Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


februar 2002


Hvad politikerne siger


Hold tungen lige i munden. Stringent kan man nemlig ikke kalde alle politikerudsagn om finanslovsforslaget. Kulturministeren fører

Kulturministeren har i den første tid været forsigtig med at give konkrete løfter - vel vidende at finansloven ville kræve nedskæringer.

På et felt har ministeren givet mere klare forventninger, nemlig at statens kulturpenge i højere grad skal gå direkte til kunstnerne, at de mange mellemled skal begrænses. Udsagn som "støtten til kunstnerne bliver mere direkte" (Information), "pengene kommer direkte ud til den skabende kunstner" (Politiken) giver ikke indlysende forklaringer på, hvorfor de to største enkeltbesparelser skal hentes på Statens Kunstfond og Biblioteksafgiften.

Man kan naturligvis stadig forestille sig, at de kommende omstruktureringer i kulturstøttesystemet vil give mere direkte støtte til kunstnerne. Men alle involverede råd og nævn skal spare kraftigt, så der vil være rigeligt af hensyn for at sikre overlevelse af flest muligt velfunderede kulturinstitutioner.

Et klart formuleret mål for VK-regeringen er at styrke kulturen udenfor København. I arbejdet med at omstrukturere råd og nævn arbejder man derfor med mulige modeller for at binde forpligtelser til øget støtte udenfor København ind i de fremtidige råd og nævn. Det eneste område, hvor Finansloven direkte berører aktiviteternes geografiske placering, er teaterområdet. Og her skærer man både på Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg og fjerner puljen til teatre udenfor storbyerne. Signalværdien er ikke just stærk.

Et af regeringens klare sparemål er teatrenes billetstøtteordning. Her er kulturministeren i Politiken citeret for disse guldkorn "Nu skærer vi halvdelen bort og ser, hvad der sker. Erfaringerne vil vi så lade indgå i den nye teaterlov, som kommer hurtigere, end vi først havde planlagt".

Nedskæringen i billetstøtteordningen træder i kraft fra sæson 2002/2003 og kan jo tidligst evalueres derefter. Og en lov skal samtidig fremskyndes - så den bliver vedtaget inden evalueringen...

Lånte fjer

Kulturministerens pressemeddelelse om finanslovsforslaget indledes med "En styrkelse af de kunstneriske uddannelser", det følges senere i samme pressemeddelelse op med "Samtidig har ministeren reserveret penge til en særlig udviklingspulje for de kunstneriske uddannelser". Denne udviklingspulje stod med præcis samme beløb i Finansloven for 2001 og i SR-regeringens forslag til finanslov 2002. Så pressemeddelelsens styrkelse er udtryk for friholdelse for besparelser og fastholdelse af SR-regeringens politik!

Oppositionen kan også

Kritikerne af regeringens Finanslovsforslag bruger hyppigt udtrykket grønthøsternedskæringer. Dette uanset at der er områder, der ikke spares på, der er områder som fjernes og der bruges forskellige procentsatser på forskellige områder. Kritikerne ser tilsyneladende helt bort fra, at SR-regeringens forslag til Finanslov også havde en række procentbesparelser - procenten var dog gennemgående lavere!

Enkelte røster siger, at kulturministeren skal være konkret og pege på, hvilke teatre, der skal lukkes. Det er de samme røster, som ivrigt håndhæver armslængdeprincippet...

Teaterfolk raser mod nedskæringen i billetstøtteordningen - men synes at glemme, at SR-regeringen tog det første spadestik ved at foreslå 5 mio i besparelse på billetstøtten.

Den nye radikale kulturordfører er stærkt optaget af, at kulturministeren er svag, siden besparelserne er blevet så kraftige. Regeringens interne forhandlingsforløb kender kun de færreste noget til, så det er vanskeligt at vurdere, hvordan den endelige sparemelding er i forhold til de oprindelige krav.

Vurderes Kulturministeriets nedskæringer i forhold til de øvrige ministerier, er der dog intet der tyder på, at Kulturministeriet er ramt hårdere end øvrige ministerier. Naturligvis er der ministerier, som nyder godt af regeringens valgløfter. 10 af de 18 ministerier skal dog skære hårdere end Kulturministeriet. En sammenligning mellem ministerierne giver ikke grundlag for at hævde, at kulturministeriet står svagt.

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, udtrykker tilfredshed med forslaget "Vi er meget positive. Dette udspil er et skridt i den rigtige retning - bl.a. besparelserne på biblioteksafgiften. Det er udmærket".

Det er forståeligt, at de berørte kæmper imod nedskæringerne. Men kulturfolket skal nok ikke få så meget selvmedlidenhed, at man helt glemmer, at andre også bliver ramt af regeringsskiftet. Den socialdemokratiske ordførers udsagn i Politiken om at kulturnedskæringerne er et blodbad - som en særlig udspekuleret hævn over enkelte kunstneres medvirken i annonce imod VK-regeringen (hvorfor gik nedskæringerne så udenom filmen?) må stå som et udtryk for overraskelse over at regeringen foreløbig holder sine valgløfter.

Læs også:
Det borgerlige sparekatalog
1x2 tipperne redder (igen) stumperne
Kunstnerne må holde for
Knock-out før teaterlov

Søndag Aften 02/2002

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007

 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.