Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Marts 2002


Bundgrænse for biblioteksafgift


Løs en del af problemet med biblioteksafgiften ved at genindføre en fornuftig bagatelgrænse. Forfattere som kun får 1.000 kr. i bibliotekspenge er ikke rigtige forfattere

Læsernes love:
Denne måneds forslag lyder:

Genindfør bundgrænsen for biblioteksafgiften.
Begrundelse: forfattere som kun får 1000 kr i bibliotekspenge er ikke rigtige forfattere.
Forventet besparelse 5 mio kr.
I 1996 besluttede folketinget at fjerne den daværende bundgrænse for modtagelse af bibliotekspenge. Hvis man var berettiget til bibliotekspenge, men kun skulle have udbetalt et mindre beløb, fik man slet ikke noget. Denne såkaldte bagatelgrænse var 1.332 kr. i 1996. Beløbet var pristalsreguleret.

Fra 1997 blev bagatelgrænsen sat til 25 kr - uden pristalsregulering.

Såfremt 1996-grænsen på 1.332 kr var fastholdt, ville grænsen i 2002 være 1.500 kr. Der findes ikke præcise oplysninger om, hvor mange modtagere, som får under 1.500 kr. Der er godt 8.000 forfattere som modtog under 1.000 kr i biblioteksafgift i 2001, de fik ialt 2,9 mio. Søndag Aftens gæt er, at der er 400 personer som modtog mellem 1.000 og 1.500 kr. - de fik ialt udbetalt 0,5 mio i 2002.

Den samlede besparelse ved at genindføre bundgrænsen vil således være 3,4 mio kr. Det vil ramme 8.500 forfattere, næsten halvdelen af samtlige modtagere af bibliotekspenge.

Vi skal ikke her vurdere, hvor mange af bibliotekspengemodtagerne, som er "rigtige forfattere". Man kan dog med en vis ret hævde, at de to forfatterforeninger har en ekseptionelt lav organisationsprocent, idet kun 10 procent af biblioteksafgiftsmodtagerne er medlem af en af de to foreninger.

Kan forslaget lade sig gøre?

Teknisk og økonomisk er der intet til hinder for at Folketinget gennemfører dette lovforslag. Politisk vil man støde på alvorlige vanskeligheder. Da den gamle bundgrænse blev afskaffet, sagde den konservative taler Bendt Bendtsen:
Det Konservative Folkeparti mener, det var dybt urimeligt, at et stort antal forfattere, som egentlig burde have modtaget biblioteksafgift, blev udelukket fra denne ordning på baggrund af den dagældende bagatelgrænse. Det Konservative Folkeparti ser derfor med stor tilfredshed på, at vi i dag ikke afventer lovrevisionen med at få rettet op på den fadæse, som den tidligere kulturminister Jytte Hilden ellers havde ønsket. I stedet for at afvente lovrevisionen sørgede vi for at fjerne bundgrænsen og derved give en form for anerkendelse og opmuntring til de mindre udlånte forfattere, men netop ikke nødvendigvis de ringeste.
Politisk giver vi derfor ikke forslaget om en højere bundgrænse stor sandsynlighed.

En helt anden variant ville være at indføre et bundfradrag på 1.000 kr for samtlige modtagere af bibliotekspenge. Hvis Staten beholdt de første 1.000 kr. fra alle modtagere, ville den samlede besparelse blive 13,1 mio.

Dette forslag kan teknisk lade sig gøre - og er økonomisk set fornuftigt. Men det vil støde på samme vanskelighed som læserforslaget.

Læs også:
Biblioteksafgift: Løfter og aftaler
Forfattere med lommesmerter
Biblioteksafgiften - grundlaget
Biblioteksafgift til masserne
Anakronistisk afgift
En check på 25 kroner
Ikke kun bøger
Lov uden formål
Søndag Aftens tænketank - læserne - kan hver måned stille forslag om nye love. Redaktionen tager ikke stilling til lovforslagene - men vi gennemfører en teknisk, økonomisk og politisk vurdering af forslagene.

Søndag Aften 03/2002

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.