Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Juni 2013


Litteraturhus - i Sandviken


I København er der ikke plads til Poesiens Hus - i Sandviken, 200 km nord for Stockholm, har man nu et litteraturhus.

æppe alle danskere kan placere den svenske by, Sandviken, på landkortet. 200 km nord for Stockholm ligger denne lille kommune med godt 35.000 indbyggere. Men et Litteraturhus, har de nu. Eller mere præcist: Litteraturhuset för barn och unga – i Sandviken för hela regionen.

Efter et par års forsøgsvirksomhed har kommunen her i maj besluttet at gøre huset til en permanent kulturinstitution. Etableringen er sket i samarbejde med Gävleborg län, Statens Kulturråd og en række fonde. Selve institutionen er placeret i det nye Kulturcentrum i Sandviken, som bl.a. også huser bibliotek, kunsthal, kulturskole, musikskole og Folkets Hus med restaurant og konferencefaciliteter.

Litteratur for børn

Litteraturhuset er for børn og unge, med fortællingen i fokus. Sigtet er at skabe sprog- og litteraturstimulerende udvikling gennem mange former for kunstneriske udtryk, musik, dans, litteratur, kunst, drama, film etc.

Børn og unge skal komme, enten selv eller med forældre, stimuleres gennem fortællinger for selv at få lov til at skabe. Dette sker i samarbejde med andre aktører i Kulturcentrum.

Samtidig skal huset være et ressourcecenter for øvrige dele af Gävleborg län. Gennem seminarer, workshops, netværksdannelse, efteruddannelse m.v. skal huset inspirere bibliotekarer, lærere, pædagoger, sprogkonsulenter og andre børnekulturansvarlige. Disse skal også kunne bruge huset som ressourcecenter.

Endelig indgår huset i samarbejde med Högskolan i Gävle om evaluering af litteraturhusets virke og formidling af forskningsresultater indenfor sprog- og læsestimulering.

Fortællerrygsækken

Litteraturhuset har udviklet en særlig "Berättarryggsäck", en rygsæk man har fyldt med genstande, som hører til en række fortællinger, som er nedskrevne og indlæst på iPads. Det er fortællinger, som finder sted i Sandviken og dels skal skabe interesse for det lokale dels inspirere til at selv skabe fortællinger. Blandt genstandende finder man en bandybold, en tang, en høvl, en kugleramme, en fodboldstøvle (byen er stadig stolt over at være den nordligste by, der har afviklet VM-kampe i fodbold (1958).

Til rygsækken er knyttet manualer og evalueringsmateriale. Rygsækken er målrettet de 5-12-årige.

Litteraturhuset ser også et særligt formål i at oplyse børn og forældre om FN's børnekonvention.

Driftsbudgettet for Litteraturhuset er godt 2 mio. kr. årligt, hvoraf kommunen dækker tre fjerdele, länet en fjerdedel. Grundlaget for Litteraturhuset for børn og unge findes i denne handlingsplan.

PS: Tro nu ikke, at Sandviken er ren provins: Jimi Hendrix spillede i Jernvallens Sportshall tre gange i perioden 1967-1970!

Søndag Aften 06/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.