Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2011


Københavns Teater er for dyrt


Administrationen af den københavnske teaterparaply, Københavns Teater, kan spares med 4 mio. kr. - uden at det skader kunsten.

Staten vil spare mere end 4,2 mio. kr., hvis Københavns Teater nedlægges, og de administrative opgaver decentraliseres til teatrene. Det er den entydige konklusion på konsulentrapporten Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater, udført af Deloitte.

Rapporten er ikke andet end det, den giver sig ud for: en beskrivelse af organisationens økonomi. Udgangspunktet er teaterudvalgets rapport Scenekunst i Danmark – veje til udvikling (se Søndag Aften arkiv). Heri foreslås to modeller: enten centralisering til en stærk og samlet organisation eller decentralisering til helt selvstændige teatre.

De politiske partiers kulturordførere var ikke umiddelbart til sinds at følge rapportens anbefalinger og landede på at gennemføre en nærmere økonomisk og administrativ analyse af Københavns Teater.

4,2 mio. kr. kan spares

I forbindelse med analysen har Deloitte identificeret og analyseret 150 forskellige arbejdsopgaver, som Københavns Teater varetager. Det er ikke vurderet, hvorvidt disse opgaver er rimelige. Derimod har man gennem omfattende interviews vurderet, i hvilket omfang disse 150 opgaver varetages i et omfang af både teatre og den centrale organisation, så der er tale om dobbeltarbejde.

Rapportens konklusion er, at man vil kunne spare mere end 4,2 mio. kr., hvis man nedlægger den overordnede enhed Københavns Teater, overlader flere opgaver til de enkelte teatre og myndighedsopgaver til eksempelvis Kunststyrelsen. Centraliseringsmodellen, hvor man samler al administration centralt under en stærk ledelse, vil give en besparelse på mere end 1,7 mio. kr.

Som kontrol har man sammenlignet med de administrative udgifter på Odense Teater. På Odense Teater er de administrative udgifter lavere end for Københavns Teaters vedkommende, også når der tages højde for forskellen i størrelse.

Rapporten tager ikke stilling til de kulturpolitiske begrundelser, der kan være for at vælge forskellige modeller. Blandt betænkelighederne ved nedlæggelse er ophør af solidarisk sikkerhedsnet, manglende faglig erfaringsudveksling og uhensigtsmæssig konkurrence (hvis for mange teatre sigter efter samme målgrupper). Centraliseringsmodellen kan give mindre kunstnerisk frihed til de enkelte teatre.

Flere rapporter på vej

De kulturpolitiske ordførere - alle partier undtagen Enhedslisten - besluttede i oktober 2010, at gennemføre i alt 4 særlige teaterpolitiske analyser: den foreliggende om Københavns Teater, en om billetkøbsordningen, en om turnerende teater samt en om internationalisering. De tre sidste rapporter forventes klar inden sommerferien.

Herudover gennemføres en udredning om struktur og arbejdsdeling på hele det scenekunstneriske uddannelsesområde.

De nævnte analyser gennemføres som en blanding af intern opsamling af kendte data i ministeriet og Kunststyrelsen og ekstern undersøgelse af holdninger til de fire felter blandt relevante aktører. Den eksterne undersøgelse skal være afsluttet 14. maj. Planen er, at de aftalte analyser skal fremsendes til de kulturpolitiske ordførere inden sommerferien.

Der er ikke aftalt et efterfølgende politisk forløb. Man må dog forvente, at kulturministeren indkalder de kulturpolitiske ordførere til drøftelser om de forskellige modeller og resultaterne af analysearbejdet. Foreløbig er aftalt et møde om Københavns Teater den 12. maj. Herefter må regeringen beslutte, hvorvidt man vil forsøge at gennemføre ændringer i teaterloven. Også på andre områder end de fire analyser. Under normale omstændigheder skal beslutning om dette træffes inden 4. oktober, når regeringen fremlægger lovprogrammet. "Normale omstændigheder" er dog med væsentlige forbehold på grund af det kommende folketingsvalg.

Københavns Teater er en samlet organisation omfattende 5 københavnske teatre: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebros Teater, Republique samt Østre Gasværk Teater. Organisationen finansieres af Staten gennem finansloven. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse med et tilknyttet sekretariat. De enkelte teatre ledes ligeledes af bestyrelser med lokale teaterdirektører.

Læs også:
Københavns Teater 1976-2013?
Teatre i konstant bevægelse
Klar til beslutning om Københavns Teater
Fra arkivet:
Videre teaterveje (2010)
Scenen er din, kulturminister (2010)
Fagre nye teaterverden (2010)
Uenighed om Københavns Teater (2010)
Ris og ros til Københavns Teater (2009)
Den vanskelige teaterkabale (2009)
Teaterpolitisk helhedssyn (2008)
Fedtlag, vokseværk og centralisering (2008)
Professionelle ballademagere (2006)
Mens vi venter på ministeren (2006)
Statens hovedstadsteater (2006)
Københavns teaterkoncern (2006)
Farvel til Gladsaxe Teater (2006)
Hovedstad uden teaterpolitik (2006)
Rialto igen? (2002)
Farvel til Teaterfællesskab (1999)
Enighed om teaterlov (1999)
Vi bruger også...konsulenter (1999)
Teaterlov forsinkes (1999)
Teaterforhandlinger genoptages (1998)
Hastværk med teaterlov (1998)
Ny ledelse af københavnske teatre (1998)
Afgørende valg for københavnske teatre (1998)

Søndag Aften 05/2011       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2011


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.