Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Februar 2003


Søges: teaterkrise


Tilskuertallene til de offentligt støttede teatre er helt stabile - mens mediernes omtale af teaterkrisen er i stærk vækst

Danmarks Statistiks teateroverblik for sæson 2001-2002 viser, at tilskuertallene til danske statsstøttede teatre er uhyre stabile. Samlet set var der 2.362.000 tilskuere til de statsstøttede teatre i 2001-2002, en tilbagegang på blot 16.000 tilskuere i forhold til sæson 2000-2001. Men flere tilskuere end der var i sæsonerne 1998-1999 og 1999-2000.

Statistikere skal nærmest bruge lup for at finde udsving i publikums interesse for teatrene. I forhold til de sidste ti års gennemsnit har udsvinget i samme periode højst været 6 procent. Tilskuertallene for sæson 2001-2002 ligger 4 procent lavere end gennemsnittet for de sidste ti år.

Tilskuertal gennem ti år

I Hovedstadsregionen er tilskuertallene de sidste tre år steget hvert år. Teatrenes egenindtægter er samlet set steget i det sidste tiår, fra 295 mio i 1992-1993 til 331 mio i 2001-2002. Målt i faste priser er der dog tale om en lille reduktion i indtægterne.

Teaterkrise i medierne

Stabiliteten i teatrenes tilskuertal står i skærende kontrast til den offentlige debat om teatre - som især har været koncentreret om de københavnske teatre. En søgning på Infomedia som omfatter større danske dagblade (Politiken, Ekstra Bladet, Berlingske Tidende, BT, Morgenavisen Jyllands-Posten, Information m.fl) viser denne udvikling i mediernes brug af ordet teaterkrise:

Antal artikler om teaterkrise
Note: Dagbladsartiklerne i 2002 er jævnt fordelt over året. Der er flest i 1. og 4. kvartal. Der er således ikke nogen forklaring i, at sæson 2002-2003 endnu ikke kendes i Danmarks Statistik.

De officielle tilskuertal viser således en helt anden stabilitet (med positiv pil) end den man kan læse af den teaterpolitiske debat.

Man kunne tro, at den medieomtalte teaterkrise var foranlediget af aktuelle dårlige salgstal på teatrene under Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. På forespørgsel fra Søndag Aften oplyser Teaterfællesskabet, at man i perioden 1/8 2001 - 31/12 2001 havde et besøgstal på 149.499 til DST-ordningens teatre og i tilsvarende efterårsperiode 2002 besøgstal på 154.643, en stigning på godt 3%. Enkelte teatres svage tilskuertal kan altså ikke mærkes i den samlede statistik for Teaterfællesskabet.

Den medieomtalte tilskuerkrise skyldes således ikke manglende publikum. En krise kan dog være foranlediget af andre faktorer end tilskuertallene, eksempelvis kunstnerisk krise eller negative politiske forventninger, som eksempelvis den kommende struktur-økonomiske debat i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab (se Søndag Aften arkiv).

Læs også:
Fra arkivet:
Teaterkrise - hvor?
Danmarks dyreste skuespil
Publikumstal som politisk rettesnor

Søndag Aften 02/2003

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.