Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


juni 1999


Farvel til Teaterfællesskab


Ny teaterlov indebærer i realiteten at Det storkøbenhavnske Teaterfællesskab nedlægges. Men de bagvedliggende problemer består - så vi tør spå at loven laves om igen i løbet af få år.

Sidst i maj vedtog folketinget to vigtige love for strukturen i det storkøbenhavnske teaterliv, en ny teaterlov og loven om Hovedstadens Udviklingsråd.

Forud havde den kulturpolitiske interesse kun handlet om Rialto Teatrets overlevelse. Da sagen om Rialto var overstået, havde teaterloven ingen som helst interesse for folketingets kulturpolitikere.

Beslutningen om at etablere Hovedstadens Udviklingsråd medfører, at teaterloven skal tilpasses denne nye organisation (Se Søndag Aften Arkiv).

Lovgivernes konklusioner er:

  • Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs  (DST) nuværende styrelse fortsætter indtil 30. juni 2000 - suppleret med tre teaterkyndige udpeget af kulturministeren.

  • Hovedstadens Udviklingsråd overtager Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs opgaver fra 1. juli 2000.

  • Der etableres et særligt råd bestående af tre teaterkyndige til at rådgive Hovedstadens Udviklingsråd, men uden formel kompetence.

  • Hovedstadens Udviklingsråd overtager også støtten til en række konkrete kulturinstitutioner: blandt andet Sjællands Symfoniorkester, Zoologisk Have, Glyptoteket, Cirkusbygningen, Louisiana, Arken, Teknisk Museum og Vikingeskibshallen i Roskilde.

Hvad skal vi med et teaterfællesskab?

Loven siger ikke entydigt, at Teaterfællesskabet skal nedlægges. Men loven lægger alle væsentlige teaterpolitiske beslutninger direkte i Hovedstadens Udviklingsråd.

I princippet kunne man forestille sig Teaterfælleskabet videreført på lige fod med øvrige kulturinstitutioner med selvstændige bestyrelser. Denne fortolkning vil den nuværende styrelse for teaterfælleskabet også søge at argumentere for.

Men for alle samarbejdspartnere ville det blive helt umuligt at hitte ud af, hvem der har den reelle magt. En fællesskabsstyrelse som indstiller til et udviklingsråd - som samtidigt er lovbundet til at spørge nogle teaterfaglige personer til råds. Det vil både politisk og administrativt blive aldeles uholdbart.

Loven indeholder det barokke levn fra det oprindelige lovforslag, at teaterfællesskabet skal ledes af en direktør. Det er en ny konstruktion, som har til hensigt at styrke Teaterfællesskabet administrativt. Hvis Teaterfællesskabet får lov til at fortsætte - og med en stærk direktør - vil der være yderligere et politisk/administrativt led. Denne direktør vil så skulle referere til Teaterfællesskabets styrelse og ikke til Hovedstadens Udviklingsråd. En væsentlig del af baggrunden for den nye teaterlov er hidtidige uklare kompetencer. En videreførsel af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab vil slå alle hidtidige uklarheder med adskillige længder.

Teaterfællesskabet vil argumentere med at de superborgmestre som sidder i Hovedstadens Udviklingsråd hverken har tid til de mange små kultursager eller den nødvendige kulturpolitiske indsigt. Imod det står, at superborgmestrene faktisk havde tid til arbejdet i bestyrelsen for Kulturby 96 og at der er et teaterkyndigt råd til at assistere borgmestrene.

Man vil også argumentere med at teatrene har behov for et eget politisk forum og at Hovedstadens Udviklingsråd på ingen måde er skabt ud fra teatrenes behov.

Hele den politiske debat om Hovedstadens Udviklingsråd har handlet om trafikpolitik, landzonelovgivning, demokratisk underskud - og knapt et ord om kulturpolitik. Glimrende symboliseret ved at kun et enkelt spørgsmål i folketingets behandling af Hovedstadens Udviklingsråd handlede om DST, Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Men i spørgsmålet blev forkortelsen DST oversat til Det Statslige Trafikselskab - tja, hvad hjertet er fuldt af...

Med lovens formuleringer er der dog ikke noget sagligt belæg for at videreføre Teaterfællesskabet. Man kan hævde, at en lov med et helt kapitel om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab giver forventninger om at fællesskabet skal fortsætte. Omvendt er der i loven lagt op til, at Hovedstadens Udviklingsråd kan ændre organisationsformen. På samme måde som teaterloven fremover bemyndiger Hovedstadens Udviklingsråd at træffe beslutning om hvilke teatre, der indgår i teaterfællesskabet, bemyndiges Hovedstadens Udviklingsråd til selv at finde frem til den rette organisatoriske struktur.

De sidste opgaver

Teaterfællesskabets sidste opgaver vil bestå i at udpege teaterdirektører for de næste fire år (fra sæson 2001/2002).

Den praktiske køreplan for dette ligger for længst klar. Der er et enkelt uklart punkt i dette: om teaterfællesskabet skal ansætte den direktør som er nævnt i loven. I hele det lovforberedende arbejde har man forestillet sig denne direktør som primus motor ved ansættelsen af teaterdirektører. Det vigtigste problem er dog, at man kun vil kunne ansætte direktøren for tiden indstil 30. juni 2000, altså mindre end et år. Det vil være foruroligende svage ansættelsesvilkår, hvis denne direktør skal nå at vise den fornødne styrke.

Direktøren vil ud over ansættelse af teaterdirektører få en væsentlig opgave: at tilrettelægge nedlæggelsen af teaterfællesskabet og   overgangen til Hovedstadens Udviklingsråd. Og det vil ske med loyalitet til Teaterfællesskabet som ansættende myndighed og ikke til den reelle magt: Hovedstadens Udviklingsråd.

Det forventes, at Teaterfælleskabets styrelse tager stilling til direktørspørgsmålet i juni måned, måske allerede ved møde den 7. juni.

Man kan ikke forvente, at Hovedstadens Udviklingsråd blot vil overtage medarbejdere fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab - og slet ikke medarbejdere ansat efter vedtagelsen af loven om Hovedstadens Udviklingsråd.

Hovedstadens Udviklingsråd får sine egne organisatoriske vanskeligheder. Kulturområdet vil være et beskedent hjørne i rådet. Og samtidigt skal man have en ledende person i en funktion som kan tegne rådet udadtil. Denne person skal ikke kun tegne teaterfeltet, men også Sjællands Symfoniorkester, museer og andre kulturinstitutioner.

Hovedstadens Udviklingsråd vil således se efter andre kvalifikationer end man vil i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab.

Teaterfaglig støtte

Teaterloven giver teaterfaglig støtte for den storkøbenhavnske teaterpolitik. Et råd som får stærkt begrænsede arbejdsopgaver - og uden nogen som helst formel kompetence.

Rådet etableres som erstatning for de tre teaterfaglige personer som ellers skulle indgå i styrelsen for teaterfællesskabet. Men det er et råd som på forhånd ser ud til at være svagt stillet. Spørgsmålet er, om ikke det ville have været stærkere at give denne rådgivningsfunktion til for eksempel Teaterrådet, som ud over den faglige kompetence også har selvstændigt sekretariat og dermed en mulighed for at bistå de teaterfaglige medlemmer.

Der er endnu ikke lagt op til tilsvarende rådgivning for Hovedstadens Udviklingsråd på andre kulturfelter. På sigt vil det enten betyde en særstilling af teatrenes position i forhold til øvrige kulturelle aktiviteter - eller at man skal finde en helt ny samlet kulturel rådgivningsstruktur for Hovedstadens Udviklingsråd.

Ny lov?

Med den nye teaterlov har man først og fremmest løst nogle akutte problemer: skabt grundlag for nye teaterdirektører og sikret sammenhæng til loven om Hovedstadens Udviklingsråd.

Tilbage står dog fortsat en række væsentlige problemer som før eller siden skal gennem lovmaskinen:

  • endelig fjernelse af al lovgivning om Det Storkøbenhavnske Teaterfælleskab

  • en fornuftig kulturpolitisk rådgivningsstruktur for Hovedstadens Udviklingsråd

  • løsning af de økonomisk/strukturelle problemer som var den egentlige baggrund for forslaget om at lukke Rialto-teatret.

Den oprindelige PLS-rapport (Se Søndag Aften Arkiv) sagde entydigt, at enten skulle der lukkes et eller flere teatre eller også skulle der skaffes flere penge til teatrene. Dette forsøgte man at løse ved forslaget om at nedlægge Rialto-teatret (Se Søndag Aften Arkiv). Der har ikke vist sig politisk stemning for at lukke et teater. Herefter er det eneste svar: at der skal flere penge til teatrene i Hovedstadens Udviklingsråd. Ellers vil debatter om struktur-, økonomi og teaterkrise fortsætte i det uendelige.

Læs også:
Enighed om teaterlov
Teaterlov forsinkes
Vi bruger også...konsulenter
Folketingsvalg udskyder love
Hastværk med teaterlov
Afgørende valg for københavnske teatre

Søndag Aften 0699

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2007

 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.