Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2003


Tipspenge uden armslængde


Kulturministeriets tipsuddelinger for 2003 ligner uddelingerne tidligere år. Tør det kommende Kunstråd åbne for den nødvendige debat om kompetencer?

Retorikken om det kommende Kunstråd har lagt op til at nye råd skal være stærkere, mere selvstændige og have større initiativmulighed end de gamle råd og nævn havde. Kulturministeriets forslag til tipsuddeling for 2003 viser dog tydeligt, at der - før eller siden - vil komme et opgør om kompetencer mellem Kulturministerium og Kunstråd.

I en række tilfælde må Kunstrådets medlemmer spørge: halløj hr. Minister, hvad med armslængden?

Et par eksempler:
  • Der afsættes 1,1 mio til Det Danske Teaters opsætning af Gummi-Tarzan (kan vi dermed gå ud fra at medlemmerne af Folketingets Finansudvalg har genlæst dennne moderne børnebogsklassiker?)
  • Der afsættes 0,3 mio til Biennalen Waves 2003 (har Folketingets Finansudvalg vurderet denne teaterfestival i forhold til andre?)
Problemerne i denne manglende armslængde er dobbelt. Dels kommer politikere til at tage konkrete kunstnerisk funderet beslutninger, som armslængderetorikken siger, at politikere ikke skal træffe beslutning om. Dels kan de armslængdeorganer som egentlig skulle varetage disse beslutninger, begynde at spekulere i, hvordan de politiske partier vil agere. Eksempelvis skyldes Tipspengenes ekstrabevilling til Statens Musikråds Honorarstøtte, at Kulturministeren blev presset af de faktiske prioriteringer af de (åbenbart for få) penge, man havde i Statens Musikråd.

Nyt danseråd

Konfliktmulighederne bliver helt tydelige på danseområdet. Tipspengene fordeles med 2,6 mio til konkrete institutioner samt 2,4 mio i en løst formuleret pulje, som skal varetages af Kulturministeriet - "til en mere langsigtet indsats".

Hvordan det kommende Teaterudvalg under Kunstrådet skal agere er aldeles uklart. Teaterudvalget har ansvaret for bevillinger til dans - også flerårige initiativer. Og Teaterudvalget vil givetvis ligesom forgængeren Teaterrådet tænke strategisk i forhold til udvikling af de danske dansemiljøer.

Skal danseprojekter søge begge steder? Skal der ske en koordinering mellem Kulturministeriets dansepulje og Teaterudvalgets dansebevillinger?

Dans () Folkeparti rules

Med denne dansepulje har man skabt den form for rod i bevillinger, som hele den nye Kunststruktur skulle forhindre. Problemet bliver dog endnu mere grotesk, når Kulturministerens tipsforslag indholder:
"Indsatsen formuleres sammen med en gruppe af fagfolk og skal blandt andet sætte fokus på strukturen og organiseringen af danseområdet".
Altså: Kulturministeren skal nedsætte en særlig faggruppe på danseområdet. Tilsyneladende skal alle medlemmer i gruppen vælges af Kulturministeren. Og uanset, hvordan disse personer vælges: hvad er deres relation til det kommende Teaterudvalg og dets danseeksperter? Og hvordan bliver relationen mellem denne eksklusive gruppe og det arbejde som iøvrigt skal sættes igang med revision af Teaterloven?

Diskussionen om nedsættelse af denne gruppe sker gennem Tipsbevillingens tekstdel. Udelukkende til forhandling i Folketingets Finansudvalg. Er Kulturudvalget hørt? Er det nuværende Teaterråd hørt? Er danseorganisationerne hørt? Er Dansk Folkeparti blevet hørt?

Bevillingsmetoden tyder på, at kun det sidste spørgsmål kan besvares positivt. Det er i sig selv helt usædvanligt at nedsætte et nyt råd gennem et aktstykke til Finansudvalget. Der kan være gode grunde til at iværksætte et særligt udviklingsarbejde på danseområdet. Og der er ikke nogen tvivl om, at dansemiljøerne ser nogle særlige alliancemuligheder med Dansk Folkeparti.

Dansemiljøerne risikerer dog, at blive isoleret i forhold til det øvrige teaterliv. Hvorfor skal andre teaterpolitiske debattører tage vare på dansens sag, når nu Dansk Folkeparti alligevel sikrer dansen? Hvad skal forhindre det kommende Teaterudvalg i at forsøge at gentage den prioriteringsudvidelse Statens Musikråd opnåede med Honorarstøtten?

Demokratisk underskud

Alene diskussionen om disse mulige særligt politiske hensyn og de mulige overvejelser om at "spille" på dansens politiske bevågenhed gør, at alle dansebeslutninger vil blive læst og fortolket ud fra den politiske og ikke den dansepolitiske agenda.

Nedsættelsen af denne gruppe viser tydeligt, hvorfor der er demokratisk underskud i den årlige Tipsbevilling. Måske forsøgte Kulturministeren at skabe overskuelighed og gennemsigtighed med den nye Kunststøttestruktur. Danseområdet er det første, som vender tilbage til tidligere tiders uklare beslutningsveje.

Læs også
Teatre vinder i tips
Fra arkivet:
Tipspengene fordelt (2002)
1x2 tipperne redder (igen) stumperne (2002)
Kulturens tipspenge: Intro (2000)
Det demokratiske underskud (2000)
Rend os i intentionerne (2000)
Sikre tipsvindere (2000)
CulturCommentar: Fjern kulturens tipspenge (2000)

Søndag Aften 05/2003

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.