Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


marts 2002


Biblioteksafgift - en god forretning


Forfatterne tjener mere end de taber gennem det gratis udlån fra bibliotekerne

I dag sker tildelingen af biblioteksafgift efter et sindrigt pointsystem. Hver bogside giver et point, visse bogtyper (for eksempel skønlitteratur, lyrik og tegneserier) giver ekstra point og visse bogtyper får reduceret pointtallet.

En enkelt fagbog på 200 sider vil give forfatteren 10 kr, en roman på samme sidetal vil give 13,50 kr og en digtsamling vil give 60 kr.

En skønlitterær bog på 200 sider vil typisk koste 150 kr i boghandlen, heraf vil den enkelte forfatter få 18 kr.

I gennemsnit holder en biblioteksbog i 15 år. Og i gennemsnit udlånes hver biblioteksbog 1,5 gang årligt. Hvis man ser biblioteksafgiften som en kompensation for manglende salg, så er kompensationen særdeles god - som gennemsnit.

Et eksempel:
Roman på 200 sider, pris i boghandel 150 kr. Bogen sælges i 100 eksemplarer til bibliotekerne. Dette giver forfatteren et forlagshonorar på 1.800 kr. Og en - gennemsnitlig - biblioteksafgift på 1.350 kr pr. år i femten år. Samlede indtægter for forfatteren bliver 22.050 kr.
Hvis biblioteket ikke havde købt bogen, men alle lånerne havde været så interesserede i bogen, at de havde valgt at købe bogen, så havde forfatteren tjent ialt 40.500 kr. Biblioteksafgiften sikrer altså, at den gennemsnitlige skønlitterære forfatter får 54% af fuld royalty hver gang bogen lånes ud fra et folkebibliotek. Det er næppe sandsynligt, at hver anden bibliotekslåner ville købe en bog, hvis bibliotekerne ikke stillede bøger gratis til rådighed. De skønlitterære forfattere får således mere ud af bibliotekssalg og gratis -udlån, end hvis systemet ikke eksisterede.

For lyrikerne er biblioteksgevinsten endnu tydeligere:
Lyriksamling på 100 sider, pris i boghandel 150 kr. Bogen sælges i 100 eksemplarer til bibliotekerne. Dette giver forfatteren et forlagshonorar på 1.800 kr. Og en - gennemsnitlig - biblioteksafgift på 3.000 kr pr. år i femten år. Samlede indtægter for forfatteren bliver 46.800 kr.
Hvis biblioteket ikke havde købt lyriksamlingen, men alle lånerne havde været så interesserede i bogen, at de havde valgt at købe bogen, så havde forfatteren tjent ialt 40.500 kr. Biblioteksafgiften sikrer således at lyrikeren får mere i samlet "royalty+biblioteksafgift" end hvis det offentlige betalte den enkelte lyriker fuld forlagsroyalty for hver enkelt bog. Det særlige pointsystem for lyrik kan således på ingen måde kaldes delvis kompensation for manglende salg.

Den største usikkerhed i dette består i biblioteksstatistikkens manglende sondring mellem dansk forfattede bøger og udenlandsk forfattede bøger. Ovenstående tal bygger på den påstand, at udlånshyppigheden er den samme for danske som for udenlandsk skrevne bøger og at bøgernes levetid på bibliotekerne ligeledes er tilsvarende. Beregningerne tager udgangspunkt i skønlitteratur og tager ikke hensyn til den degressive begrænsning i biblioteksafgift der sker for de forfattere med flest bøger på hylderne. Dette har dog kun en marginel betydning for en sådan makroberegning.

Den nuværende biblioteksafgift har dog ikke til hensigt at kompensere for manglende salg. Biblioteksafgfiten er en kulturstøtteordning, hvor forfattere får støtte for deres indsats for det danske sprog. Denne kulturstøtte gives ud fra den betydning de enkelte forfattere har - og denne betydning vurderes på baggrund af antallet bøger på bibliotekerne. Man kan således hævde, at såfremt den nuværende biblioteksstøtteordning ikke eksisterede, ville der have været et politisk pres, som havde ført til økonomiske støtteordninger med tilsvarende bruttostøtte - men efter andre principper.

Ovenstående beregninger bygger på offentligt tilgængeligt materiale: det gennemsnitlige biblioteksudlån på voksenlitteratur og bøgers gennemsnitlige bibliotekslevetid er beregnet ud fra Biblioteksstyrelsens folkebiblioteksstatistik 2000. Gennemsnitsbogpriser pr. bogside er gennemsnitsbogpriser for henholdsvis dansk skønlitteratur og dansk lyrik i boghandlernes katalog "Årets bøger 2001". Beregning af forfatternes biblioteksafgift bygger på tildeling af biblioteksudgift 2001.

OBS: Denne artikel er opdateret 10. marts 2002 og korrigeret for beregningsfejl i den oprindelige artikel.

Læs også:
Biblioteksafgiften - grundlaget
Biblioteksafgift til masserne
Anakronistisk afgift
En check på 25 kroner
Ikke kun bøger
Lov uden formål

Søndag Aften 09/2001

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007
 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.