Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Januar 2013


Billedkunsten taber 2 mio. kr.


Billedkunstnere og forfattere taber, film- og scenekunstnere, kunsthåndværkere og designere samt komponister vinder på ny lov om livsvarige ydelser.

Kunststøttereformens ændringer i antallet hædersydelser medfører et tab for billedkunstnere på 2 mio. kr. og tilsvarende tab for forfattere på 1 mio. kr. Til gengæld vinder film- og scenekunstnere 1,2 mio. kr., kunsthåndværkere og design 1 mio. kr. og komponister 0,9 mio. kr. Det viser en konsekvensanalyse foretaget af Søndag Aften baseret på de aktuelle tildelinger af livsvarige ydelser.

Farvel til billedkunstnere

Kulturministeriet udsendte i oktober et udkast til ny lov om Statens Kunstfond i høring. Et endeligt lovforslag forventes fremsat i begyndelsen af 2013. I lovudkastet ændres den hidtidige betegnelse livsvarige ydelser til hædersydelser samtidig med, at den hidtidige minimumsydelse på ca. 16.700 kr., til de kunstnere med den højeste indtægt, ophører. Lovudkastet ændrer desuden i fordelingen mellem de forskellige kunstarter, så fx billedkunstnere mister 21 hædersydelser og forfattere 12 ydelser, hvorimod film- og scenekunst øges med 10 ydelser og arkitektur øges med 7 ydelser.

  antal ydelser nu lovudkast ændring antal ydelser
Billedkunst 93 72 -21
Litteratur 89 77 -12
Tonekunst 35 44 9
Kunsthåndværk og design 26 33 7
Arkitektur 14 21 7
Film- og scenekunst 18 28 10
I alt 275 275 0

Goddag til arkitekter

Billedkunstnerne er den kunstnergruppe, der i dag har den største glæde af de livsvarige ydelser. Ifølge den seneste opgørelse fra Kulturstyrelsen modtager hele 70,3 % af de billedkunstnere, der modtager livsvarige ydelser, maksimumsstøtten på ca. 153.400 kr. Blandt arkitekter er det lige omvendt, her er der ikke en eneste, der modtager maksimumsstøtten. Blandt billedkunstnerne er det 17,6% der modtager minimumsbeløbet på 16.700 kr., hvorimod det er hele 75% blandt arkitekterne.

Tallenes tale er altså, at billedkunstnerne har stort behov for hædersydelser, hvorimod arkitekter åbenbart klarer sig så godt, at de ikke har synderligt behov. Det bliver reelt nærmest gratis for Staten, at øge antallet hædersydelser til arkitekter.

Ud fra de aktuelle indkomstmønstre i de forskellige kunstnergrupper og lovudkastets ændrede fordeling blandt kunstnergrupperne, lovudkastets øvrige ændringer samt en forudsætning om uændret samlet ramme for Statens Kunstfonds hædersydelser, vil konsekvensen for de enkelte kunstområder blive denne, når loven er fuldt indfaset (2012-prisniveau):

  2012 konsekvens af lovudkast ændring
Billedkunst 10,7 8,7 -2,0
Litteratur 6,8 5,8 -1,0
Tonekunst 3,2 4,1 0,9
Kunsthåndværk og design 2,8 3,8 1,0
Arkitektur 0,3 0,2 -0,1
Film- og scenekunst 1,9 3,1 1,2
I alt 25,7 25,7 0
alle beløb i mio. kr.

Søndag Aften 01/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.