Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2013


Amatørernes kulturvaner


Hvad laver alle landets amatører? Kulturvaneundersøgelser giver dele af svaret.

Ifølge rapporten Danskernes kulturvaner fra 2012 (se Søndag Aften arkiv) er det en ganske stor andel af befolkningen, som er kulturudøvende i fritiden. Vanerne er dog vidt forskellige mellem kulturområder og aldersgrupper. Og det er værd at bemærke, at den seneste kulturvaneundersøgelse fra 2012 ikke belyser dette felt i nær samme grad som tidligere kulturvaneundersøgelser.

Musik

17% af samtlige adspurgte svarer, at de selv "laver musik". 11% synger, 10% synger og 2% komponerer selv (som bekendt kan man både synge og spille, derfor er summen større end de 17% af den totale andel, der laver musik).

Det er især undersøgelsens yngste gruppe, de 15-19-årige, som er aktive, her er andelen hele 31%. De mindst aktive er gruppen af 40-49-årige, hvor kun 14% er aktive (en sandsynlig forklaring er, at dette samtidig er den mest erhvervsaktive aldersgruppe).

Det er stort set samme andel kvinder som mænd der udøver musik selv, for kvindernes vedkommende dog en større andel som synger og for mændenes vedkommende en større andel, som spiller selv.

Indvandrernes musikudøvelse svarer til den øvrige befolknings.

For børnenes vedkommende er det hele 42% som oplyser, at de spiller eller synger selv.

Teater

I Danskernes Kulturvaner 2012 undersøges ikke, hvor mange voksne, som selv arbejder med teater. Derimod spørges til dette for børnenes vedkommende, og her er svaret, at 14% af børnene selv arbejder med teater, dans, stand-up eller lignende i deres fritid.

48% af de børn, som selv laver teater, gør det i private sammenhænge (derhjemme eller med venner), 42% i skolen, 38% i dramaskole, danseskole, børnekulturhus eller lignende, 30% i SFO eller klub og 14% i en forening (den enkelte kan naturligvis lave teater i flere forskellige sammenhænge, derfor er summen væsentligt højere end 100%).

Der er væsentlig forskel mellem drenge og piger, idet kun 6% af drengene laver teater mod hele 21% af pigerne.

Blandt de piger, som laver teater, er det 52% som laver teater privat, 44% i dramaskole, 34% i skolen og 28% i SFO eller klub. Blandt drengene er det hele 66% i skolen, 36% privat og 36% i SFO eller klub. Det er bemærkelsesværdigt, hvor vigtige skolerne åbenlyst er for drengenes lyst til at lave teater.

Skolens teateraktiviteter fylder mest for de 7-9 årige (54%), dette falder til 33% af de 10-12 årige og stiger igen til 42% af de 13-14 årige.

Der er en lidt større andel af børnene i Midtjylland, som laver teater (16,5%), hvor landsgennemsnittet er 14% og andelen i de fleste regioner er 10-13%.

Af undersøgelsens tabelmateriale kan man se, at den store forskel mellem Midtjylland og resten af landet kan forklares ved at 62% laver teater privat, hvor landsgennemsnittet er 48%.

Ifølge den forudgående undersøgelse, Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004, var det hele 23% af børnene som selv spillede teater (hvorunder rollespil indgik i 2004-undersøgelsen).

Samme undersøgelse viste, at 2% af de voksne spillede teater, en andel som havde været ganske stabil gennem de tidligere undersøgelser. Blandt de voksne, som spillede teater, var 47% medlem af en teatergruppe, og 27% modtog undervisning.

Hertil kom, at 9% gik til dans ifølge 2004-undersøgelsen.

Film

Danskernes kulturvaner 2012 har heller ikke undersøgt, hvorvidt voksne selv laver eller arbejder med film. For børnenes vedkommende er det 11%. Blandt disse er det 72% som laver film privat, 48% i skolen og 8% i SFO eller klub.

Der er ikke nogen mærkbar forskel mellem drenge og piger. Derimod er det tydeligt, at der sker en udvikling som følge af børnenes alder: 4% af de 7-9 årige laver film, 13% af de 10-12 årige og 17% af de 13-14 årige. Det er især i Hovedstadsområder børnene laver film, 13% mod landsgennemsnittet på 11%.

Ifølge undersøgelsen Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004, var det 3% af de voksne, som arbejdede med "film og video som fritidsinteresse". Blandt disse kom 31% i et film- eller videoværksted, og 10% var medlem af en forening.

Billedkunst

I Danskernes Kulturvaner 2012 indgår ikke tal for voksnes egen kunstudøvelse. Børnene har man dog spurgt, og blandt disse svarer 39% at de selv arbejder med billedkunst eller kunsthåndværk i deres fritid. Her er stor kønsforskel, idet hele 56% af pigerne svarer positivt, kun 22% af drengene. 87% arbejder med billedkunst derhjemme, 73% i skolen (dog fritiden) og 45% i SFO eller klub.

I Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 undersøgte man, hvor mange voksne som selv arbejdede kreativt med billedkunst og kunsthåndværk. Andelen var dengang 23%. 12% svarede, at de tegner eller maler, 11% væver, strikker eller syr, 4% fotograferer og 2% arbejder med keramik eller skulptur. Kvinderne var mere aktive med maling, tegning og håndarbejde, især i aldersgruppen 16-29 år, hvor mellem 19-23% malede eller tegnede.

Litteratur

Også på litteraturområdet har man undladt at spørge til voksnes egen udfoldelse. Blandt børnene svarer 27% at de selv skriver i deres fritid. Blandt disse skriver 91% hjemme og 18% i SFO eller klub. Her er også stor forskel mellem drenge og piger, 15% af drengene svarer, at de skriver, 39% af pigerne.

I 2004-undersøgelsen spurgte man til voksnes skrivning, hvor 9% svarede, at man skrev i sin fritid. Blandt disse skrev 48% skønlitteratur, 40% artikler og 32% faglitteratur. Dengang faldt lysten til at skrive med alderen, 22% i alderen 16-19 år skrev, 17% i alderen 20-29 år, hvorefter andelen faldt til 8% op til 69 år.

Idræt

Hvor Danskernes Kulturvaner 2012 i mindre grad beskæftiger sig med befolkningens egne aktiviteter på de fleste områder, belyses dette dog grundigt indenfor idrætten. Her er det kun 26% af alle voksne, som ikke dyrker en eller anden form for motion. Blandt disse svarer 63% at de dyrker motion på egen hånd, 41% at de dyrker motion i en forening og 29% at de kommer i et privat træningscenter.

Frivilligt arbejde

I Danskernes Kulturvaner 2012 giver man også tal for, hvor mange som har deltaget i frivilligt arbejde. 6% af samtlige voksne svarer, at de har deltaget med frivilligt og/eller foreningsarbejde indenfor kultursektoren. Her er andelen størst blandt de 60-69 årige (9%) og lavest blandt de 30-39 årige (3%). Læs også:
Skolereform med kreative muligheder
Folkeskolereform - kreative konfliktflader
Tid til amatører?
Amatører skal lære at netværke
Rammerne for amatører
Hvem er amatørerne?

Søndag Aften 05/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.