Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Marts 2002


Billedkunst og litteratur skæres


Regeringens nedskæringen rammer især billedkunst og litteratur, musikken slipper lettere og teatre undgår grovfilen

Kritikere af regeringens spareplaner fremhæver gerne det politisk umodne og den manglende prioritering i at skære efter grønthøstermetode, altså procentmæssige besparelser. Umiddelbart forekommer de procentbesparelser, som regeringen har angivet i finanslovsforslaget "retfærdige" - altså at alle sparer lige meget.

En lang række forhold, eksempelvis lovbindinger og flerårlige forlig, medfører dog, at besparelserne bliver meget forskellige mellem de forskellige områder. Søndag Aftens tværgående budgetanalyse er baseret på sammenligning mellem SR-regeringens finanslovsforlag fra august 2001 og VK-regeringens forslag fra januar 2002. Analysen viser, at de anvendte spareredskaber først og fremmest rammer områder, hvor den offentlige støtte går til enkeltkunstnere: billedkunstnere og forfattere.

Område Procent besparelse
Billedkunst 16,2%
Litteratur 14,2%
Musik 7,6%
Teater 3,7%
Biblioteker 2,3%
Museer 2,2%
Arkiver 1,5%
Uddannelse 1,2%
Film 0,6%

Note: Billedkunst omfatter billedkunst, kunsthåndværk og arkitektur. Museer er beregnet eksklusiv overførsler fra andre ministerier til den nye Kulturarvsstyrelse. Bevilling til Statens Kunstfond er forholdsmæssigt fordelt mellem de respektive områder, som støttes gennem kunstfonden.

Den enlige kunstner rammes

Billedkunsten rammes især hårdt fordi der skæres kraftigt i Statens Kunstfond og i Billedkunstrådet. For Billedkunstrådets vedkommende kan forventes en ekstra bevilling i forbindelse med tipspengene.

Litteraturen beskæres først og fremmest gennem bibliotekspengene, men også Statens Kunstfond og Litteraturrådet skæres kraftigt.

Alle væsentlige bevillinger til billedkunsten og litteratur er skåret med 15,3%.

De mindste skæres mest

Musikken skæres med de samme 15,3% som andre råd og nævn, mens institutioner som landsdelsorkestre og musikskoler kun skæres i begrænset omfang.

Teaterrådet skæres ligeledes med 15,3%. Området som helhed "reddes" af at der er flerårligt forlig om Det Kongelige Teater og lovbundne udgifter til egnsteatre. Men de områder som udelukkende dækkes af Teaterrådet, eksempelvis den moderne dans, går trange tider imøde.

At filmområdet næsten ikke skæres, kan ligeledes forklares med et flerårligt forlig om filmen.

De flerårlige forlig og lovbundne udgifter sikrer således enkelte områder.

Besparelserne rammer i udpræget grad den direkte støtte til enkeltkunstnere, altså institutioner, hvor Staten uden videre kan ophøre med at støtte. Statens egne institutioner, hvor en kraftig nedskæring ville føre til omfattende afskedigelser, er stort set friholdt for nedskæringer. Det er dermed satset på teknisk set nemme besparelser, men samtidig besparelser som strategisk set ikke giver bedre økonomisk styring. Nedskæringens logik er: jo mindre områder økonomisk set, jo mere skæres.

Læs også:
Der spinkes og spares
Bundgrænse for biblioteksafgift
Biblioteksafgift: Løfter og aftaler
Forfattere med lommesmerter
Det borgerlige sparekatalog
1x2 tipperne redder (igen) stumperne
Kunstnerne må holde for
Knock-out før teaterlov
Hvad politikerne siger

Søndag Aften 03/2002

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.