månedens kunstværk er fædrelands kærlighed

Var Jorn kunstner?
Hvem er kunstnere? Det er en smagssag at bedømme, hvem der er sande kunstnere - og hvem der er amatører og fidusmagere. De mange kunstnerorganisationer har valgt vidt forskellige måder at definere sig ud af dette evige problem

WebWærkWorld:
Monkey Business
Af Rafael Castro
Månedens kunstværk er er en karrusel af fem billeder kreeret specielt til Søndag Aften

Kunst som fradrag
Med ændringer i skatteloven har folketinget givet mulighed for at trække investeringer i kunst fra
Akademirådet - ingen over og ingen ved siden af
Den nye afskrivningslov giver Akademirådet usædvanlig stor magt over Danmarks kunstpenge. En magt man ikke har bedt om
CulturCommentar:  
Skat, det er ikke kunst
Kunsten er fortsat en paria for skattefolket - selv om det halter med den skattetekniske logik

WebWærkWorld:
3 Boxes
Af Maria Lavman

Månedens kunstværk er er en leg med overflade-rumlighed, størrelser og interaktivitet.

Kunst på lov
Den første danske lov om billedkunst fremsættes i denne måned - men handler det om kunst eller formidling?
Billedlov støttes
Høringen om en ny dansk billedkunstlov viser stor tilslutning til lovforslaget - men med kraftige indvendinger mod fratagelsen af Statens Kunstfonds indflydelse
Armslææængde eller aaarmslængde?
Mange er bange for at det nye Billedkunstråd vil savne armslængde i forhold til politikerne. Men hvad med Statens Kunstfond?

Kunst ON OFF på nettet
Det hæderkronede litterære tidsskrift, Hvedekorn, er gået på nettet med original internetkunst. Et skridt som - langt om længe - signalerer et samarbejde mellem den i forvejen anerkendte eksperimentalscene og den nye internet-kunstscene

WebWærkWorld:
Aspirin Poetry
Af Ada Ortega Camara

Månedens kunstværk er cirkulær poesi - teksten fortsætter og fortsætter og fortsætter

Museumslov i god jord
Høring om kommende museumslov viser bred opbakning til det forventede lovforslag

Mellem linierne
Berlins jødiske museum på vej mod genåbning

WebWærkWorld:
Peep Radio
Af Rosan Bosch

Månedens kunstværk er en internetradio skabt af kunstneren Rosan Bosch

WebWærkWorld:
Diana
Af Nieves Correa

Månedens kunstværk er skabt af kunstneren Nieves Correa - det er en rejse gennem historiske kunstmalerier om en sensuel drømmeverden

WebWærkWorld:
4x4
Af Janos Veto

Månedens to kunstværker er skabt af kunstneren Janos Veto - det ene 4x4 er en hyldest til firedagsugen med fire timers arbejde, det andet maleri er skabt specielt til Søndag Aften

Museerne får ny lov
En ny museumslov er på vej. I slutningen af september vil Kulturministeriet fremlægge et gennemarbejdet forslag til høring i offentligheden, og vedtagelse forventes at ske i 2001, så loven træder i kraft i 2002

Store museumsreformer
Den ny museumslov vil føre til store ændringer i grundlaget for museernes arbejde. Men alle problemer bliver ikke løst ved den kommende lov

Kulturhistorien sejler fortsat for sig selv
Den ny museumslov styrker ikke kulturhistorien

Farvel til de frivillige amatører?
Museerne vil udvikle sig som bibliotekerne, amatørerne skilles ud af arbejdet

WebWærkWorld:
Kvartet 3 og 4
Af Mogens Jacobsen

Månedens kunstværk er skabt af Mogens Jacobsen, som er en af grundlæggerne af Artnode.

Vi ka' li' museer
Undersøgelse af danske kulturhistoriske museer viser stor opbakning - også blandt de som ikke kommer på museerne

Har museerne et problem?
Når næsten hele befolkningen bakker op om de kulturhistoriske museer - også de som ikke bruger museerne - har museerne så egentlig noget problem?

WebWærkWorld:
Jens Jallings Memory Spil
Månedens kunstværk er til at downloade til din egen PC. Værket er udført af Jens Jalling og er skabt ud fra det kendte huskespil-koncept. Men opgaven er ikke helt så let. Spillet fylder 3 MB og kan downloades ved at klikke her.

WebWærkWorld:
Routines of private life
Månedens kunstværk er udført af Kitta Lawton.
Værket kræver en hurtig internetforbindelse. Værsgo' at klikke nærmere


WebWærkWorld:
The Virtual Whipmachine
Søndag Aften præsenterer fremover hver måned et nyt kunstværk tænkt og udført til nettet og som afprøver de mange muligheder og grænser mellem grafik, programmering, lyde og interaktion.
Vi starter med The Virtual Whipmachine af Morten Ulf Bøll. Værsgo' at klikke nærmere


Færre på museum
Næsten alle museer har oplevet faldende besøgstal i 1999. Trækkes det genåbnede Statens Museum for Kunst ud af statistikken er tilbagegangen 7 procent

Kulturfabrik lukker og slukker
Det københavnske værkstedscenter, Kulturfabrikken, står ikke til at redde. Jo, måske bygningerne - men ikke ideen.

CulturCronik:
Gør kunsten gavn?
Kulturpolitik drejer sig i høj grad om at give kunsten gode vilkår. Men hvorfor egentlig? Har vi så meget brug for den, at den ligefrem skal have sit eget ministerium og sit eget folketingsudvalg?
Af Margrete Auken


Århus Kunstmuseum sejler fortsat
Alle involverede jublede: Århus får et nyt kunstmuseum. Men der mangler stadig 12 mio kr. til driften - årligt.

ETA i netangreb
Den baskiske separatistorganisation er rykket ind på internet. Den første aktion gik ud over Guggenheim-museet i Bilbao. Hjemmesiden blev ændret med slogans for ETA og baskisk uafhængighed samt fotos af fængslede ETA-medlemmer. Den ændrede hjemmeside fik kun få timers liv.


CulturCronik:  
Skal kunstnerne have penge når kunst omsættes?  
Af Michael Møller & Niels Christian Nielsen

Følgeretten sikrer kunstneren og hans arvinger en vis procent af salgssummen, hver gang et af hans værker bliver omsat på auktion. Loven blev vedtaget efter ønske fra kunstnerne, men følgeretten er blot et enkelt eksempel på, at kunstnere måske med fordel kunne inddrage økonomisk teori, når de kæmper for deres sag.


Dansk net-kunst
Det myldrer med kunst på Internet. Mange museer, gallerier og kunstnere viser værker. Men indtil nu er mængden af værker fremstillet med henblik på nettet stærkt begrænset. Her har vi dog valgt at sætte fokus på ikke-institionel dansk kunst på internet.

Kunstauktioner på net
Efterhånden som auktioner på nettet er blevet et massefænomen, er også de traditionelle auktionshuse ved at gøre sig klar til nye konkurrencetider. Sothebys har indledt et omfattende samarbejde med det største online-auktionshus, Ebays. Christies ser indtil videre ud til at ville arbejde alene. Det tredjestørste auktionsfirma, Phillips, har indgået et tæt økonomisk samarbejde med icollector.com, som var blandt pionererne i online auktioner. Og i Danmark? Kunsthallen venter nok nogle år endnu...

Kunst som tilbehør
Kreative partnerskaber skal parre kunst og erhvervsliv. Den farlige kunst bliver sorteper.


Kunsten i nettet Guide til museer på Internet

Om kunstmuseer:


Ældre materiale: KUNST-ARKIV

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2009 
 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.