Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2013


Tid til amatører?


I det øvrige Europa fylder amatørkulturen mere og mere i den kulturpolitiske debat. I Danmark er området nærmest usynligt. Ikke som aktiviteter, men som politisk interessefelt.

CulturCommentar:

I 1990'erne skete et kulturpolitisk diskursskifte i Danmark. Hvor man siden 1960'erne havde haft mål og ambitioner med at få flere til at deltage som udøvere, rettedes fokus nu på begrebet kvalitet.

Kvalitet kan defineres på mange måder, men blev i det store hele defineret som "det ypperste", hvilket siden afspejledes i symboler som "fyrtårne" eller kulturkanon.

Amatørkulturen er gennem denne periode blevet mere og mere skjult. I 1990'erne havde man først Kulturfonden (Højlundfonden) og derefter Kulturministeriets Udviklingsfond, som i høj grad gav muligheder for nye samarbejder mellem professionelle og amatører.

Amatørkulturen har ikke været ude for voldsomme besparelser - bortset fra de årligt tilbagevendende 2-4%'s besparelser. Men man har heller ikke opnået nogle af de små nye puljer, som så ofte er livgivende for de forskellige kulturområder.

Politisk set er amatørkulturen sunket hen i glemslen. Glimrende symboliseret ved at Kulturministeriets tilbagevendende kulturvaneundersøgelser, senest den fra 2012, ikke længere måler på voksnes egendeltagelse.

Sådan ser billedet ud, når vi taler om amatører indenfor udøvende kunst. Ser man på idrætsområdet, er der politisk fuld bevidsthed om, at der ikke kan skabes nogen elite uden et stort underlag af amatører.

Kulturministeren har netop offentliggjort planerne om etablering af Vifo, Videnscenter om Folkeoplysning og ministeren har forsøgt at fremme de frivillige foreningers samspil med folkeskolerne i forbindelse med den kommende folkeskolereform.

Måske er der åbnet for, at amatører igen tages seriøst. Fordi det giver mennesker sjove og dannende oplevelser, fordi vi i fællesskaber bliver klogere, og fordi vi derigennem bliver bedre til at udfordre de bedste.

En samlet kulturpolitik inkluderer også amatører og de mange frivillige, som stiller op for kulturlivet over det ganske land.

Tom Ahlberg
ansvarshavende redaktør

Læs også:
Skolereform med kreative muligheder
Folkeskolereform - kreative konfliktflader
Amatørernes kulturvaner
Amatører skal lære at netværke
Rammerne for amatører
Hvem er amatørerne?

Søndag Aften 05/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.