Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


August 2007


Teater som forretning


Hver gang det offentlige bruger 1 kr. på teaterstøtte øges samfundsøkonomien med 3,30 kr, siger rapport bestilt af Dansk Skuespillerforbund.

Hver gang det offentlige støtter teatre med 1 kr., skaber det en omsætning på 3,30 kr. Derfor er offentligt engagement i teaterlivet ikke blot kunstnerisk, men også økonomisk godt for samfundet, lyder konklusionen i analysen "De københavnske teatres økonomiske effekt". Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem Copenhagen Business School, International Culture and Media Management og Have PR & Kommunikation, bestilt og finansieret af Dansk Skuespillerforbund.

I analysen har man dels samlet regnskaberne for 13 forskellige københavnske teatre, dels undersøgt publikums forbrugsvaner omkring teaterbesøgene på 8 af de 13 teatre.

Den væsentligste del af teatrenes indtægter stammer fra tilskud (54%). Tilskuddene er næsten kun fra det offentlige (97% af de 54%). De resterende 46% er så teatrenes egenindtægter, helt dominerede af billetindtægter.

Disse tal kan ikke undre. Eksempelvis har refusionsprocenten for egnsteatre og små storbyteatre konstant ligget omkring 45-50%. I undersøgelsen indgår også Det Kgl. Teaters Stærekassen, som har en væsentligt højere "refusionsprocent" end de teatre, som faktisk modtager refusion. Halvdelen af teaterlivets indtægter stammer altså fra offentlige kasser, og den anden halvdel genereres ved teatrenes naturlige omsætning, primært billetsalget. Undersøgelsens konklusion er, at teatrenes samlede omsætning er 1,8 gange større end tilskuddene (hvis tallet var 1,0 var der ingen billetindtægter, hvis tallet var mindre end 1,0 var nogen løbet med kassen...).

Før og efter forestillingen

Teatre skaber desuden omsætning i det omkringliggende samfund, primært i form af transport til og fra forestillingerne og restaurant- og cafébesøg som en del af den samlede oplevelse. Vaner og traditioner er meget forskellige mellem de forskellige teatre. Den gennemsnitlige transportudgift pr. tilskuer er 74 kr., den gennemsnitlige forbrugsudgift er 169 kr.

Gennemsnitspublikum bruger derfor flere penge på udenomsaktiviteterne end til selve billetten. (Herved kunne man måske hævde, at selve billetprisen måske ikke er så afgørende som salgsparameter, publikum har alligevel den store tegnebog fremme?).

Medregner man denne øvrige samfundseffekt i forhold til de offentlige tilskud teatrene modtager, er effekten 3,3. For hver kr. det offentlige investerer i teatre, skabes altså omsætning for 3,30 kr.

Læs også:
Luk CaféTeatret

Søndag Aften 08/2007

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.