Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


maj 1999


De uadskillelige


Forliget om et nyt skuespilhus til Det Kongelige Teater bygger på den faste klippegrund, at kunstarterne ikke kan skilles - og så skiller man dem ad.

Gennem de mange års debat om Det Kongelige Teaters bygningsmæssige problemer, har der ind i mellem været næsten religiøse besværgelser  om samarbejdet mellem de tre kunstarter: teater, opera og ballet.

Og det er et helt utvetydigt argument for bygningen af den nye teaterscene ved Turbinehallerne (tæt ved Kongens Nytorv), at teatret kan forblive en samlet enhed. Måske ikke så samlet fysisk, men nært nok til at organisationen kan rumme bygningerne og til at kunstarterne fortsat kan inspirere hinanden.

Det kan være vanskeligt at forstå, at dette er muligt ved placeringen i Turbinehallerne 400 m i fugleflugtslinje fra Det Kongelige Teater - men at det absolut ikke er muligt ved den alternative placering ved vandet, på Sankt Annæ Plads 500 m fra Det Kongelige Teater.

Men måske befrugter kunstarterne bedre hinanden, hvis de mødes midt på Kongens Nytorv og ikke støder sammen i de mange små steder ved Nyhavn?

Ørestaden

Men ind på banen kommer så også det politiske forlig om at bygge et samlet opera- og musikhus i Ørestaden.

Jo, men er det ikke længere væk end Sankt Annæ Plads? Hvordan i al verden kan man holde kunstarterne samlet med dén fysiske afstand.

Og hvordan i al verden kan man holde Det Kongelige Teater samlet, hvis operaen skal indgå i et tæt bygningssamarbejde med ensembler fra Danmarks Radio og evt. yderligere orkestre. Hvis opera- og musikhuset bliver bygget, vil det blive et helt naturligt krav, at det også finder sin egen organisatoriske form, uafhængigt af filialer rundt omkring i København.

Det reelle i det politiske forlig om operahus i Ørestaden er, at det er et figenblad til de Konservative. Ingen andre i det kulturpolitiske felt tror at operaprojektet kan realiseres. Det Kongelige Teaters ledelse forholder sig overhovedet ikke til denne del - selv om det i givet fald ville blive en kulturpolitisk satsning af de helt store. Den fremtidige samarbejdspartner, Danmarks Radio, vil heller ikke rodes ind i den affære - og det vil Sjællands Symfoniorkester heller ikke.

Der er end ikke gisnet på budget for bygning - selv om 2 milliarder kr. nok ikke er et helt skævt beløb at nævne i den sammenhæng. Og der er da slet ikke gisnet om, hvilke driftsudgifter et sådant opera- og musikhus vil få. Det ville også være spildte kræfter - vi kommer næppe til at få dette forslag konkretiseret i de næste mange år.

Stærekassens genfærd

En afgørende begrundelse for bygning af en ny teaterscene er, Stærekassens ubrugelighed. Det politiske forlig indeholder en renovering af Stærekassen for 74 mio kr. Hvad skal Stærekassen fremover anvendes til?

For slet ikke at tale om, hvad Store Scene skal anvendes til, hvis Opera- og musikhuset virkelig blev til noget?

Københavns kommune sår tvivl om byggeriet i Turbinehallerne ved at fremhæve de 200 millioner kr., der skal bruges til asbestoprydning af Turbinehallerne. Det må være statens opgave, siger kommunen. Denne tvivl må man tage med et gran salt. Asbestoprydningen  må stå for den ansvarliges egen regning, det siger Københavns kommune til de ansvarlige private grundejere. Og her er den ansvarlige Københavns Kommune. Før eller siden skal asbesten fjernes - eller havde kommunen forestillet sig et fremtidigt asbestmuseum?

Holdkæftbolsje til provinsen

Og 5 millioner kr sendes til Den Jyske Opera og Peter Schauffus Balletten i Holstebro. Det kan måske opfattes som et plaster på såret set fra jysk side. Men i realiteten er disse penge dybt fornærmende. Beløbet er ikke af den størrelse som skaber andet end mindre forbedringer i hverdagen. Sikkert tiltrængte og anvendelige. De fem millioner kroner står som en trøstepremie i dyb kontrast til de 700 millioner der anvendes i København.

I alle øvrige kulturpolitiske bevillinger følges pengestrømme af konkrete begrundelser og forventninger. Det er åbenbart ikke nødvendigt med begrundelse - og forventningen er vel blot at man holder kæft. Vi håber at de ikke-københavnske institutioner blander sig i debatten, når de 5 mio kr. er sat ind på bankbogen.

Søndag Aften 0599

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2007

 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.