Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2011


Teatre i konstant bevægelse


16 bygninger, 26 navne og 51 chefer. Teatrene under Københavns Teater har nydt en omskiftelig tilværelse.

Det kan mildest talt være svært at hitte rede i de københavnske teatre. De skifter navn, flytter, fusionerer, lukker og genåbner i et væk. Her er den korte historie om teatrene, mens de har været tilknyttet den københavnske teaterorganisation (ligeledes under skiftende navne!), men lige nu kaldet Københavns Teater.

Fra starten havde alle teatre markante teaterledere: Knud Poulsen (Det ny Teater), Preben Harris (Folketeatret), Karen Marie Løwert (Scala), Christoffer Bro (Gladsaxe Teater), Bent Mejding (Alléscenen), Morten Grunwald (Bristol Music Center's Teater) samt Inger Rauf (Strøghus Teatret). Fiolteatret var kollektivt ledet.

Det Ny Teater

Indtil 1987 blev Det Ny Teater på Gammel Kongevej ledet af Knud Poulsen. Han efterfulgtes af Viggo Kjær Petersen. Det Ny Teater lukkede i 1991, men genåbnede i 1994 efter omfattende restaurering, nu under ledelse af Bent Mejding og Privat Teatrets leder Niels-Bo Valbro, som fra 1996 fortsatte som ene-direktør. Teatret har siden 1994 udelukkende fået huslejetilskud. Dette er besluttet at ophøre fra 2013.

Folketeatret

Preben Harris ledede Folketeatret i Nørregade i hele 30 år, indtil 2001. Herefter kom der anderledes hyppig udskiftning i ledelsen. Fra 2001 til 2002 udgjorde Tommy Larsen og Michael Moritzen ledelsen, fra 2002 til 2003 var Henning Sprogøe konstitueret, fra 2003 til 2005 var Klaus Bondam direktør for teatret. Han efterfulgtes af Malene Schwartz (tidligere bl.a. Bristol Music Center's Teater og Aveny Teatret).

I 2007 blev Folketeatret fusioneret med turneteatret Det Danske Teater, nu under navnet folketeatret.dk. Teatret råder både over Folketeatrets scener i Nørregade og Det Danske Teaters faciliteter i Grøndalscentret på Hvidkildevej. Direktør for det fusionerede teater blev Waage Sandøe, som havde været direktør for Det Danske Teater siden 2001. Han blev i 2010 afløst af Kasper Wilton.

Nørrebros Teater

Scala i Ravnsborggade fik i 1981 Leon Feder som direktør. Samtidig skiftede teatret navn til Nørrebros Teater, som det stadig hedder. Per Pallesen overtog direktørjobbet fra 2001 til 2007. Siden 2007 har Kitte Wagner og Jonathan Spang ledet teatret.

Gladsaxe Teater

Gladsaxe Teater på Buddinge Hovedgade var det eneste teater beliggende udenfor Københavns og Frederiksbergs kommuner. Teatret fik i 1984 Kasper Rostrup som direktør. Han afløstes i 1992 af Flemming Enevold (tidligere Rialto Teatret), som var chef indtil konkursen i 2006. I 2007 etableredes Gladsaxe Ny Teater, nu som egnsteater, i bygningen. Gladsaxe Ny Teater blev ledet af Kasper Rostrup, men lukkede igen i 2010.

Strøghus Teatret

Strøghus Teatret på Frederiksberggade (Strøget) blev etableret i 1976 under ledelse af Inger Rauf. I 1980 blev hun erstattet af Ebbe Langberg. I 1981 flyttede teatret til den nedlagte biograf Rialto i Smallegade på Frederiksberg, nu under navnet Rialto Teatret.

Bristol Music Center's Teater

Bristol Music Center's Teater på Frederiksberggade (Strøget) hed i perioder også Bristol Teatret. Indtil 1980 blev det ledet af Morten Grunwald, som derefter rykkede til Betty Nansen Teatret. Fra 1980 til 1982 blev teatret ledet af Lone Hertz og Malene Schwartz, hvorefter teatret lukkede. Lone Hertz og Malene Schwartz fortsatte som direktører for Aveny Teatret.

Betty Nansen Teatret

Bent Mejding var direktør for Alléscenen på Frederiksberg Allé indtil 1980, hvor Morten Grunwald (tidligere Bristol Music Center's Teater) overtog ledelsen. Samtidig skiftede teatret navn til Betty Nansen Teatret, som det tidligere hed fra 1917 til 1943. Morten Grunwald afløstes i 1991 af Peter Langdal og Henrik Hartman. De etablerede i 1992 annekset Edisonscenen på Edisonvej.

Østre Gasværk Teater

Mens Morten Grunwald var direktør for Betty Nansen teatret, tog han initiativ til ombygning af det tidligere Østre Gasværk i Nyborggade på Østerbro til teaterformål. I 1991 forlod Morten Grunwald Betty Nansen Teatret for fuldt at hellige sig det nye Østre Gasværk Teater. I 1998 afløstes han af Lars Kaalund. I 2007 afløstes han af Jon Stephensen, samtidig skiftede teatret navn til Gasværket. Jon Stephensen stoppede i 2009, i 2010 tiltrådte Pia Jette Hansen som direktør. I dag kaldes teatret både Østre Gasværk Teater og Gasværket. Siden 2008 er knyttet en lille anneksscene, Lille Gasværket, til teatret.

Rialto Teatret

Rialto Teatret åbnede i 1981 under Ebbe Langbergs ledelse. Da han døde i 1989 overtog Flemming Enevold ledelsen. Ved en større rokade i 1991 ændrede teatret status til åben scene under ledelse af Anders Ahnfeldt-Rønne (tidligere Fiolteatret). Teatret, som blev kaldt Rialto Åben Scene, lukkede som selvstændig scene i 2007. Fra 2007 til 2009 var teatret en del af det nyetablerede Camp X, siden 2009 har det fungeret som anneks til Nørrebros Teater, nu under navnet Frederiksbergscenen.

Fiolteatret

Fiolteatret lå oprindelig i Fiolstræde, men flyttede allerede i 1969 til Halmtorvet på Vesterbro. Teatret havde i lange perioder kollektiv ledelse. Fra 1976 til 1982 var Henrik Moltzen direktør. Fiolteatret udtræder af DST
i 1990 og går konkurs i 1992, hvorefter Husets Teater, som oprindelig lå i Magstræde, overtog lokalerne.

ABC Teatret

ABC Teatret på Frederiksberg Allé kom med i Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene i 1978. Indtil 1981 var Klaus Pagh direktør for teatret. Fra 1981 til 1993 var Helle Virkner direktør, i begyndelsen sammen med Erik Breiner. Fra 1993 til 1994 var Lars Knutzon direktør, hvorefter teatret ophørte med selvstændig teaterdrift. Bygningen blev revet ned i 1998.

Aveny Teatret

Aveny Teatret kom ind i ordningen i 1978. Teatret var sammenbygget med ABC Teatret og var indtil 1982 ledet af Klaus Pagh. Herefter overtog Lone Hertz og Malene Schwartz fra Bristol Music Center's Teater ledelsen. I 1984 trådte Lone Hertz ud, hvorefter Malene Schwartz videreførte teatret alene indtil 1992.

I 1992 overtog teatret Dr. Dante fra Allerød Aveny Teatret, nu under navnet Dr. Dantes Aveny under ledelse af Nikolaj Cederholm. I 2002 overtog Ole Bornedal og Jon Stephensen ledelsen, og ændrede navnet til Aveny T. Ole Bornedal trådte ud af ledelsen i 2004, hvorefter Jon Stephensen havde driftsansvaret alene indtil 2007. I 2007 rykkede Jon Stephensen teltpælene til Østre Gasværk Teater.

I 2007 etablerede Københavns Teater et nyt teater, i en strategiplan først kaldt Teater X, men fra offentlig start under navnet Camp X. Camp X blev ledet af Mette Hvid Davidsen (tidligere Kaleidoskop). Camp X overtog både Aveny Teatrets og Rialto Teatrets lokaler. I 2009 lukkede Camp X og blev til Republique under ledelse af Martin Tulinius, Rasmus Adrian (begge tidligere Kaliedoskop) og Hans Christian Gimbel (tidligere Københavns Internationale Teater). Samtidig forlod teatret de hidtidige lokaler og flyttede til Øster Fælledtorv på Østerbro, tidligere Kanonhallen.

Det tidligere Rialto Teaters bygninger blev herefter videreført som et anneks til Nørrebros Teater, Det tidligere Aveny Teater blev midlertidigt videreført som åben scene, nu under navnet Nyaveny. Nyaveny lukker juni 2011, hvorefter planen er at etablere et nyt morskabsteater som lille storbyteater støttet af Frederiksberg Kommune.

Riddersalen

Riddersalen - Jytte Albildstrøms Teater på Allégade - kom ind i Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene i 1977. I 1991 udgik teatret af ordningen, men fortsatte som egnsteater, senere lille storbyteater. Teatret har i alle år været ledet af Jytte Abildstrøm.

Amagerscenen

Amagerscenen åbnede i 1976 under ledelse af Sejr Volmer-Sørensen og blev knyttet til Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene fra 1978. Fra 1982 til 1989 var Jørgen Buckhøj direktør, fra 1989 til 1997 Jan Hertz, fra 1997 til 1998 Martin Miehe-Renard, hvorefter teatret gik konkurs.

...fortsættes i de kommende år...

  Læs også:
Københavns Teater er for dyrt
Københavns Teater 1976-2013?
Klar til beslutning om Københavns Teater
Fra arkivet:
Videre teaterveje (2010)
Scenen er din, kulturminister (2010)
Fagre nye teaterverden (2010)
Uenighed om Københavns Teater (2010)
Ris og ros til Københavns Teater (2009)
Den vanskelige teaterkabale (2009)
Teaterpolitisk helhedssyn (2008)
Fedtlag, vokseværk og centralisering (2008)
Professionelle ballademagere (2006)
Mens vi venter på ministeren (2006)
Statens hovedstadsteater (2006)
Københavns teaterkoncern (2006)
Farvel til Gladsaxe Teater (2006)
Hovedstad uden teaterpolitik (2006)
Rialto igen? (2002)
Farvel til Teaterfællesskab (1999)
Enighed om teaterlov (1999)
Vi bruger også...konsulenter (1999)
Teaterlov forsinkes (1999)
Teaterforhandlinger genoptages (1998)
Hastværk med teaterlov (1998)
Ny ledelse af københavnske teatre (1998)
Afgørende valg for københavnske teatre (1998)

Søndag Aften 05/2011       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2011


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.