Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


september 2000


Teaterlov udskydes


Statsministerens lovprogram for 2000/2001 vil indholde ny museumslov, ny billedkunstlov og ændringer i ophavsretsloven. Den bebudede teaterlov bliver udskudt

Statsministerens lovprogram offentliggøres i begyndelsen af oktober. Allerede nu er der dog klare signaler om nye love på kulturministeriets områder. Finanslovsforslaget løftede en flig ved at beskrive økonomiske elementer i en ny museumslov og en ny lov om billedkunst. I finanslovsforslaget er afsat 25 mio til museumsloven fra ikrafttrædelsesåret 2002. Pengene skal bruges til drift og udvikling af statsanerkendte muser (læs Museerne får ny lov).

Allerede i 2001 er afsat 16 mio til ny billedkunstlov. Loven vil ifølge kulturministeren i store træk følge oplægget fra billedkunstudvalgets betænkning i 1998. Denne betænkning fik ellers i sin tid hård medfart fra netop kulturministeren. Forslagene i betænkningen var for dyre, men nu er udgifterne givetvis tilpasset.

Desuden har kulturministeren signaleret et forslag om ændring i ophavsretsloven - ud fra ønsket om at give mulighed for en vis digital musikkopiering (se Søndag Aften arkiv).

Ingen teaterlov

De som havde forventet en ny teaterlov vil givetvis blive skuffede, når statsministeren offentliggør lovkataloget. Februar 1998 nedsatte den nuværende kulturminister et hurtigarbejdende teaterudvalg. Udvalget barslede med en betænkning allerede august 1999, hvorefter den blev sendt til høring (Se Søndag Aften arkiv). Siden har ministeriet talrige gange sagt, at en ny teaterlov skulle vedtages i 2000/2001. Det er dog lang tid siden ministeriet har udtrykt noget offentligt om en teaterlov og den manglende dækning for en ny lov i finansloven tyder på, at knasterne i teaterbetænkningen ikke er løst. Derfor må teatrene vente yderligere nogle år på den nødvendige rationalisering, forenkling og igangsætning, der skulle komme ud af en ny teaterlov.

Blandt knasterne i lovforslaget er især opgavefordelingen mellem kommuner, amter og stat. Men også den stadige diskussion om abonnementsordningen lurer i baggrunden. Et felt, hvor der gennem en årrække har været store holdningsforskelle mellem de to regeringspartier.

Kulturministeriets stedbarn

I stedet for en ny lov udsættes teaterområdet igen for forslag om besparelser på finansloven. Den vigtigste årsag til kulturministerens hurtigarbejdende teaterudvalg var den gentagne farce om teaterøkonomi ved finanslovsforhandlingerne. Denne farce kan gentages i år. Og igen vil oppositionspolitikere beklage enkeltbesparelser og manglende helhed i dansk teaterpolitik.

Kun optimister vil kunne tro helhjertet på en teaterlov i folketingsåret 2001/2002. Vi får senest nyt folketingsvalg i foråret 2002. Et sådant valg kan udskyde en teaterlov yderligere - foruden de mange andre teaterkabaler der kan opstå ved nyvalg: nyt flertal, ny regering eller ny minister.

Teaterfeltet har gennem en længere årrække været kulturministeriets lavest prioriterede felt. Gennem 90'erne er det det område der har tabt mest på folketingets finanslove (se Søndag Aften arkiv). Der er en særpræget tendens til at teaterpolitiske debatter i folketinget bliver detailorienterede i stedet for rammeorienterede. Et af de væsentlige kritikpunkter mod teaterudvalgets betænkning var, at kommissoriet var for snævert, ikke inddrog hele teaterområdet. Årsagen til denne indsnævring var et ønske om, at lovarbejdet skulle blive lettere. Denne strategi lykkedes åbenbart ikke. En åbenlys svaghed i kommissoriet var, at der skulle tænkes i justeringer af nuværende teaterlovgivning - ikke i større armsving. Men skal der ske en fornyelse på teaterfeltet kræves netop store armsving. Der er brug for et klart folketingssignal om flere penge og forhåndsprioriteringer i stedet for administrativ tænkning.

Teaterområdet var kulturministeriets stedbarn i 90'erne. Det er et åbent spørgsmål om denne nedprioritering skal fortsætte i det nye årti.

Søndag Aften 09/2000

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2007

 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.