Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


December 2003


En politik for dans


For første gang har Kulturministeriet formulereten politik for den moderne dans

Da Folketingets Finansudvalg godkendte Kulturministerens tipsbevilling for 2003, accepterede man også et forslag om, at en arbejdsgruppe skulle vurdere den moderne dans situation. Denne arbejdsgruppe har afgivet sin betænkning, den opfylder to formål:
  • at konkret prioritere anvendelsen af de 5 mio kr. årligt i perioden 2003-2006, som forventes fra Tipspengene,
  • at pege på mulige struktur- og andre ændringer som kan forbedre den moderne dans situation i Danmark.
Arbejdsgruppens indsats har på mange måder været en slags pionérarbejde på området. Dansen har været omtalt i andre kulturministerielle betænkninger om teaterpolitik, men ikke tidligere som selvstændigt kulturpolitisk felt. Dermed har de, som interesserer sig for den moderne dans, for første gang fået noget, som nærmer sig et overblik over feltet.

Arbejdsgruppens konklusioner bærer i høj grad præg af den givne økonomiske forudsætning, de forventede Tipspenge.

Mere dans i landet

Rapportens væsentligste forslag er:
  • turneordning "Mere dans i landet",
  • sammensmeltning af en række danseinstitutioner,
  • forskole til Skolen for Moderne Dans,
  • krav om danserepertoire på faste teaterscener,
  • dansekyndig repræsentation i udvalg og råd.
En af betænkningens helt entydige konklusioner er, at der stort set kun eksisterer et moderne dansemiljø i Århus og København. Dansens Hus skal administrere en turnepulje, som skal sikre, at flere Københavnske danseforestillinger kommer rundt i det dans(k)e land. Dansens Hus styrkes iøvrigt som samlende institution for danseområdet, idet Dansekontoret, Danserotation, Dans i Uddannelse samt DanseInformationsCentret samles under Dansens Hus.

Rapporten gør opmærksom på problemet med at få kvalificerede ansøgere til Skolen for Moderne Dans. For at sikre et bedre rekrutteringsgrundlag foreslår man, at der etableres målrettede tilbud for 14-18 årige i København og Århus. Disse tilbud kan nærmest sammenlignes med de regionale Musikalske Grundkurser.

Rapportens forfattere vil også sikre den moderne dans større synlighed ved optræden på etablerede teaterscener. Blandt andet skal alle dele af teaterlivet give plads til dans på scenerne, "Det Kgl. Teater, landsdelsscener, teatrene i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, egnsteatre og små storbyteatre pålægges en forpligtelse over for den moderne dans i forhold til de turnerende forestillinger".

Herudover har rapportens forfattere et ønske om, at Nyt Dansk Danseteater skal få en øremærket bevilling på Finansloven. I rapporten går man dog ikke så langt ind i dette forslag, som til de nødvendige konsekvensbeslutninger om bestyrelse, ledelse og vedtægter.

Læs også:
Små dansetrin

Søndag Aften 12/2003

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.