Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Juni 2011


Nedlæg tipsmidlerne


Regeringen er halvvejs med nedlæggelse af tipspengene. Det er tid til at gøre arbejdet færdigt. Det vil give kulturen bedre økonomi.

CulturCommentar:

I januar 2000 udtrykte nedenstående signatur ønsket om at afskaffe kulturens tipspenge (se Søndag Aften arkiv: Fjern kulturens tipspenge). Et sådant ønske gennemføres naturligvis ikke uden videre endsige så hurtigt, som provokatøren kunne ønske. Men i løbet af det forgangne tiår har man nærmet sig nedlæggelse mere og mere - så nu er det bare om at gøre arbejdet færdigt!

I VK-regeringens grundlag fra februar 2005 stod under overskriften "Fokusering af tipsmidler":
"Regeringen vil sikre øget gennemsigtighed i fordelingen af tipsmidlerne og sikre en mere systematisk prioritering af tipsmidlerne."
I 2005 prøvede man i folketingets finansudvalg at spørge daværende kulturminister:
"Ministeren bedes redegøre for de overordnede målsætninger ved fordelingen af tipsmidlerne."
Ministerens svar var dejligt præcist:
"Der eksisterer ingen generelle kriterier for størrelse og fordeling af midler på de 24 formål på det kulturelle tipsaktstykke."
Altså: ingen mål endsige strategi for anvendelsen af de mange kulturkroner.

Handling bedre end ord

I det stadig gældende regeringsprogram fra november 2007 forsøgte regeringen sig med samme overskrift:
"Fokusering af tipsmidler
Regeringen vil udarbejde en strategi for den fremtidige anvendelse af tipsmidlerne. Strategien skal indeholde pejlemærker for og anbefalinger til en mere målrettet anvendelse og tværgående prioritering af midlerne i perioden 2009-13."
Denne strategi er stadig udeblevet - og det er nok mest realistisk at forestille sig, at denne regering ikke kommer til at fremlægge en sådan strategi.

I stedet for at udsætte folketinget og offentligheden for fine ord som pejlemærker, anbefalinger, målrette, tværgående eller prioritering, har regeringen valgt at handle. Som bekendt ønsker regeringen at måles på sine handlinger. Og her er sket rigtig meget. På få år er næsten halvdelen af tipspengene bundet op i finanslovens overordnede prioriteringer (læs Tipspenge redder finansloven). Og tidligere myter om at skiftende kulturministre ikke ville røre ved tipspengene, fordi det var rart at have en egen cigarkasse, gør den nuværende kulturminister til skamme ved at skære i de puljer, som han selv bestemmer over.

På et tiår er vi således kommet halvvejs til afskaffelsen af tipspengene.

2012-listen?

Ser man bevillingsstrukturen igennem, er der dog ikke nogen klart forståelig sondring mellem, hvilke af tipspuljerne der overføres til finansloven, og hvilke der fastholdes som rene tipspuljer.

Blandt de nogenlunde faste, større driftsbevillinger finder man fx:
 • Det Danske Kulturinstitut 15,7 mio. kr.
 • Det Danske Institut i Rom 4,6 mio. kr.
 • Styrkelse af moderne dans 5,7 mio. kr.
 • Dansens Hus 2,3 mio. kr.
 • Kvinfo 6,8 mio. kr.
 • Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 2,8 mio. kr.
 • Skibsbevaringsfonden 3,6 mio. kr.
 • Bygningsfredningsarkivet 2,0 mio. kr.
 • Dansk Skoleidræt 1,8 mio. kr.
 • Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger 1,1 mio. kr.
 • Handicapidrættens Videnscenter 1,6 mio. kr.
 • Play The Game 1,5 mio. kr.
 • Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning 4,9 mio. kr.
 • Idrættens Analyseinstitut 4,0 mio. kr.
 • Anti Doping Danmark 4,5 mio. kr.
 • Dansk Arkitektur Center 3,8 mio. kr.
 • Den Frie Udstillingsbygning 1,2 mio. kr.
 • Dansk Amatør Teater Samvirke 3,7 mio. kr.
Ovenstående, frit sammensatte liste viser en række tilskud, i alt godt 70 mio. kr., som har en karakter, hvor prioritering gennem finansloven sagligt set ville være mere korrekt. Dette ville også give de berørte institutioner bedre økonomisk planlægningshorisont. Foruden at offentlighedens indsigt i bevillinger og diskussioner ville være væsentligt bedre.

Venstrehåndsbevilling

Så længe man har den nuværende form for tipsbevilling gennem et aktstykke til folketingets finansudvalg, kunne ministeriet dog tage arbejdet en smule mere seriøst. Næsten hvert år spørger folketinget til en sammenligning med forudgående år - dette materiale kunne lige så godt være en del af indstillingen. Til forskel fra tidligere angiver man ikke hvilke konti på finansloven, pengene overføres til.

Selv om de enkelte tipspuljer ledsages af en smule tekst, er denne intetsigende i bevillingsøjemed. Fx ledsages bevillingen til Særlige biblioteker og biblioteksformål med denne tekst:
"Puljen anvendes til styrkelse af biblioteksbetjening af særlige befolkningsgrupper. Der ydes tilskud til fagbiblioteker, der henvender sig til den interesserede almenhed, og som ikke har en defineret primær brugergruppe. Pulje fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Styrelsen for Biblioteker og Medier."
Denne tekst gav sandsynligvis mening, da man i 2010 havde en pulje på 2,3 mio. kr. I 2011 er puljen ledsaget af samme tekst, men nu reduceret til sølle 0,1 mio. kr. Hvor mange særlige befolkningsgrupper og interesseret almenhed, man når for dette beløb, er uvist. Og, at både en styrelse og et ministerium skal involveres i bevillinger på dette bagatelniveau, illustrerer, at der fortsat er muligheder for forenkling af administrative reguleringer.

Også puljen til handicapforanstaltninger er ledsaget af uændret tekst, uagtet at puljen reduceres fra 1,0 mio. kr. til 0,2 mio. kr. Mon man er tæt ved målet? Eller er en 10-årsplan erstattet af en 50-årsplan?

At Kulturministeriet ikke længere tager tipsbevillingen seriøst illustreres til fulde af, at man har copy-pastet sidste års pudsige institutionsnavn "Statens Kunstrådet" til dette års tekst.

44 mio. kr. tabt

Da der som bekendt ikke afholdes VM i fodbold hvert år, er der stor sandsynlighed for, at Danske Spils overskud vil blive mindre i 2011 end i 2010, hvorfor kulturens tipspenge vil blive reduceret. Jo hurtigere folketinget beslutter at flytte hele tipsbevillingen til finansloven, desto hurtigere vil kulturen blive sikret mod tipspengenes elevatorture.

Havde man gjort det, da nedenstående signatur foreslog det første gang i 2000, ville kulturministeriet have haft 44 mio. kr. mere at gøre godt med i 2011. Selv om tips- og spillelysten stiger, øger Danske Spils overskud ikke væsentligt. Tipspengene kan ikke følge med de almindelige pris- og lønstigninger.

Tom Ahlberg
ansvarshavende redaktør

Læs også:

VM i fodbold redder kulturen
Tipspenge redder finansloven
Fra arkivet:
Tipspenge: Mere til ministeren (2010)
Tipspenge 2009: tilfældigheder? (2009)
Regeringsløfte brudt (2009)
Mindre til provinsen
Og pludselig var der ingen penge
Idræt og teater vinder i tips (2008)
Tipspengenes ulidelige lethed (2008)
Tipspenge - som forrige år (2007)
Tips til diskussion (2007)
Internetfiltre på bibliotekerne (2006)
Tipspenge for fastholdere (2005)
Tipspenge uden formål (2005)
Musikken vinder i tips (2004)
Teatre vinder i tips (2003)
Tipspengene fordelt (2002)
1x2 tipperne redder (igen) stumperne (2002)
Kulturens tipspenge: Intro (2000)
Det demokratiske underskud (2000)
Rend os i intentionerne (2000)
Sikre tipsvindere (2000)
CulturCommentar: Fjern kulturens tipspenge (2000)

Søndag Aften 06/2011       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2011


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.