Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


maj 2000


Danmark bag af cirkus-dansen


nyCirkus:

I det øvrige Europa satses millionbeløb på udvikling af ny-cirkus. I Danmark er man tilsyneladende tilfredse med at nøjes med gæsteoptræden i ny og næ

I Sverige har man gennem flere år arbejdet med nycirkus som en del af uddennelsesplanlægningen og er netop nu med at iværksætte en ambitiøs millionplan for udvikling af nycirkus. I foregangslandet, Frankrig, har man siden 70'erne haft seriøse cirkusskoler, som har brudt med det traditionelle familiecirkus. Det endelige gennembrud for nycirkus kom i 1979, da støtten til cirkus blev flyttet fra landbrugsministeriet til det fornyede og visionære kulturministerium. Cirkus blev anerkendt som en officiel kunstart og siden da har man haft massiv støtte til nationale skoler, sceniske nyskabelser, daglig drift samt endda til et særligt dokumentationcenter, Hors Les Murs.

De få danske initiativer har været støttet gennem enten socialmidler eller under den Frie Ungdomsuddannelse. Det gælder især Akademiet for utæmmet kreativitet, som blev startet under navnet Gøglerskolen i 1986.

Dansk debat nu

Sommeren 2000 vil det danske nycirkusmiljø forsøge en mere målrettet indsats for at få forståelse for nycirkus som støtteværdig genre.

I juni gennemføres seminaret Cirkus. Teaterform, kulturudtryk og livsform, hvor forskere, formidlere og praktikere vil samle erfaringer og vise mulige udviklingsveje (pdf-fil om seminaret kan læses her). I løbet af sommeren vil der blive et antal gæsteoptrædender i større danske byer. Desuden planlægges en omfattende presseformidling om fransk nycirkus og i 2001 en nycirkusfestival i Danmark.

Læs også:
Elefanter ingen adgang
Den politiske manege sander til
Sverige jonglerer med pengene

Søndag Aften 05/2000

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over
CulturCronikker 1997-2007

 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.