Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Juni 2013


En ø for teater


En vision for et nyt københavnsk teatermiljø er ved at tage form.

På noget nær den yderste mole i Københavns Havn, på Refshaleøen nord for Amager i den tidligere Lynetten Kaserne udvikles et nyt værested for dele af dansk teater. Teaterøen kalder de stedet med undertitlen, Internationalt vækstcenter for dansk scenekunst i København.

I maj måned besluttede Københavns kommune at bevillige 1 mio. kr. til anlægsarbejder. I løbet af efteråret vil teatersalen med plads til 150 tilskuere stå klar. Men allerede nu er der aktiviteter. Festivallen Cph Stage vil lægge aktiviteter derud i juni. Og frygt ikke for transporten, Teaterøen har egen bus som kører fra Christianshavns Torv før forestillinger og retur efter.  


Til august lægger Teaterøen plads til festivallen Asteroiden med dansk og især udenlandsk teater, dans, musik, klovnerier og performance på programmet. Til denne festival har man opnået støtte på 200.000 kr. fra Kunstrådets Scenekunstudvalg og 100.000 i fondsstøtte.

En 2021-plan

Projektet Teaterøen er udviklet af teatret Asterions Hus, som har eksisteret siden 2003. Teatret har især været turnerende, både i og udenfor Danmark, men har nu fået fast forankring i Teaterøen. Asterions Hus modtager 1,6 mio. kr. årligt i driftsstøtte fra Scenekunstudvalget, som i høj grad medvirker til finansiering af de over 200 årlige forestillinger. Teaterøen funger dog som selvstændig organisation.

Det samlede areal er omkring 2.000 m2 og rummer i dag 5-6 forskellige bygninger.

  Det tidligere kaserneområde er af kommunen udlagt som såkaldt perspektivområde, hvilket betyder, at der endnu ikke er lavet en lokalplan for området. Dette sker tidligst fra 2021. Fremtiden for Teaterøen kan således ses som usikker – dog er et 8-års perspektiv ganske langt for de fleste teatre!


Der er for øjeblikket 5 sale til såvel prøver som forestillinger. Hertil kommer værksteds- og kontorfaciliteter, som man kan leje sig ind i. Foruden det store udendørs område.

En åben-åben scene

Ledelsen for Teaterøen ser i høj grad projektet som en åben-åben scene. Der skal så at sige være plads til alle og alskens teateragtige aktiviteter. Der kurateres ikke i gængs forstand, snarer udvælger man samarbejdspartenre efter "nysgerrighed og appetit". Men ”øens” rummelighed giver store muligheder for at eksperimentere med rum, inde/ude, brug af vandet, brug af værksteder og af de mange samarbejdsmuligheder.

Åbenheden skal også forstås i den sammenhæng, at stedet kan udvikles på mange måder, helt ud fra hvilke behov der vil vise sig. Der er lagt en overordnet plan, først skal man sikre, at lokalerne lever op til relevante lovkrav, så skal man udvide aktivitetsformerne og lokaleanvendelsen, så skal man bruge udenomsarealerne, og endelig skal man udvikle større, visionære projekter.

Den konkrete udformning vil dog være særdeles fleksibel, helt afhængig af brugerne og deres initiativkraft. Det betyder også, at der ikke er en færdig budgetplan for Teaterøen. Ud fra det nuværende aktivitetsniveau forventer man en omsætning på omkring 2-5 mio. kr.
I forhold til mere traditionel teatertænkning tilbyder man salene som åben scene for egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre. Men der vil også være plads til læring og videndeling i form af workshops, foredrag og seminarer. Og der vil være praktisk-teknisk assistance, bl.a. med udlån af udstyr.

Gør det

Teaterøen bærer præg af en tro på, at bare man går i gang med sit projekt, så skal det nok udvikle sig i en spændende retning. Naturligvis er man afhængig af offentlig støtte, enten direkte, eller indirekte ved at lejere får støtte.- Men strategien er ikke lagt til rette ud fra budgetterede offentlige subsidier. Nærmest tværtimod går man ud fra en filosofi om, at man skal bidrage med mere, end man er forpligtet til. En generøsitet, som viser et vist overskud blandt initiativtagerne.

Søndag Aften 06/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.