Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Januar 2002


Teatre til tælling


Venstre vil spare kraftigt på den offentlige støtte til teatre. Teaterorganisationerne holder vejret - og håber at faren driver over

Rygterne taler tydeligt: Venstres ønske om at spare på teatrene skal føre til en besparelse på 100 mill. kr. Billetstøtteordningen vil komme til at holde for, Teaterrådet ligeså.

Tonen i debatten om Teaterrådet er eksempelvis lagt i Weekendavisen, hvor man i december skrev: Teaterrådet sluger 73,4 mill. kr., hvorimod Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab (de otte førende teatre i København) kun får 32,3 mill. kr. fra staten. Vi skal ikke her foretage en vurdering af de konkrete pengebeløb. Men de lovgivne opgaver for Teaterråd og Teaterfællesskab er så forskellige, at det sagligt set er meningsløst at hævde at det råd der skal angribes "sluger" penge, hvorimod et andet sted "kun" får et mindre beløb. På samme måde vil det ikke give mening, at sammenligne Teaterfællesskabets 8 teatre med de 103 ansøgninger Teaterrådet imødekom for sæson 2001/2002.

Billetstøtteordningen har i mange år været et angrebspunkt fra de borgerlige partier. Dette skyldes i nogen grad gammel politisk irritation over det socialdemokratiske ARTE. Selv om ARTE efterhånden er reformeret til det for ældre socialdemokrater ukendelige, så er der en duft af socialdemokrati over organisationen, som stadig forfølges nærmest af ideologiske årsager. Billetstøtteordningen har fortsat det element af abonnementssystem over sig, som ikke svarer til yngre publikums vaner. Og endelig er billetstøtten en entydig støtte til publikum. Teatre med meget publikum har naturligvis det bedste udbytte af ordningen. Dette harmonerer ikke så godt med de Konservatives ønske om at opprioritere den direkte støtte til kunsten.

Diskussionen om billetstøtteordningen kommer dog også til at føre til en kraftig diskussion med de danske teaterforeninger. Teaterforeningerne repræsenterer regeringens ønske om at styrke kunst udenfor hovedstadsområdet. Og teaterforeningerne nyder endog meget godt af billetstøtteordningen.

Teatre halter efter

I de sidste ti år er kulturministeriets udgifter til teatre steget med 21 procent. Samtlige andre områder er i gennemsnit steget med 41 procent. I forhold til andre kulturområder halter teatrene altså økonomisk efter.

En af årsagerne til dette er, at folketinget ikke har haft en samlet teaterpolitik til diskussion siden den omfattende lovrevision i 1990. Der har været talrige konkrete teaterdiskussioner: om Det kongelige Teater, Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab, små storbyteatre og om Teaterrådets årlige bevillinger. Men feltet er ikke set samlet i det forløbne tiår.

Når Venstre vil spare på teatrene, begrundet i faldende publikumstal, er der således tale om en selvopfyldende profeti. Først undlader man at give økonomisk bevægelsesfrihed og at diskutere udviklingsmuligheder. Så falder publikumstallet (se Publikumstal som politisk rettesnor) og så vil man for alvor sætte besparelser ind.

I 1999 nedsatte SR-regeringen en hurtigarbejdende udvalg som skulle komme med forslag til lovjusteringer. Udvalget blev på forhånd bundet til udgiftsneutralitet og resultatet af udvalgets arbejde, som var en meget præcis kortlægning af dansk teaterpolitik, var, at hverken ministerium eller teaterbaglandet kunne se mulighederne for at lave lovændringer. Udvalgets arbejde blev pakket sammen. Siden har kulturministeriet taget flere tilløb til lovændringer, men det er ikke nået til egentlige forslag.

Dansk teater styres derfor ud fra ti år gammel lovgivning med knubskydning på knubskydning. I høj grad præget af, at de forskellige dele af teaterlivet har været i nød og derfor haft brug for ændrede rammer. Samtidig præges det politiske billede af, at teaterorganisationernes forskellige interesser holder hinanden i skak. Vé den organisation som stiller forslag, der kan gå ud over andre interessenter.

Læs også:
Publikumstal som politisk rettesnor

Søndag Aften 01/2002

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007
 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.