Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


september 2001


Biblioteksafgift til masserne


Flere og flere modtager biblioteksafgift. I år 2014 vil 1% af den voksne danske befolkning modtage denne kulturstøtte. Men allerede i 2008 er der flere modtagere af biblioteksafgift end beskæftigede i det danske landbrug

Biblioteksafgiften vokser. Flere og flere modtager den årlige tildeling. Det offentliges budget til formålet vokser og vokser. Det som startede som en kompensation til forholdsvis få forfattere er blevet en massebevægelse.

Biblioteksafgiften har siden den spæde start i 1946 haft vokseværk. År for år er brugt flere penge. År for år er flere og flere blevet berettigede til at modtage denne særlige form for dansk kulturstøtte. I 2001 har man nået den foreløbige top med 18.661 berettigede modtagere. Men der er ikke nogen grund til at tro at antallet modtagere stopper ved dette. I de sidste 20 år er antallet berettigede modtagere i gennemsnit steget med 6,8 procent årligt. I nogle enkelte år har der været kraftige stigninger foranlediget i ændrede tildelingsregler, men de fleste år har stigningen været mellem 5-8 procent.

Fortsætter stigningstakten fra 1980-2001 vil vi i 2020 have 65.000 modtagere af biblioteksstøtte. I 2014 vil vi have 44.000 modtager - eller mere end 1% af den voksne befolkning. Mange opstillingsberettigede partier vil være glade for at opnå 1% af stemmerne - for at illustrere at modtagerne af biblioteksafgift ikke blot kan tale sin sag, men også repræsenterer så mange mennesker, at alle beslutningstagere må tage denne befolkningsgruppe alvorligt.

Fortsætter udviklingen i biblioteksafgiften og fortsætter de sidste ti års erhvervsudvikling, så vil der være flere modtagere af biblioteksafgift i 2008 - end beskæftigede i landbruget.

Ovenstående tal bygger på simple fremskrivninger ud fra hidtidig udvikling. Man kan hævde, at 90'ernes reformer af biblioteksudgiften har ført til en "kunstig stigning" idet flere grupper modtager afgiften. Tilsvarende politisk bestemte stigninger må man dog forudse indenfor det næste tiår, når de nye medier vinder indpas på bibliotekerne. Tænk blot på, hvor mange kreative medvirkende der er til et enkelt computerspil.

Læs også:
Biblioteksafgiften - grundlaget
Biblioteksafgift - en god forretning
Anakronistisk afgift
En check på 25 kroner
Ikke kun bøger
Lov uden formål

Søndag Aften 09/2001

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007
 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.