Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Februar 2013


Teatre i tilbagegang


Teatrenes tilskuertal falder. Især de store teatre har svært ved at holde på publikum.

For første gang siden Danmarks Statistik begyndte at opgøre publikumstal til statsstøttede teatre, er det samlede antal teatergængere mindre end 2 mio. årligt. Da man påbegyndte den systematiske statistik i 1981/1982 var publikumstallet 2.947.000, i sæson 2011/2012 var en tredjedel forsvundet, så man var nede på 1.993.000 tilskuere.

I løbet af de sidste fem år har teatrene mistet næsten 10% af tilskuerne. Det er især de større teaterinstitutioner, som har svært ved at fastholde publikums interesse. Det Kongelige Teater har tabt 28%, de store institutionsteatre (landsdelsscener, Københavns Teater og de store turneteatre) har tabt 15%. De mindste teatre, (egnsteatrene, små storbyteatre og teatre med støtte fra Scenekunstudvalget) har derimod øget publikumstallet med 8%.Fremgangen for de små teatre skal dog vurderes ud fra, at sæson 2007/2008 var usædvanligt svag. Reelt er tilskuertallene for de små teatre 5% mindre i 2011/2012 end gennemsnittet af de fem forudgående sæsoner. Målt ud fra samme gennemsnitsbetragtning er tilskuertallene for Det Kongelige Teater faldet med 19% og for institutionsteatrene med 13%.

De tre typer teatervirksomheder (Det Kongelige Teater, store institutionsteatre, små teatre) har haft samme andel af de samlede offentlige (stat og kommuner) teatermidler i 5-årsperioden (henholdsvis 37%, 24% og 29%). De forskellige tendenser i publikumstal kan derfor ikke forklares ud fra bevillingsmæssige forhold.Udviklingen i publikumstal er naturligvis varierende indenfor de enkelte typer teaterinstitutioner. Fx har landsdelsscenen Aarhus Teater en væsentlig fremgang i sæson 2011/2012 efter en årrække med svage tilskuertal.

Tilbagegangen fra sæson 2007/2008 til sæson 2011/2012 er lidt større i hovedstadsområdet (10%) i forhold til resten af landet (7%).

Læs også:
Fra arkivet:
Hver tredje tilskuer er barn (2011)
Teaterpublikum stabilt, Det Kongelige halter (2010)
Vi strømmer i teatret (2009)
Det stabile teaterpublikum (2008)

Søndag Aften 02/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.