Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Juni 2006


Statens hovedstadsteater


Et nyt ukendt teater, nedlæggelse af to kendte teatre. Sammenlægning af et gammelt teater og landets førende turneteater. Det er de hurtige hovedkonklusioner på strategioplægget fra Københavns Teater.

Hvert navneskift indikerer skift i organisation og i teaterstruktur. Da Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene skiftede til Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab indgik nye amter i organisationen og teatrene fik den væsentligt større frihed, som blev kaldt pengeposemodellen. Dette resulterede efterfølgende hurtigt til lukning af ABC-teatret og Amagerscenen. Når Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab - via den kortvarige Hovedstadens Teater - nu bliver til Københavns Teater, overtager staten organisationen, centraliserer beslutningerne og nedlægger to teatre for at etablere et nyt.

Det var et resultat af kommunalreformen, at staten overtog ansvaret for denne samling af københavnske teatre. Den nye statslige bestyrelse er startet i tænkeboks og har derefter meldt et samlet strategioplæg ud. Det er et væsentligt grundigere arbejde end tidligere strukturændringer i organisationen. Og det tyder på, at man er anderledes parat til at handle end tidligere.

Hovedkonklusionerne i oplægget er:

 • Nedlæggelse af Rialto Teatret og Aveny T,
 • Oprettelse af Teater X, som i de første år får til huse i Rialto og Aveny T's bygninger, men herefter skal etableres i et nyt hus,
 • Fusion af Folketeatret og Det Danske Teater,
 • Forpligtelse til flere forestillinger samt
 • Prøvesale for alle teatre.

Kun 5 tilbage

Københavns Teater kommer, når planen er gennemført, til at bestå af:
 • Betty Nansen Teatret,
 • Folketeatret (fusioneret med Det Danske Teater),
 • Nørrebros Teater,
 • Østre Gasværk Teater samt
 • Teater X
Dertil kommer, at man giver fast driftsstøtte til:
 • Det Ny Teater og
 • Dansk Danseteater
Herudover vil man påtage sig udvidelse af de nuværende teatres genremæssige ansvar ved også at inddrage børneteater, dans, performance, nycirkus og stand-up. Man vil etablere et nyt samlet billetsystem og skabe samlet markedsføring. Hidtil har Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab blot være en organisation i baggrunden for teatrene, fremover skal selve samlebegrebet Københavns Teater brandes.

I det tidlige efterår slås samtlige stillinger som teaterledere op. Når ledelserne er fundet sammensættes teaterbestyrelser. Som en væsentlig nyhed vælges disse ikke længere af teaterlederne, men derimod af Københavns Teater (foruden medarbejderrepræsentanter og enkelte andre "løse"). Direktøren for Københavns Teater skal indgå i samtlige bestyrelser.

Læs også:
Københavns teaterkoncern
Farvel til Gladsaxe Teater
Fra arkivet:
Hovedstad uden teaterpolitik (2004)
Teatre i krydsild (2004)
Teaterlove 1962-2002 (2002)
Rialto igen? (2002)
Ønskes: teaterlov (2002)
Teaterkrise - hvor? (2002)
Lav teaterloven om (2002)
Farvel til Teaterfællesskab (1999)

Søndag Aften 06/2006

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.