Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Oktober 2012


Marshall-planen der døde


Ved regeringens tiltrædelse var den nyudpegede minister hurtig til at tage afstand fra sit eget valgoplæg, den såkaldte "Kulturens Marshall-plan". Det var nok klogt, for det blev ikke til meget.

Søndag Aftens gennemgang af planens 28 forslag viste dengang, at kun 17 af forslagene kunne kaldes egentlige forslag og at af disse 17 forslag, var det kun de 6, regeringen ville kunne arbejde med (se Søndag Aften arkiv).

Nulliteterne

Disse 11 forslag var i sig selv nærmest meningsløse, enten fordi de var indholdsløse, eller fordi de blot bekræftede allerede eksisterende ordninger og lovgivning:
 • Genindføre armslængdeprincippet
 • Motivere samarbejde mellem biblioteker og kunstnere, børneinstitutioner, skoler og andre kulturinstitutioner
 • Opdatere medielovgivningen, så den rummer nye medier
 • Inddrage kunstnere og kulturformidlere i folkeskolens undervisning
 • Dyrke kunstneres muligheder for at bidrage til virksomheders innovation og til selv at blive iværksættere
 • Anerkende digital kunst og spiludvikling som kunstarter
 • Øge kontaktfladen mellem de tunge kulturinstitutioner og skolerne
 • Motivere samarbejde mellem kreative og traditionelle erhverv
 • Sørge for at §18-midlerne, som staten tildeler kommunerne til frivillighed, rent faktisk går til frivilligt arbejde
 • Sørge for bedre arbejdsfaciliteter for kunstnere
 • Nedlæggelse af FM-båndet

Aflysning

Disse forslag er åbenlyst helt og aldeles aflyst:
 • Genoprette Kulturministeriets Udviklingsfond
 • Give bibliotekerne er økonomisk saltvandsindsprøjtning
 • Fordele musikstøtten ligeligt mellem klassisk og rytmisk musik
 • Revitalisere spillestedsloven
 • Flytte teatermidlerne fra mursten til scenekunst
 • Styrke institutionernes, skolernes og ungdomsuddannelsernes mulighed for at bruge de lokale kulturtilbud
 • Oprette en ny cirkusuddannelse under Statens Teaterskole
 • Videreudvikle digital distribution af film på landsbasis
 • Tilbagerulle det sidste tiårs kraftige besparelser på museerne
 • Oprette regionale vækstcentre til kreative iværksættere
 • Ændre støtten fra tips- og satsmidler til mere langsigtede ordninger (foreninger)
 • Reformere dagpengesystemet, så det kan understøtte freelance-tilværelser
 • Reducering af antallet symfoniorkestre
 • Flytning af balletten fra Gamle Scene til Operaen
 • Reducering af støtten til kirkemusik - midler fra kirker til kultur

De overlevende

Disse forslag er fortsat i spil:
 • Droppe den politiske detailstyring af DR og Radio 24/7
 • Give bedre muligheder for små teatre i både København og provinsen
Spørgsmålet om den overdrevne politiske detailstyring af DR kommer op i forbindelse med forhandlingerne om en ny medieaftale for 2012-2014. Styringen af DR er et naturligt element i medieaftalen. Styringen af Radio 24/7 kompliceres af, at der rent faktisk er indgået en aftale om 8 års drift og betingelserne for dette. Naturligvis kan parterne ændre i en sådan aftale - hvis der er enighed om dette.

Spørgsmålet om de små teatres muligheder er reduceret til en diskussion om åben scene i København, som også skal anvendes til gæstespil for små teatre fra provinsen. De politiske forhandlinger om dette strandede før sommerferien, men er planlagt genåbnet dette efterår.

Læs også:
Tomme tønder

Søndag Aften 10/2012       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2012 Søndag Aften.. All rights reserved.