Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


December 2006


Teaterpolitik på zig-zag kurs


Teaterområdet er uden sammenligning det felt, hvor det er sværest at finde noget der blot ligner sammenhængende politik.

Ingen sagde, at det skulle være nemt at være kulturminister. Og på teaterområdet har mange ministre tidligere brændt fingrene. Brian Mikkelsens radikale forgænger, Elsebeth Gerner Nielsen, igangsatte et omfattende arbejde der førte til Teaterlovsbetænkningen i 1999. Men det blev ved betænkningen og et lovforslag i høring. Derefter lutter tavshed.

Derfor hviler dansk teaterpolitik fortsat på den radikale Ole Vig Jensens teaterlov, undfanget gennem betænkningen fra 1987. Men med en række små og store justeringer siden. Små storbyteatre var en større ændring. ARTEs lukning blev en anden væsentlig ændring, som symbol på afgørende skift i publikumsvaner. Og især med væsentlige ændringer i sceneudtryk, eksempelvis fik den moderne dans først sit store gennembrud i 90'erne.

Behovet for ny samlet teaterpolitik var klart allerede i 1999. Og Brian Mikkelsen forsøgte da også at lægge op til revision af teaterloven i 2003. Men det blev ved forsøget og fastlåste tetaerpolitiske fronter.

Staten har tydeligvis svært ved at finde en kurs, der kan se ud til at holde mere end en enkelt politisk sæson.

Egnsteatre

I 2003 foreslog Brian Mikkelsen, at der skulle etableres forsøg i udvalgte amter. Disse forsøg skulle skabe teaterpolitisk helhedstænkning i amterne. De samlede statslige teaterpenge skulle lægges ud til amter og kommuner i fællesskab. Resultatet måtte gerne blive at teaterstøtten blev koncentreret blandt færre teatre.

Forslaget, som ikke krævede lovændringer, faldt. Og blev afgørende overhalet af næste initiativ, Strukturreformen, som kultuministeren åbenbart intet anede om blot et halvt år inden den blev præsenteret.

I Strukturkommisionens betænkning fra januar 2004 blev foreslået, at alle automatiske refusionsordninger skulle afskaffes. I april 2004 foreslog kulturministeren, at egnsteatrene udelukkende skulle finansieres af kommunerne. Næste forslag kom i februar 2005, hvor det blev foreslået at ændre egnsteaterstøtten fra en automatisk refusionsordning til en rammestyret refusionsordning, hvori pengene prioriteres af Kunstrådets udvalg for Scenekunst.

Denne del af lovforslaget blev opgivet. I stedet kom en politisk aftale, hvori der konkluderedes: "i løbet af efteråret 2005 at drøfte, hvorledes det sikres, at beslutninger om støtte til egnsteatrene og eventuelt de små storbyteatre sker på baggrund af teaterfaglige kvalitetsvurderinger."

Herefter nedsatte Brian Mikkelsen en arbejdsgruppe til at kigge på egnsteatrene. Denne arbejdsgruppe foreslog at der blev skabt en ordning med konsulenter til at vurdere egnsteatrene og at teatrene blev omdefineret og omdøbt til regionalteatre. For arbejdsgruppen var det helt centralt at undgå rammestyring. Et element Brian Mikkelsen ikke kommenterede på det tidspunkt.

I finansloven for 2007 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale, der netop giver rammestyring på egnsteaterområdet. Desuden fulgte man nogle af arbejdsgruppens anbefalinger om central konsulentordning.

Måske er dette enden på zig-zag kursen for egnsteatrene. De forskellige løsninger har været præsneteret som de praktiske veje at gå. Kulturministeren har aldrig argumenteret teaterpolitisk for hverken centralisering eller decentralisering.

Københavns Teater

Ligesom Det storkøbenhavnske Teater (DST) har skiftet navn flere gange i de forløbne 5 år, først til Hovedstadens Teater, siden til Københavns Teater, så har den teaterpolitiske strategi skiftet ganske voldsomt i disse år.

Sidst i 2003 indgik staten en 4-års aftale med DST. Allerede i april 2004 fremlagde kulturministeren det første forslag til udmøntning af kommunalreformen, at DST skulle nedlægges og at de enkelte DST-teatre skulle fungere videre som små storbyteatre under Frederiksberg, Gladsaxe og Københavns kommuner.

Strukturdebatten endte dog i modsat grøft, hvor DST-teatrene havnede hos Staten og samtidig skulle indgå i en stærkere organisation, hyppigt kaldt koncernmodellen. Dette blev til Københavns Teater og den strategi, der har været diskuteret i det seneste halve år.

Og også Københavns Teater foretager pludselige sig-zag manøvrer. Først genansættes teaterdirektører ikke, siden alligevel. Først skal koncerndirektøren indgå i alle teaterbestyrelser, siden slet ikke. Først skal Rialto indgå i Teater X, siden sås der tvivl om lukningen af Rialto. Først skal Folketeatret og Det Danske Teater slås sammen, siden er dette også til diskussion.

De mennesker som har underskrevet de forskellige direktørkontrakter må undre sig. Strategien var jo det faste og sikre udgangspunkt. Det var strategien som gav profiler, rammer og publikumsafgrænsninger. Når dette ikke står til troende, hvad står så til troende? Er alt i spil?

Københavns Teaters bestyrelse agerer selvstændigt, men udfaldet af beslutningerne falder selvfølgelig tilbage på kulturministeren.

Dansk Danseteater er blevet en del af Københavns Teater, som et af resultaterne af arbejdet for at forbedre forholdene for den moderne dans. Men størstedelen af Dansk Danseteaters budget kommer stadig fra tipspengene. Teatret er afhængigt af, at få det årlige tilskud på 6 mio. kr., som Brian Mikkelsen har givet tilsagn om september 2006. Men pengene besluttes formelt først ved Finansudvalgets godkendelse af Tipsbevillingen i april 2007.

At et fyrtårn for den moderne dans fortsat skal være afhængig af kortvarige tipsbevillinger, styrker ikke indtrykket af en stabil teaterpolitik.

Læs også:
Intro: 5 år med Brian Mikkelsen
Løfterne holdt - næsten
5 succeser
5 knapt så store successer
Sagt af Brian Mikkelsen
Sagt om Brian Mikkelsen

Søndag Aften 12/2006

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.