Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2011


Klar til beslutning om Københavns Teater


Hvorfor tøve med beslutning om Københavns Teaters fremtid?

CulturCommentar:

Først kom den selvbestaltede teaterlovskommission (hvorfor nedenstående signatur ikke kan erklæres aldeles uhildet) med forslaget om "at organisationen Københavns Teater opløses, og at teatrene herefter drives videre med driftstilskud fra scenekunstudvalget, aftalt for 4-årsperioder".

Siden kom det officielle teaterlovsudvalg med rapporten Scenekunst i Danmark – veje til udvikling. Heri foreslås at Københavns Teater enten nedlægges som samlet paraply eller centraliseres yderligere.

De politiske drøftelser efter denne rapport førte til beslutning om en undersøgelse af Københavns Teaters økonomi i forhold til de to skitserede modeller. Denne undersøgelse blev gennemført af et eksternt konsulentfirma (læs Københavns Teater er for dyrt). Undersøgelsen fokuserede udelukkende på de økonomiske konsekvenser ved at gennemføre de to modeller - i forhold til muligheden for at bevare status quo.

Undersøgelsen siger, at der spares godt 4 mio. kr. ved at nedlægge Københavns Teater og lade en anden myndighed, eksempelvis Kunststyrelsen, varetage tilskuds- og myndighedsarbejdet i forhold til Københavns Teater. Ved at samle til en egentlig koncern, med en samlet kunstnerisk ledelse vil man spare 2 mio. kr.

Efter rapporten er de politiske udsagn ganske samstemmende: nu skal modellerne regnes igennem. Men det er vel at mærke "ikke nogen spareøvelse" - et ganske pudsigt politisk udsagn, al den stund konsulentrapporten udelukkende forholder sig til det strikte økonomiske i forhold til i alt 150 arbejdsgange, der er trævlet igennem i Københavns Teater, teatrene og andre samarbejdspartnere.

Konsulentrapportens konklusion er, at der kan spares over 4,2 mio. kr. af det, der sædvanligvis kaldes "fedtlag" - uden at det får indvirkning på selve kvaliteten af teaterdriften. Det er ikke hyppigt, det kulturpolitiske niveau får en så stor besparelsesmulighed foræret - uden at der samtidig er udsagn om alle mulige negative konsekvenser. Rapporten siger i virkeligheden: værsgo' her er 4 mio. kr. I kan lave kulturpolitik for.

I forhold til det politiske niveaus sædvanlige handleparathed, må man sige, at der er tale om ganske stor forsigtighed, hvad angår Københavns Teater. To på hinanden følgende rapporter, hvoraf den ene er officiel og bestilt af kulturministeren, når frem til, at Københavns Teater skal ændres radikalt - af kunstneriske hensyn. Herefter når en konsulentrapport frem til, at der oven i købet er penge at spare.

Der ligger 4 mio. kr. klar til at prioritere til kunstneriske formål. Hvorfor tøve? Hvorfor flere udregninger?

Arbejdet bør sættes i gang. Kulturministeren bør bede embedsmænd om at udarbejde de modeller, der kan sikre den ønskede kunstneriske frihed, tilskudsmodeller, aftalemodeller, samarbejdsflader etc.

De nuværende resultataftaler for de enkelte teatre under Københavns Teater udløber 30. juni 2011. Nye aftaler skal indgås i år. Da en ny teaterlov tidligst kan vedtages i folketingsåret 2011/2012, vil de nye aftaler indgås i henhold til eksisterende lov, så de vil efter al sandsynlighed være gældende indtil 2015. Den nuværende bestyrelse for Københavns Teater er beskikket indtil 31. december 2013.

Gennemfører man en lovændring for Københavns Teaters vedkommende i 2011/2012, vil den nuværende bestyrelse have godt et år til at lukke og slukke og de nuværende ledelser for de enkelte teatre og yderligere et par år til at indarbejde nye rutiner i forhold til nye offentlige samarbejdspartnere.

Tom Ahlberg
ansvarshavende redaktør  Læs også:
Københavns Teater er for dyrt
Københavns Teater 1976-2013?
Teatre i konstant bevægelse
Fra arkivet:
Videre teaterveje (2010)
Scenen er din, kulturminister (2010)
Fagre nye teaterverden (2010)
Uenighed om Københavns Teater (2010)
Ris og ros til Københavns Teater (2009)
Den vanskelige teaterkabale (2009)
Teaterpolitisk helhedssyn (2008)
Fedtlag, vokseværk og centralisering (2008)
Professionelle ballademagere (2006)
Mens vi venter på ministeren (2006)
Statens hovedstadsteater (2006)
Københavns teaterkoncern (2006)
Farvel til Gladsaxe Teater (2006)
Hovedstad uden teaterpolitik (2006)
Rialto igen? (2002)
Farvel til Teaterfællesskab (1999)
Enighed om teaterlov (1999)
Vi bruger også...konsulenter (1999)
Teaterlov forsinkes (1999)
Teaterforhandlinger genoptages (1998)
Hastværk med teaterlov (1998)
Ny ledelse af københavnske teatre (1998)
Afgørende valg for københavnske teatre (1998)

Søndag Aften 05/2011       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2011


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.