Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2010


ACTA nærmere


Med offentliggørelsen af udkast til den internationale ACTA-aftale konkretiseres diskussionerne.

I lang tid handlede diskussionerne om den kommende ACTA-aftale (se Søndag Aften arkiv: Acta på vej, ACTA: debatten om hemmelighederne) udelukkende om de hemmeligholdte forhandlinger og den skjulte proces.

Men den 21. april valgte parterne at offentliggøre det aktuelle forhandlingsudkast (ACTA: Consolidated Text Prepared for Public Release, PUBLIC Predecisional/Deliberative Draft: April 2010).

Offentliggørelsen skyldes givetvis, at i EU-landene Tyskland, England og Sverige har EU-parlamentarikere og lokale parlamentarikere presset på for at få offentlighed om ACTA-forhandlingerne. I Danmark har der nærmest slet ikke været politisk interesse for ACTA.

Det 40 sider lange dokument svarer i store træk til de lækager, der indtil da var tilgængelige. Gennem hele dokumentet er der markeret et stort antal paranteser, som viser alle de punkter, som fortsat er til diskussion. Uenighederne - eller de uafklarede punkter - er ganske omfattende. Og desværre foreligger der ikke argumentation for eller imod, ej heller er det oplyst, hvilke lande som har markeret uenigheder om de enkelte punkter.

Dette bevirker, at en stor del af diskussionen fortsat handler om proces og mindre om indhold.

Hvorfor?

Udgangspunktet for ACTA (Anti-Counterfaiting Trade Agreement) er, at nuværende internationale aftaler ikke i tilstrækkeligt omfang beskytter intellektuelle rettigheder, i ACTA defineret bredt: patenter, varemærkebeskyttelse og ophavsret. Vi har frihandelsorganisationen WTO og FN-organisationen WIPO. WTO er dedikeret den gamle råstofhandlende verden, WIPO de immaterielle rettigheder. Og der er indgået den internationale TRIPS-aftale (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Problemet for landene bag ACTA er, at disse internationale samarbejder nok definerer handelsvilkår, men ikke i tilstrækkelig grad sikrer håndhævelse af aftaler.

Hvem?

En række (især rige) lande føler behov for bedre beskyttelse af egne virksomheder, som er afhængige af international samhandel og varemærkerettigheder, patenter og ophavsret.

ACTA er forhandlet mellem USA og EU (som hovedkræfter) og 9 andre lande: Japan, Sydkorea, Canada, Mexico, Australien, New Zealand, Singapore, Marokko samt Schweiz. Jordan og De forenede arabiske emirater har tidligere figureret på listerne, men er tilsyneladende trådt ud.

Hvordan?

Første spørgsmål er altså: hvordan styrker vi den immaterielle beskyttelse, når den nuværende globale aftalemetode ikke duer?

ACTA-forhandlingskredsen har besvaret dette spørgsmål med at opgive, at WIPO kan sikre håndhævelse af de immaterielle rettigheder. Derfor en kreds af bestemte rige lande og derfor en ny samarbejdsform og -organisation. Hensigten er naturligvis, at kredsen skal blive langt større. Men for at opnå dette synes det at være nødvendigt at skabe en fælles forståelse blandt de lande, som er med i initiativet.

ACTA kan føre til ændret retsligt grundlag for kommunikation via internet. Det handler om beskyttelse af ophavsret i forhold til eksempelvis fildeling og forsøg på omgåelse af tekniske foranstaltninger som eksempelvis kopibeskyttelse (Digital Rights Management).

Hvornår?

Næste forhandlingsrunde finder sted i Schweiz fra 28. juni til 2. juli. Man forventer, at ACTA-aftalen vil blive færdigforhandlet inden udgangen af 2010. Herefter skal aftalen ratificeres af EU's ministerråd, og EU-parlamentet. Og også Folketinget skal godkende aftalen, inden den bliver bindende for Danmark. Og først herefter kan et evt. lovarbejde begynde.

  Læs også:
Kritikken af ACTA
Fra arkivet:
ACTA på vej
ACTA: debatten om hemmelighederne

Søndag Aften 05/2010       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2008


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.