Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


September 2013


Det norske kulturvalg


9. september går nordmændene til valgurnerne. Meningsmålinger tyder på at kulturløftet bliver historie.

Hvor vi i Danmark ofte kan have en fornemmele af, at det ligefrem kan være svært at finde forskelle i de politiske partiers kulturpolitik, er situationen anderledes klar i Norge. Siden de tre nuværende regeringspartier i 2004 fandt sammen om oplægget til Kulturløftet, har disse partier båret en voldsom forøgelse af de statslige kulturbudgetter (læs: Det norske kulturløfte).

Forud for det kommende valg har de tre partrier igen præsenteret en fælles vilje til at styrke kulturen gennem det såkaldte Kulturløfte III.

Ifølge partiernes valgoplæg vil finansloven for 2014 indeholde en forøgelse af kulturbudgettet med hele 600 mio. nok. Dermed vil man opfylde det 10 år gamle løfte om at 1% af statsbudgettet skal anvendes til kultur i 2014.

Gratis kulturskoletimer

Partierne har åbenlyst taget dele af kritikken af den hidtidige politik til sig, idet de især lægger op til en styrkelse af kommunernes kulturelle virke. Blandt elementerne er:
  • Bedre samvirke mellem stat, fylker og kommuner
  • National strategi for bibliotekssektoren
  • Styrke folkebibliotekernes formidlingsrolle
  • Obligatorisk kulturskoletime
Kulturskoletimerne er et initiativ, der sikrer, at alle skolebørn fra 1. til 4. klasse får tilbudt 1 ugentlig time kulturundervisning (fx musikskole), gratis. Kulturskoletimerne er blevet testet som forsøg, men skal altså nu rulles ud som obligatoriske tilbud for samtlige kommuner.

Herudover har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet lanceret tanker om at decentralisere midler fra nuværende centrale puljer.

Norsk Biblioteksforening har også valgt at lancere et ønske om en ”biblioteksmilliard” i valgkampen.

Høyre om

Det norske Høyre kan meget vel blive rygraden i en ny borgerlig regering. Også her peger man på behovet for decentralisering af kulturmidlerne, men samtidig med større fokus på professionel kvalitet i de lokale kulturtilskud. Norsk Kulturråd skal reduceres, dels gennem decentraliseringen, dels gennem etablering af en parallel, gerne privat fond. Heri skal kunstnerorganisationerne ikke udpege medlemmer, men snarere kuratorer, producenter, kritikere m.fl.

Høyre har ikke sagt, at man vil rulle Kulturløftet tilbage, dog at man ikke vil øge kulturudgifterne med de 600 mio. nok i 2014, som den nuværende regering foreslår.

Fremskrittspartiet ønsker at kulturen i højere grad skal være selvfinansierende, fri for offentlige smagsdommeres vurdering. Dog har man klare ønsker om at øge statens ansvar for kulturminder, fx ved bedre kompensation til private ejere, hvis huse fredes, og skatte- og afgiftslettelser for ejere af kulturminder.

Kristelig Folkeparti er også optaget af at sikre private ejere mod tab ved fredede bygninger. Partiets omfattende kulturprogram rummer også styrkelse af de frivillige organisationer indenfor kulturlivet – herunder især kor og korps. Kristelig Folkeparti er det eneste parti, som i valgoplæg taler om styrelse af den samiske kultur.

Og som en specialitet, som vi ikke har set i den danske kulturdebat, ønsker partiet at sikre penge til pilgrimsstier.

Det norske valg afholdes 9. september 2013. Den nuværende regering består af Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Oppositionen består af Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti samt Venstre. Meningsmålinger tyder på, at Høyre og Fremskrittspartiet vil kunne danne regering alene.

Læs også:
Det norske kulturløfte
Kulturløftets virkninger
Et Kulturløft på dansk?

Søndag Aften 09/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.