Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Juni 2007


Gratis succes - for voksne


Gratis entré for alle har trukket massivt med flere museumsgæster. Museer med gratis entré for børn har mistet publikum.

For Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst har gratis entré været en klar succes. Publikum er strømmet til de to museer. For de mange museer, som samtidig fik gratis entré til børn og unge, har dette ikke været mærkbart. Tværtimod, de mange statsstøttede museer har mistet publikum. Og de ikke-statslige museer, som ikke har nydt godt af den statslige gaveregn, men derimod har haft mere ublu konkurrence (på entréprisen), er ligefrem gået frem i besøgstal.

Gratis entré, succes

Fra 2005 til 2006 steg besøgstallet på Nationalmuseet fra 591.000 til 767.000, altså en fremgang på 175.000, næsten 30%. Statens museum for Kunst steg fra 254.000 til 413.000, altså en stigning på 159.000, over 60%. Kulturministerens satsning på disse to centrale statslige museer har således klart været en succes.

1. januar 2006 påbegyndtes museumsreformen med gratis entré. Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst fik gratis entré. Ved Finansloven for 2006 blev givet en permanent kompensation til de to museer på henholdsvis 7 og 10 mio. kr. om året til de to museer. Alle andre statsstøttede museer fik gratis entré for børn og unge. Disse museer fik samlet en kompensation på 17 mio. kr. pr. år.

Hvor bliver børnene af?

De godt 150 statsstøttede museer, som indgår i museumsstatistikken, havde i 2005 et samlet besøgstal på 7.366.000. Dette faldt i 2006 til 7.086.000, et fald på 280.000, svarende til 3,8% (helt gratis-museerne, Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst, indgår ikke i disse tal). Merudgiften til kompensation til museerne for gratis entré til børn og unge, har således ikke haft positiv effekt på besøgsstatistikken i 2006. Derimod har merbevillingen til museerne givetvis været en gavnlig kompensation for de lavere besøgstal. En del af forklaringen på det væsentlige fald for statsstsøttede museer uden helt gratis entré, kan være konkurrencen fra Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst.

639 kr. pr. merbesøgende

I den officielle museumsstatistik indgår også knapt 100 museer, der ikke er statsstøttede. Disse museer havde i 2005 besøg af 1.807.000, dette steg til 1.831.000 besøg. En beskeden fremgang på 24.000, svarende til 1,3%. Det er bemærkelsesværdigt, at disse museer ikke tabte publikum på grund af den hårdere pris-konkurrence fra de statslige gratismuseer. De ikke-statslige museers fastholdelse af markedsandel viser dels, at der nok var nogle museumsfolk, der var unødvendigt bekymrede ved priskonkurrencen, dels at publikum gennemgående ikke er så prisfølsomt, som mange antager. De ikke-statslige museers fastholden er for så vidt et argument for fastholdelse af diversiteten blandt danske museer.

Staten har samlet satset 34,5 mio. kr. på gratis entré til statslige museer i 2006. De statslige museer har samlet haft en fremgang fra 8.211.000 til 8.266.000 besøgende, netto 54.000, svarende til 0,7%. Samlet set har investeringen på 34 mio. kr. altså givet 54.000 besøgende. Det giver en statslig merudgift på 639 kr. pr. merbesøgende.

Hovedstaden styrkes

Da den væsentligste positive effekt af entré-ændringerne har givet øget besøgstal til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst, er der også sket forskydninger i den geografiske fordeling af museumsbesøgene. I København/Frederiksberg er besøgstallet øget med 16%. Tidligere var hvert femte museumsbesøg på et af de københavnske museer, nu er det hvert fjerde. Fremgangen for de to store statslige museer har ikke kunnet mærkes negativt på øvrige museer i København/Frederiksberg.

Det er især Frederiksborg Amt, der har haft nedgang, hele 13%. Dette kan konkret lokaliseres til en voldsom tilbagegang for Louisiana, som har mistet 175.000 besøgende på det første år med gratis entré på Statens Museum for Kunst.

Sideløbende med gratis entré har Kulturministeriet iværksat et omfattende arbejde for at styrke museernes formidling. Dette arbejde kan endnu ikke vurderes. Enkelte museers besøgstal påvirkes stærkt af enkeltstående begivenheder (eksempelvis HC Andersen året i 2006) eller af byggerperioder, som giver nedsat aktivitet og efterfølgende nyåbninger, som giver stigende publikumstal. Sådanne faktorer påvirker også enkelte museers besøgstal for 2005 og 2006. Søndag Aftens analyse bygger på samlede tal for museerne, og her forekommer ikke væsentlige forskelle mellem 2005 og 2006.

Søndag Aftens analyse af museernes besøgstal bygger på Danmarks Statistiks museumsstatistik for 2006 og Finansloven for 2006. I museumsberegningerne indgår kun de museer, der har oplyst besøgstal både i 2005 og 2006. Museumsstatistikken indeholder ikke aldersdifferentiering, hvorfor den faktiske virkning overfor børn og unge ikke kan vurderes.

 

Søndag Aften 06/2007

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.