Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


september 2001


En check på 25 kroner


Skal man fjerne en lille glæde for flere tusinde mennesker blot for at øge bibliotekspengene med 2% for væsenligere forfatterskaber?

90ernes mange diskussioner om biblioteksafgiften førte til en bundgrænse på 25 kr. Hvis man som forfatter, illustrator, redaktør m.v. er berettiget til biblioteksafgift, men ikke når op på 25 kr, så får man intet. De 25 kr svarer til at en forfatter har ialt to eksemplarer af en lille roman på samtlige danske biblioteker, eller et enkelt eksemplar af en digtsamling på 85 sider på 1 bibliotek.

Med andre ord: forfattere som udelukkes på grund af bundgrænsen er faktisk ikke repræsenteret på danske folke- og skolebiblioteker.

Til gengæld er det mange forfattere som modtager små beløb i biblioteksafgift. Blandt de 18.000 forfattere som fik udbetalt biblioteksafgfit i år, fik 40% mellem 25 kr og 1.000 kr.

Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget kulturstøtte staten opnår med en skattepligtig check på 25 kr til en forfatter. Den forfatter som får 25 kr udbetalt er næppe iøvrigt økonomisk afhængig af sit forfatterskab. Mange bække små kan give glæde, selv om den største glæde nok er den årlige meddelelse, som viser at man stadig er tilstede på bibliotekerne og altså at et værk lever.

Hvis bundgrænsen blev hævet til eksempelvis 1.000 kr og denne besparelse blev udbetalt til forfattere over bundgrænsen, så ville disse dog kun stige med 2% i bibliotekspenge. Lovgivernes afvejning er altså om man skal tage glæden fra 6-7.000 mennesker blot for at give de øvrige en støttestigning på 2%.

Folketinget har sikret, at flere og flere kommer over bundgrænsen idet finanslovsbevillingen til biblioteksafgift pristalsreguleres hvert år. Bundgrænsen på 25 kr prisreguleres derimod ikke.

Læs også:
Biblioteksafgiften - grundlaget
Biblioteksafgift til masserne
Biblioteksafgift - en god forretning
Anakronistisk afgift
Ikke kun bøger
Lov uden formål

Søndag Aften 09/2001

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007
 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.