Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


september 1999


Teatrene ud af kommunerne


Har teatre overhovedet noget at gøre i kommunernes kulturpolitik. Dette spørgsmål melder sig efter teaterudvalgets betænkning, som foreslår centralisering af det lokale teaterliv.

Betænkningen om teaterstøtte i Danmark (se At justere teatre) vil centralisere det lokale teaterliv. Amterne får flere opgaver, primærkommunerne færre. Målt i kroner mister kommunerne en tredjedel af indflydelsen på teaterlivet. I 1998 stod kommunerne for 14,7 pct af de samlede teaterbevillinger, fremover bør det kun være 9,5 pct. Hvis teaterudvalget får magt som det har agt.

Det skyldes hovedsageligt et ønske om at styrke koordineringen og den geografiske spredning i amterne. Mest markant gennem et forslag om at alle egnsteatre og storbyteatre i Hovedstadsområdet skal styres fra Hovedstadens Udviklingsråd. Men også gennem andre forslag om regional teaterstøtte.

Sidst udtrykket regional blev brugt i kulturministeriet var i evalueringen af de regionale kulturforsøg ( se Søndag Aften Arkiv ). Her var konklusionen en helt anden, nemlig, at egnsteatre og små storbyteatre i første omgang skulle lægges ud til storbykommunerne

I december 1998 udsendte den såkaldte Opgavekommision ( se Søndag Aften Arkiv )sit forslag til fremtidig administrativ deling. Her var forslaget at al støtte til egnsteatre skulle lægges ud til kommunerne. Kun ni måneder senere kan man altså læse, at man skal gå modsat vej. Der er ikke noget at sige til, hvis teaterfolk og kommunalpolitikere er forvirrede.

Altså: tre forskellige statslige vurderinger på mindre end et år. Der savnes simpelthen en overordnet tanke med, hvad man vil med de teatre. Ellers var der ikke så mange der gik galt i byen - to ud af tre rapporter må jo konkludere noget forkert!

Hovedstadens teater

Begrundelsen for at lægge alle egns- og storbyteatre i hovedstaden sammen i en central enhed er, at sikre størst mulig geografisk spredning. Synspunktet er, at der er for mange teatre i København og Frederiksberg. Dette vil blive diskuteret intenst af politikere og administratorer med stærke geografiske briller. På denne plads vil vi nøjes med at sætte spørgsmål ved om teaterudvalget har gennemtænkt konsekvenserne. Og hvis man har, skylder man at sige, hvad konsekvenserne er.

Der har gennem de sidste tyve år været en voldsomt dynamisk udvikling af egnsteatre i Danmark. En oprindelig gulerodslovgivning har nærmest sejret sig ihjel. Der er kommet for mange egnsteatre. Derfor forsøgte kulturministeriet for ti år siden, at hindre væksten ved at sætte refusionsprocenten ned. Det lykkedes kun delvis.

Udviklingen af egnsteatre har været meget lokalt forankret. I hovedstadsområdet har enkeltkommuner, som for eksempel Taastrup og Hvidovre, investeret store beløb i at skabe lokale teatre. Det har været vigtigt for successerne, at der var et lokalt engagement. Hvis man forestiller sig at fremtidige nye egnsteatre betales af et helt amt, eller endda et helt Hovedstadens Udviklingsråd, vil der ikke være nær samme behov for lokalt engagement. Spørgsmålet er om man kan få andre end teaterfolk til at argumentere for nye egnsteatre.

Kulturfeltet deles

På det politiske/administrative niveau vil denne udvikling desuden medføre, at kulturpolitiken bliver yderligere delt. Hidtil har primærkommunerne taget sig af de fleste kulturpolitiske opgaver. Amterne har kun haft større, regionalt orienterede institutioner. Nu bliver opgaverne skilt ad. Den kommunale kulturpolitiker der gerne vil se en sammenhæng mellem kommunens museer, biblioteker og teatre - må søge til amtet. Vil Helsingørs teaterliv finde sig i at et amtsrådsmedlem valgt i Dragør, skal vurdere budget, repertoire etc. for Helsingør Teater. Næppe.

Læs også:
At justere teatre
Danske teatre på internet

Søndag Aften 0999

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2007

 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.