Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Marts 2009


En skyggebetænkning


Der leges aktivt med sproget blandt svenske kunstnere, som prøver at sætte en anden dagsorden end den officielle redegørelse.

I Danmark kender vi begrebet en "skyggeregering", som en oppositions måde, at markere, at man er absolut regeringsklar. I Sverige har kulturaktive skrevet en "skyggebetænkning", som et alternativ til den regeringsnedsatte kommission.

Skyggebetænkningen udmærker sig først og fremmest ved ikke at indholde et enheds- eller samlet syn på de kulturpolitiske udfordinger og løsninger. Tværtimod gør man en dyd ud af forskelligheden. gennem et par hundrede vidt forskellige og som hovedregel dybt personlige indspark, gør skyggebetænkningen det, som den formelle betænkning ikke kan: viser, at kulturpolitikens aktører er mennesker af kød og blod.

Der tales ikke om nye strukturer, men om nye muligheder. Der tales ikke om, at kulturpolitikken skal underlægges andre politikområder, men om at andre politikområder skal underlægges kulturpolitikken.

Skuggebetænkningen tager i høj grad udgangspunkt i de enkelte kunstfaglige områder. Og da mange af skribenterne er fra teatermiljøer, står holdninger herfra naturligvis stærkt. De fleste bidrag er fra enkeltpersoner, men også kunstfaglige organisationer og personalegrupper har sendt bidrag.

Vi søger ikke svar

Skyggebetænkningen gav skribenterne den opgave, at besvare spørgsmålet "hvordan skal Sverige blive en verdensledende kulturnation?". Denne opgave var tydeligvis uinteressant i sig selv, så det blev i stedet mere eller mindre tankevækkende afsæt i den reelt eksisterende kulturvirkelighed. Som et af svarene lyder: "nogle spørgsmål skal vi ikke finde svar på, meningen er at vi skal diskutere spørgsmålet".

Ud fra denne ånd, kan skyggebetænkningen naturligvis ikke anvendes som egentligt alternativ til den rigtige betænkning (se Ommøblering i Sverige). I den svenske debat anklages betænkningen for at have en top-down perspektiv på kulturen. Det er sjældent et perspektiv der skaber debat og samtale mellem mennesker. I den sammenhæng er skyggebetænkningen muligvis et nødvendigt åndehul for netop at give plads og rum. Den samlede kulturpolitik vil søge at skabe "ordning och reda" (orden og mere orden) - skyggefolket fastholder et ønske om uorden og mere uorden.

Parlør for ikke-målbare værdier

I tillæg til skyggebetænkningen, har en del af initiativtagerne udarbejdet en Parlør for ikke-målbare værdier (Parlören, En ordbok för icke mätbara värden). Her har 45 skribenter udviklet 185 nye begreber, man vil have ind i den kulturpolitiske debat. Blandt ord og udtryk finder man:
 • Empativolumen
 • Frihedsslaveri (når valgfriheden er blevet vores fjende)
 • Humanitetskapital
 • Højeste fælles nævner (som mål for en fælles søgen efter det punkt forbi alt det uvæsentlige, hvor enhver samtale burde begynde)
 • Konsenusneurose
 • Kulturel infrastruktur
 • Kulturelt økosystem
 • Mulighedshorisont
 • Modsigelsesfuldhedsstyrke
 • Stridssamtale
 • Turistkunst
 • Åndelig infrastruktur
 • Åndelig økonomi
Men det er ikke kun ordene, der er nye, definitionerne kan også adskille sig fra den gængse: Bibliotek er tankens apotek, hvor man kan få udleveret litteratur, udskrevet mod kramper i sjælen og brister i kundskabssystemet.

Parløren forsøger tydeligvis at medvirke til at gå imod tanker om enhedskultur og konsensus ved i stedet at fremhæve pluralisme og gerne modsigelsesfulde indgange til kulturdebatten, i mange tilfælde er der flere difinitioner af samme udtryk.
    Parlør for ikke målbare værdierLæs også:
Ommøblering i Sverige
Sverige: fjern kunstnerfokus

Søndag Aften 03/2009

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2008


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.