Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Januar 2013


Biblioteker sparer på musikken


Når store biblioteker som København og Århus melder sig ud af Bibzoom, melder sig diskussionen om nationalisering af bibliotekernes musikudlån.

Ved den årlige fornyelse af abonnementsaftaler for Statsbibliotekets netbaserede musikudlån, Bibzoom, har blandt andet Københavns og Århus kommuner valgt at ophøre med at yde denne tjeneste for sine borgere. Samlet set vokser Bibzoom dog i egne opgørelser, fra 67 biblioteker i 2012 til 70 biblioteker i 2013.

Trods Bibzooms egne officielle fejring af øget tilslutning, må det dog betragtes som et tab, at landets 2 største kommuner melder fra. Begge kommuner forklarer frameldingen fra Bibzoom med at musik nu er tilgængelig fra så mange andre (læs kommercielle) platforme, at der ikke er behov for denne bibliotekstjeneste.

Loven fra 2000

Udlån af musik på folkebibliotekerne er en konsekvens af biblioteksloven fra år 2000. Lovens §1 nævner udtrykkeligt at bibliotekerne skal stille "musikbærende materialer" til rådighed for borgerne. Allerede i i 2000 var lovgivere altså klar over, at musikken i fremtiden ville blive netbaseret, hvorfor man ikke skrev fx cd'er. Pudsigt nok skrev man fortsat "bøger" i loven, e-bøger var ikke inde i lovdebatten dengang.

Samtidig bevilligede folketinget et øget bloktilskud på 100 mio. kr. til at sikre at kommunerne fik mulighed for at leve op til bibliotekslovens ambitiøse mål, både med hensyn til musikindkøb og en række andre digitale formål.

CD-køb

Loven førte til massive investeringer i cd'er på landets biblioteker. I år 2000 havde hele landet en tilvækst på 238.727 musikenheder (næsten udelukkende cd'er). København havde en tilvækst på 16.594 musik-cd'er, Århus 13.098. I de efterfølgende år steg bibliotekernes indkøb af musik-cd'er væsentligt.

I 2004 toppede tilvæksten med 314.146 i hele landet, heraf 24.511 i København og 15.411 i Århus. 2004 var også det år med det største udlån af musik. Hele landet havde et udlån på 11,4 mio., heraf i København 1,3 mio. og i Århus 0,9 mio.

De senest offentliggjorte statistikker over musikudlånet, i 2011, viser et musikudlån (primært cd'er) på landsplan 4,4 mio., heraf i København 0,5 mio. og i Århus på 0,3 mio.

København og Århus

Ser man isoleret på de to store kommuner, som nu trækker sig ud af det digitale udlån, så var tilvæksten og udlånet af musik:

  2000 2004 2011
København      
tilvækst 16.594 21.016 16.106
udlån 747.656 1.335.006 494.231
Århus      
tilvækst 13.098 16.912 7.651
udlån 850.720 935.823 306.364
Hele landet      
tilvækst 238.727 313.469 169.009
udlån 8.861.747 11.361.723 4.402.899


Såvel København som Århus havde i 2011 en lavere tilvækst end inden bibliotekslovens vedtagelse i 2000. Begge store kommuner har ligeledes et væsentligt mindre udlån end ved bibliotekslovens vedtagelse.

I 2004, da musikudlånet toppede, var de netbaserede musikudlån endnu ikke slået igennem. Man kan således med en vis ret hævde, at såvel tilvækst som udlån i 2004 var udtryk for befolkningens behov for musikudlån. Der var lang ventetid til den mest populære musik, men sådan har det også altid været for bøgernes vedkommende.

Siden 2004 er tilvæksten halveret på landsplan, ligeledes halveret i Århus og reduceret med en fjerdedel i København. Udlånet er faldet med cirka 2/3.

Ændret behov

En del af dette fald kan skyldes ændrede behov i befolkningen, en del skyldes helt sikkert de netbaserede løsninger, såvel Bibzoom som kommercielle tjenester.

Gennem Bibzoom er der i de senest offentliggjorte 6 måneder i 2012 i gennemsnit downloadet 900.000 tracks månedligt. Dette vil svare til et årligt download på godt 10 mio. tracks.

Kommunale besparelser

Målt i forhold til år 2000 har Københavns kommune sparet ganske beskedent på tilvækst af musik-cd'er, 3%, Århus hele 42% - og på landsplan 29%.

Ud fra et stærkt konservativt skøn, kan man beregne, at såfremt Århus kommune betaler 150 kr. pr. cd - inklusive klargøring og håndtering - så har kommunen siden år 2000 hvor man købte 13.098 musik-cd'er til i 2011, hvor man købte 7.651 musik-cd'er sparet ca. 820.000 kr. Dette kan sættes i relation til, at det ville koste 320.000 kr. for Århus at deltage i Bibzoom i 2013.

Den samlede besparelse som såvel Århus kommune som andre kommuner har haft siden biblioteksloven blev vedtaget i år 2000, svarer ikke til lovgivers forventninger og intentioner. Tværtimod - det var derfor der blev givet ekstra bloktilskud til kommunerne.

Biblioteksloven definerer naturligvis ikke hvilke mængder af musik et bibliotek skal stille til rådighed for borgerne. Men, når bibliotekerne ligefrem mindsker udbuddet af aktuel musik, må der stille spørgsmål ved om lovens intentioner opfyldes.

DDB strategien

I rapporten om Danskernes Digitale Bibliotek (se Søndag Aften arkiv) opererede man med tre strategiske spor: frivillighed, struktureret samarbejde og egentligt nationale løsninger. Beslutningen, som aldrig blev diskuteret offentligt, blev en kombination af frivillighed og struktureret samarbejde.

Med udmeldelserne fra Bibzoom, må diskussionen om nationale løsninger igen træde frem. Det vil kun koste 7 mio. kr. for Staten at tilbyde Bibzoom for alle landets borgere, et overraskende lille beløb i forhold til denne services rækkevidde. Og disse penge kan med sikkerhed findes ved at rulle musikdelen af bloktilskudsbevillingen på i alt 100 mio. kr. fra år 2000 tilbage.

Skal biblioteker låne musik ud?

Tilbage står så den principielle diskussion, om der overhovedet er behov for musikudlån - netbaseret eller fysisk - fra bibliotekerne. Der er åbenlyst en del biblioteksfolk, ikke blot i de to store kommuner - som mener at de kommercielle musiktilbud er så tilgængelige for befolkningen, at bibliotekerne ikke længere skal spille nogen rolle på dette felt.

Det er en vigtig diskussion. Alt for vigtig til blot at være et anliggende for ansatte i sektoren. Og her fejlede man ved tilblivelsen af Danskernes Digitale Bibliotek, idet man gjorde det et spørgsmål om her og nu praktiske løsninger. Det er et politisk ansvar. Og det er derfor det vil være rigtigt at løfte diskussionen om det fremtidige Bibzoom op på folketingsniveau.

Søndag Aften 01/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.