Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


september 1999


Danske teatre på internet


Masseanmeldelse:

Søndag Aften har anmeldt 50 danske teatre og teaterinstitutioner på internet. Det samlede resultat er ikke til UG - men der er mange gode intentioner.

Danske teatre kan gennemgående ikke være tilfredse med deres internetpræsentationer. Og det er de sikkert heller ikke i forvejen. De fleste ved, at websider er et stort og krævende arbejde, som kræver ressourcer og ikke bare kan laves med venstre hånd på tasterne. Men teatrene kommer - for os - overraskende godt igennem vores kritiske vurdering.

Ingen børnesygdomme

Da vi i vinter tog en tilsvarende rundtur blandt danske biblioteker var resultatet ikke så opløftende. Der var masser af døde links, sider der ikke kunne ses med begge almindelige browsere, java-effekter som ødelagde siderne og frames, frames og atter frames.

Teatrene undgår i det store og hele disse børnesygdomme. Kun få teatre synes at man skal reklamere for amerikanske softwarevirksomheder uden betaling og kun få teatre bruger frames uden at tage hensyn til alle netbrugere. Ja, siderne fungerer faktisk rigtigt godt.

Men en af grundene til dette er også, at teatrene ikke har haft nær de samme ambitioner som bibliotekerne. Det er lidt uretfærdigt at sammenligne bibliotekers døde links med teatres ditto - al den stund at teatrene kun sjældent linker! Navigationen er naturligvis også mere simpel på teatre med op til 10 html-sider - sammenlignet med omfattende bibliotekssites.

Den opgave teatrene har sat sig med deres websider er altså pænt løst. Det der først og fremmest er galt i dette er, at ambitionsniveauet er alt for lavt.

Ud med marketingsfolkene

De fleste danske teatre har gjort sig en forestilling om, at internet skal fungere som en slags supplement til ARTE's sæsonprogram - Jeg-har-smidt-mit-ARTEkatalog-væk-og-vil-gerne-vide-hvad-der-er-i-teatret. At ARTE har behov for et supplement viser vores anmeldelse af ARTE tydeligt, men det har vi tiltro til hurtigt vil blive bedre. Typisk har teatrene overladt opgaven til markedsføringsfolkene, så er der blevet en vis konsistens i brug af logo og andet fast grafisk materiale. De som tror at internet kan øge billetsalget, vil blive klogere. Internet vil være en ekstra udgift for teatrene i de næste mange år - i hvert fald, hvis man kun ser det som et marketingsredskab. Den eneste fordel ved mange af de løsninger vi har set er, at teaterdirektørens søn ikke bliver drillet af kammeraterne - altså man kan slippe for et negativt image ved at gå på nettet i en eller anden form. Måske ikke den bedste tilgang til brug af et nyt medie?

Nettet som ressource

Vi tror til gengæld at teatrene i løbet af få år vil opleve nettet som en ny positiv ressource, hvis man dropper markedsføringstænkningen. Vi har set et par teatre som forsøger at lægge undervinsingsmateriale ud. Det er indtil videre meget beskedent i indhold. Det kan blive langt mere omfattende - og skal selvfølgelig tænkes ind i interaktive baner - lade skoleelever stille spørgsmål og komme med kommentarer, både før og efter forestillingerne.

I det hele taget er teatrene ualmindeligt sløve til at forstå nettets interaktive muligheder. Man kunne provokerende hævde, at det nok er fordi teatre er envejskommunikation. Det tror vi ikke passer. Teatrene holder af publikums reaktioner, ris , ros og tanker. Internet er oplagt til at få reaktioner. De teatre som har mange gæstespil kunne bruge disse reaktioner til bedre vurdering af kommende gæstespil. Vi har ikke set et eneste teater som spurgte publikum, hvad de kunne tænke sig at se i teatret. En sådan kommunikation kunne være interessant i sig selv.

Live via nettet

Vi har set et enkelt teater eksperimentere med live-sending fra forestillinger. Det er udtryk for lyst til at prøve mulighederne. Men vi tror dog ikke meget på de perspektiver. Billederne på skærmen er langt dårligere end de billeder vi kender fra TV-skærmen. Og meget få teaterfolk har kunnet fordøje rene, uredigerede, TV-versioneringer af teaterforestillinger. Det bliver altså ikke bedre, bare fordi det nu kan foregå på nettet. Teaterdirektør: bliv ved din læst.

Kommunikation mellem de professionelle

Vi tror at teatrene især vil kunne vinde meget ved at bruge internet til den professionelle kommunikation. For mange er e-mails ved at erstatte breve og fax. Nogle få turnerende teatre har valgt at lægge praktiske oplysninger ud: priser, tid til opsætning, scenestørrelse, mørklægning og andet, som man ellers skal fortælle mange gange i telefonen. Omvendt kunne man forvente, at de teatre som tager imod gæstespil, satte oplysninger ud om scenestørrelse, lysapparatur, bemanding og alle de andre spørgsmål man hyppigt skal svare på.

På samme måde kan mange af de teatre som har ondt i organisationen bruge nettet til at sikre, at den interne kommunikation er i orden. At alle - også freelancere og løsarbejdere kender vilkår og planer. Teatre som organisation kan have særdeles meget gavn af den nye teknologi - hvis man gør sig umage at tænke den igennem strategisk og ikke blot som en del af markedsføringsafdelingen.

Hvem hjælper teatrene?

Teatrene og deres webansvarlige står meget alene med tanker om videre teknologisk udvikling. Derfor kunne man forvente, at nogle af de centrale instanser i dansk teater påtog sig opgaven at råde, vejlede og samle erfaringer op. Desværre er der intet som tyder på at de centrale instanser påtager sig den opgave. Teaterraadet har skiftet navn til File Not Found på internet. Der er ingen hjælp at hente. ARTE har kommercielle interesser at varetage. Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab er slet ikke tilstede. Det bemærkselsesværdige er til gengæld at en række af de organisationer som har til opgave at støtte og hjælpe de mindre teatre, faktisk leverer nogle af de bedste webløsninger: DATS og FAST for eksempel. De store institutioner kan lære meget af de små. Og de små er tydeligvis på vej med initiativer som kan hjælpe enkeltteatre. Vi tror at de har fanget et nødvendigt behov for udvikling.

Selve anmeldelserne

Søndag Aftens anmeldelser af teatre på internet er gennemført i sidste halvdel af august og de første dage af september 1999. Anmeldelserne er gjort ud fra et forsøg på at ramme den almindelige netbrugers virkelighed. Vi har haft almindelige opkoblinger, almindelige skærme og almindelige browsere. Vi har set det vi har set ud fra skærmbillederne, ikke ud fra forudgående viden om teatrene.

Vore kriterier tager i det store hele udgangspunkt i samme kriterier som vores tilsvarende biblioteksanmeldelse. Dog med skyldig hensyntagen til at teatre ikke er underlagt samme lov og formål som biblioteker. (Se Søndag Aften Arkiv)). Anmeldelserne vil blive fulgt op af anmeldelser af resten af danske teatre på nettet.

Oversigt over samtlige anmeldte teatre & institutioner (stor fil).

Oversigt over samtlige anmeldte teatre (lidt mindre fil).

Oversigt over anmeldte institutioner, organisationer og uddannelser (endnu mindre fil!).

Søndag Aften 0999

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2007

 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.