Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


maj 2000


Den politiske manege sander til


nyCirkus:

Til juni udkommer en oplysningssedel om uddannelsesmuligheder for artister. Det er det hidtidige resultat af to års arbejde med en cirkus-betænkning, som udkom i 1998

At politik kræver tålmodighed er en gammel sandhed. Alligevel må medlemmerne af kulturministeriets udvalg om Cirkus og artister i Danmark føle sig stærkt beslægtet med nogle af de mest børnevenlige traditionelle cirkusartister, clownene. Udvalget ved bedre - men er nemme at grine af.

I oktober 1996 blev udvalget om Cirkus og artisteri i Danmark nedsat. Efter et stort antal møder kunne udvalget præsentere betænkningen i december 1998. Samtidigt udsendte kulturministeriet en kortfattet, særdeles neutral pressemeddelelse, hvori ministeren især tog betænkningens uddannelsesforslag til sig. Til juni 2000 kommer det første resultat af betænkningen: en oplysningspjece om uddannelsesmulighederne for artister i Danmark. Alle andre forslag fra betænkningen er tilsyneladende sandet til i den politiske manege.

Traditionalister vs nycirkus

En væsentlig årsag til de manglende resultater er modstanden fra cirkusdirektørerne. Repræsentanterne for det traditionelle cirkus ser ikke nogen grund til at ændre i eksisterende uddannelsesvilkår. Deres begrundelse er blandt andet, at der ikke vil blive arbejdspladser til artisterne, dette jobmarked er for snævert. Men det bliver naturligvis først og fremmest ved med at være snævert, når man importerer udenlandske (billige) artister og kun har det nuværende cirkusmarked for øje. Væksten i cirkusinteressen er netop sket udenfor de traditionelle cirkusrammer, indenfor det såkaldte nycirkus.

Herved kommer dansk nycirkus nemt at havne i en catch 22-situation: der er ikke nogen dansk uddannelse, fordi danske nycirkus-ensembler ikke er gode nok - danske ensembler er ikke gode nok, fordi der ikke er nogen dansk uddannelse.

Uddannelse, uddannelse, uddannelse

Og det var først og fremmest uddannelse, som var konklusionen i cirkusbetænkningen.

Kulturministeren konkluderede blandt andet behovet for:
  • at synliggøre de muligheder, der er for at uddanne sig med SU i udlandet
  • at se på muligheder for uddannelse gennem udveksling og gennem Den Fri Ungdomsuddannelse
  • at etablere en fælles nordisk artistuddannelse
Den nævnte synliggørelse finder nu sted gennem en oplysningspjece. Den fælles nordiske artsituddannelse har været drøftet i Nordisk Ministerråd. Der er ikke besluttet noget - men alt tyder på, at det bliver svenskernes beslutning om tilrettelæggelse af artistuddannelse som kommer til at danne basis for en kommende fælles nordisk uddannelse. Et selvstændigt dansk initiativ er derimod svært at forestille sig. Cirkusudvalgets forslag var etablering af en 4-årig uddannelse for artister.

Ophavsretten strandet

Et af cirkusbetænkningens forslag som fik opbakning fra kulturministeriet, var et forslag om at cirkusartister skal kunne opnå ophavsret til fremførelse af værker. Dette har kulturministeren ikke fået tilslutning til i de andre nordiske lande. Kulturministeriet vil ikke lave en særlig dansk retstilstand på dette område, idet man ønsker at have samme ophavsretsregler i Norden. Danmark har dog i forvejen enkelte selvstændige ophavsretsregler, hvor man har set bort fra det fælles nordiske.

Er cirkus teater?

Cirkusbetænkningens forfattere mente, at teaterloven virker konkurrenceforvridende, fordi artistforestillinger for børn ikke er refusionsberettigede. Kulturministerens konklusion på dette var, at dette spørgsmål skulle vurderes i sammenhæng med den kommende teaterlov. Det lovforberedende teaterudvalg mente derimod ikke at denne mulige konkurrenceforvridning kunne begrunde en lovændring. Teaterudvalget lægger ikke op til ændring. Og intet tyder på, at kulturministeren selv vil tage dette punkt med i det teaterlovforslag der ventes fremsat efteråret 2000. Teaterloven - og spillet om den - er komplekst nok i forvejen. De vigtigste parter omkring teaterloven ser ingen grund til at cirkus skal med ind og dele de knappe penge. I teaterkredse har der i forvejen været utilfredshed med nycirkusforestillinger som har opnået billetstøtte.

Realiteten er altså, at der ikke er vilje til at løse cirkus vanskeligheder gennem teaterloven. Og der er heller ikke vilje til at lave en særskilt cirkuslov.

De fysiske rammer

I cirkusbetænkningen vurderede man også de fysiske muligheder for cirkus i Danmark. Først og fremmest ønskede man at kommuner og amter gjorde en indsats for at lempe pladslejen for cirkus. På dette punkt er intet ændret.

Udvalget foreslog også at flere scener får mulighed for at tilbyde cirkus, herunder at cirkus får bedre vilkår i Cirkusbygningen i København. På dette punkt er heller intet sket.

Læs også:
Elefanter ingen adgang
Sverige jonglerer med pengene
Danmark bag af cirkus-dansen

Søndag Aften 05/2000

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2007

 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.