Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


August 2007


Færre filialer - flere udlån


Nedlæg biblioteksfilialer og få flere lånere. Det er den overraskende konklusion på Søndag Aftens analyse af 43 kommuners bibliotekslukninger fra 2003 til 2006.

Fra 2003 til 2006 nedlagde kommunerne 65 folkebiblioteker. I de 43 kommuner, hvor man ændrede antallet biblioteksfilialer steg udlånet, hvorimod udlånstallet samlet set faldt i de kommuner, som ikke ændrede biblioteksstruktur. Det er den - noget overraskende - konklusion af Søndag Aftens analyse af biblioteksstatistikkerne fra 2003 og 2006.

I 43 kommuner ændredes biblioteksstrukturen i perioden 2003 til 2006, således at antallet filialer i kommunen blev ændret. Nogle kommuner fik flere biblioteker (typisk som konsekvens af nyt mellemkommunalt samarbejde), men de fleste kommuner skar i antallet biblioteksfilialer. Samlet set forsvandt 65 biblioteker i løbet af de tre år.

Trods dette voldsomme fald i antallet betjeningssteder lykkedes det for kommunerne som helhed at øge udlånet. Fra 2003 til 2006 øgedes bibliotekernes udlån med 2,6% i de kommuner, der ændrede filialsammensætning. I landets øvrige kommuner faldt det samlede udlån med 0,8%.

I de 43 kommuner med ændret biblioteksstruktur faldt bogudlånet med 1,1%. I resten af landet faldt bogudlånet i samme periode med 2,6%. Det er således de nye medier, især musikken, som har sikret at det samlede udlån faktisk steg i de 43 kommuner, en periode hvor folkebibliotekerne som helhed kun lige holdt skansen.

Bibliotekslukninger koster tilsyneladende ikke på udlånskontoen.

Samme spareniveau som resten af landet

I løbende priser steg biblioteksudgifterne i de 43 kommuner med 7,0%, hvorimod bogindkøbet faldt med 1,8%. Den generelle pris- og lønregulering var ifølge KL's opgørelser ca. 10% fra 2003 til 2006. Målt i faste priser har de 43 kommuner således sparet 3%. De kommuner som ikke ændrede i biblioteksstrukturen havde en udgiftsstigning fra 2003 til 2006 på 7,4% målt i løbende priser. Der er således ikke væsentlig forskel på niveauet for besparelser mellem de kommuner, som lukker filialer og de, som ikke ændrer struktur.

Besøgstallene faldt med 7% i de 43 kommuner, der ændrede struktur, hvorimod besøgstallene faldt med hele 13% i resten af landets kommuner. De 43 kommuner mistede 3,7% aktive lånere, hvorimod resten af landet kun mistede 1,0%. Denne forskel kan forklares med, at de bibliotekskommuner, der ændrede struktur, mistede 6,6% lånere fra andre kommuner, hvorimod de kommuner, der ikke ændrede struktur, forøgede antallet lånere fra andre kommuner med 11,5%. Logikken i dette er, at en del lånere, som har mistet deres gamle bibliotek, som erstatning er blevet aktive brugere af biblioteker i helt andre kommuner.

Naturligvis er den samlede åbningstid på bibliotekerne faldet i de kommuner, som har lukket biblioteker. De samlede åbningstider faldt med 11,5% i disse kommuner. I resten af landets kommuner steg åbningstiderne med 0,1%. Det fald i bibliotekernes åbningstider, som statistikken viser, kan altså entydigt forklares med bibliotekslukninger.

Personale fastholdes

Bibliotekslukningerne har været gavnlige for personalet på bibliotekerne. De kommuner, som har ændret biblioteksstruktur, har mindsket personaleandelen med 5,3%, hvorimod resten af landets kommuner har reduceret personalet med 6,9%. Andelen af bibliotekarer er kun faldet med 2,1% i kommuner med strukturændringer, hvorimod bibliotekarmængden er faldet med 3,4% i resten af landets kommuner.

De ændringer i biblioteksstruktur, som har fundet sted, har således været med til at sikre fastholdelse af personale, brugere og udlån.

Søndag Aftens analyse af bibliotekernes ændringer er baseret på Biblioteksstyrelsens årlige biblioteksstatistik 2003 og 2006 og de rådata som samtidig offentliggøres af Biblioteksstyrelsen.

Læs også:
Flere bøger - færre lånere

Søndag Aften 08/2007

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.