Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


august 1998


Anti-Babel på Internet


CulturCronik:

Af Karl-Erik Tallmo

Internet er jo ikke så globalt altomfattende som man tit vil tro. De fleste mennesker - særligt i den 3. verden - har ikke nogen Internetforbindelse. To tredjedele af verdens befolkning siges aldrig at have talt i telefon.

Og så er der det der med sproget. Lige så snart man bevæger sig udenfor de anglofile områder, er man temmeligt lost, hvis man ikke er meget sprogkyndig.

Men store ting sker med små skridt. Et sådant skridt blev fornylig taget da søgetjenesten Alta Vista på Internets World Wide Web lancerede en oversættelsesservice. Sammen med Systran Technologies tilbyder man nu helt gratis oversættelse fra engelsk til spansk, italiensk, portugisisk, fransk og tysk - og omvendt. Adressen er http://babelfish.altavista.digital.com/.

Den maskinelle oversættelsesteknik er selvfølgelig endnu meget primitiv, med mange misforståelse og tit besynderlige ordstillinger, men alligevel god nok til at kunne give læseren en fornemmelse af en ellers uforståelig tekst.

Hvis vi for eksempel prøver med professor Higgins notoriske cockneyindikator ”The rain in Spain stays mainly in the plain”,  får vi at vide, at man i det ramte område formodentlig ville sige ”La lluvia en España permanece principalmente en el llano”. I Italien ville man, ifølge Systran, sige: ”La pioggia in Spagna rimane pricipalmente nel normale.”

Men, homonymer er også vanskelige for levende oversættere. Tysk præcision i kybernetiskt version gør det desværre ikke bedre: ”Der Regen in Spanien bleibt hauptsächlich in dem normalen.” Og en franskmand som vil studere nabolandets metereologi bliver måske ikke klogere af denne vemodige konstatering ”La pluie en Espagne reste principalement dans l'ordinaire”.

Men hvad kan vores sprogorakel så gøre ved den lingsistiske forskønnelse i  James Joyces Finnegans Wake? Vi forsøger med bogens første sætning, som alligevel ikke er særligt polyglot:

riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs.

På fransk får Systran det til:

le riverrun, après la veille et Adam's, d'écart de rivage à la courbure du compartiment, nous apporte par un vicus de commodius du recyclage de nouveau au château et aux environs de Howth.

Og derfra tilbage til engelsk:

the riverrun, after the day before and Adam's, of variation shore to the curve of the compartment, brings to us again by a vicus of commodius of recycling to the castle and around Howth.

Og så direkte til tysk:

das riverrun, nach dem Tag vor und dem Adam's, des Varianteufers zur Kurve des Faches, holt uns wieder durch ein vicus von commodius der Wiederverwertung zum Schloß und um Howth.

Og tilbage til engelsk igen:

riverrun, after the day before and to the Adam's, the version bank for the curve of the drawer, gets us again by vicus from commodius the recycling to the lock and around Howth.

Det er selvfølgelig nemt at gøre grin med de fejl der kommer ved maskinel oversættelse. Alligevel må man sige, at dette er et skridt på vej mod noget større:

Om blot få år vil vi sandsynligvis have masser af værktøjer til at støtte vores læsning. Nøjagtigt som vi i dag vælger egne favoritter blandt tekstbehandlingsprogrammer, vil vi kunne vælge forskellige slags læsere som ikke blot oversætter, men også opsummerer, argumentationsanalyser af tekster m.v. Efterhånden vil læseværktøjet tilpasses vore krav, så vi kan bytte med hinanden og måske ad den vej læse en tekst med en andens "briller" - som at læse en bog, hvor en anden allerede har lavet understregninger eller tekster i margen. Men det vil blive mere gennemført og styret.

Alta Vistas oversættelsesfunktion kan også modtage en Webadresse. Så manipuleres den aktuelle side gennem oversætteren og - voilá (voilá, voilá, voilá, voilá) - så præsenteres den i ny sprogindpakning bevaret med links og billeder. Indtil videre kun med sidens første 300 ord, men alligevel. Også til e-postprogrammer kan man købe plug-ins, som direkte oversætter ens elektroniske korrespondence. EasyTranslator hedder en. TFS Gateway er et svensk bud.

Måske er dette begyndelsen til enden af den babylonske sprogforbistring, som ind i mellem kan blive ekstra tydelig i et globalt medium som Internet. Men hvordan ser medaljens bagside ud?

Vil folk holde op med at læse sprog, som lommeregnerne gjorde ende med hovedregningen. Jeg tror det ikke. Jeg tror snarere at mange kommer til at blive stimuleret til at læse mere af de sprog de pludseligt får et uventet indblik i. Sammenlign med hvor udbredt engelsk er i lande, hvor TV og film synkroniseres og i lande hvor der er undertekster.

Men hvad sker så med begreber som originalværk og ophavsret?

Måske sker der krænkelser i den ideale ophavsret, når en anden persons værk pludselig får en anden sproglig skikkelse. Hvem har ansvaret for oversættelsen, er det den der har bedt oversættelsesmaskinen oversætte eller er det den der har lavet oversættelsesprogrammet og som altså ved at tilbyde disse funktioner udfører en slags masseoversættelse, som man egentlig burde have sikret retteighederne for? Eller skal det fortolkes som en slags kopiering til eget brug?  

Måske ser vi nu begyndelsen til en udvikling, hvor læseren ved hjælp af forskellige tekstbearbejdningsværktøjer i højere grad bliver medforfatter til det værk han eller hun læser. Forlæggere, redaktører og bibliotekarer er allerede ved at omdefinere deres job i de nye cyberlandskaber. Er tiden nu også kommet til forfatteren og læseren?

Fodnote: Siden denne artikel blev skrevet, har programmørerne hos Systran åbenbart forbedret programmet og lagt nye ord og vendinger ind. Eksemplet ovenfor med den spanske regn oversættes nu sådan:
La lluvia en España permanece principalmente en el llano.
La pioggia in Spagna rimane pricipalmente nella pianura.
Der Regen in Spanien bleibt hauptsächlich in der Ebene.
La pluie en Espagne reste principalement dans la plaine.

Vi må bruge oversættelsestjenesten gratis, men alle brugere er nok med i udviklingsgruppen ... /KET


Denne artikel er manuelt oversat fra svensk. Den svenske originaltekst finder du hos Art-Bin. Der finder du også en manuel oversættelse fra svensk til engelsk.Fra denne engelske version foreligger computer-oversættelser ved hjælp af Alta Vista/Systran oversætteren til tysk, spansk, italiensk og fransk.

Læs også Esperanto per Tut-Tera Teksajxo

Læs også Vort modersmål bli'r digitalt

Søndag Aften 0898

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2007

 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.