Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2013


Hvem er amatørerne?


Det kan være vanskeligt at hitte rede i de mange organisationer, som repræsenterer amatører og frivillige udøvere af kunst. Her er en guide til (nogle af) de vigtigste organisationer.

En række amatørorganisationer, primært indenfor musikken, har slået sig sammen i paraplyorganisationen Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS). AKKS skal sikre samarbejde mellem medlemsorganisationerne og være et fælles kulturpolitisk talerør for amatørsagen.

Alle amatørorganisationer tilbyder kurser, stævner og rådgivning til medlemmer og medlemsforeninger. Flere af dem afvikler også større projekter med fokus på f.eks. talentudvikling og har et vidtrækkende nordisk og europæisk samarbejde. Enkelte organisationer arbejder på at indsamle og dokumentere amatørmusikken og folkekulturen.

De landsdækkende medlemsorganisationer i AKKS er:

DAM

DAM - Dansk Amatørmusik er en selvejende institution, som repræsenterer klassiske kor- og orkesterorganisationer med i alt ca. 34.000 medlemmer. For at forvirre billedet yderligere, er DAM også en paraplyorganisation - for 8 landsdækkende kororganisationer og 6 landsdækkende orkesterorganisationer.

Musik & Ungdom

Musik og Ungdom er en landsdækkende projekt- og aktivitetsorganisation, som er rettet mod musik aktive unge under 30 år. Organisationen har 23 kollektive medlemmer, der repræsenterer ca. 15.000 musikelever og kor- og orkesterdeltagere.

Landsgardeforeningen

Landsgardeforeningen er en landsdækkende, børne- og ungdomsorganisation, der består af omkring 3.500 medlemmer fordelt på ca. 70 selvstændige bygarder fra hele landet.

ORA

ORA - Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere - er interesseorganisation for øvelokalerne, musikforeningerne og sangskriverklubberne og har 41 medlemsforeninger.
ORA er en fortsættelse af de tidligere organisationer for rytmiske amatørmusikere, Fajabefa og Rytmisk Musik Danmark.

Folkemusikhusringen

Folkemusikhusringen repræsenterer folkemusikhuse og -grupper, som især dyrker traditionel dansk folkemusik. Organisationen repræsenterer c. 3.000 folkemusikere.

FMS

FMS - Folkemusiksammenslutningen - er en landsorganisation for alle former for folkemusik og arbejder for at styrke og udbrede kendskabet til al folkemusik i Danmark. Medlemsskaren i FMS er sammensat meget bredt, og dækker både musikere, arrangører og publikumsorganisationer.FMS har ca. 300-400 medlemmer.

Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Spillemandskredsen er en landsdækkende forening af amatører og professionelle musikere, som dyrker dansk og skandinavisk spillemandsmusik. Organisationen har ca. 500 medlemmer og et tæt samarbejde med organisationen Danske Folkedansere. Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til den danske spillemandsmusik fra perioden 1740-1850.

Visens Venner i Danmark

Visens Venner i Danmark er en paraplyorganisation for 33 Visens Venner-foreninger i Danmark, bestående af ca. 4.500 visesangere, akkompagnatører, visedigtere, visekomponister og andre medlemmer, der kan lide viser.

Forfatterhaab.dk

Forfatterhaab.dk er et mødested for illustratorhåb og forfatterspirer. Foreningen er for alle dem, der gerne vil være forfatter eller illustrator. Foreningen har 49 medlemmer.

Udenfor AKKS-samarbejdet står:

DATS

DATS - Dansk Amatør Teater Samvirke er en landsdækkende teaterorganisation. DATS varetager enkeltmedlemmers, sceners, gruppers og institutioners teaterinteresser. I alt er der 56.000 aktive amatørteaterfolk i alle aldre landet over.

DGI

DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har en særlig sektion, DGI dans og musik. Organisationen samler bredt indenfor snart sagt enhver danseform og har godt 40.000 medlemmer. Organisationens medlemmer er i grænselandet mellem idræt og kunst.

Børn, kunst og billeder

Foreningen Børn, kunst og billeder er et mødested for forskellige faggrupper for at debattere, udveksle erfaringer, få inspiration og få nye vinkler på temaer inden for billedarbejdet med børn. Enten det er i skoler, daginstitutioner, billedskoler, museer, biblioteker, kulturhuse, i projekter eller lignende.

Bifrost

Bifrost - Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge – hed tidligere Landsforeningen for Rollespil, hvilket nok giver et tydeligere billede af organisationens medlemsskare, selv om navneskiftet skyldes at man favner bredere, fx også brætspil, hardball, fandom, cosplay og reenactment. Organisationen repræsenterer 46 lokalforeninger

De frivillige

De mange frivillige, som arbejde for kunst og kultur, spiller også en væsentlig rolle i det kulturpolitiske Danmarkskort. Også her virker en række landsdækkende organisationer med formål, som handler om at skabe samarbejder, oplysning og sikre uddannelsestilbud.

Kulturelle Samråd i Danmark

Kulturelle Samråd i Danmark er en landsforening for de kulturelle samråd i kommunerne. Organisationen har 50 medlemsforeninger. Et kulturelt samråd er en paraply af de foreninger og grupper, der formidler eller udøver kultur inden for en kommune.

Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 64 frivilligt arbejdende foreninger, der med et årligt billetsalg på ca. 350.000 er væsentlig for formidlingen af teater uden for de store byer. De enkelte teaterforeninger arrangerer selvstændigt opførsler, hvorimod Danmarks Teaterforeninger fungerer som interesseorganisation for de mange foreninger.

DLF

DLF - Dansk Lokalhistorisk Forening - har til formål er at styrke interessen for dansk lokalhistorie, herunder fremme det folkelige lokalhistoriske arbejde. Foreningens medlemmer er både lokalhistoriske foreninger og enkeltpersoner. Medlemskredsen omfatter pt. 117 lokalhistoriske foreninger.

Kulturhusene i Danmark

Kulturhusene i Danmark er en sammenslutning af - ja, rigtigt - kulturhuse. For øjeblikket tæller organisationen 76 medlemmer.

DaBUF

Landsforeningen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber - DaBUF - er en organisation, der arbejder med formidling og produktion af billedmedier for børn og unge. Medlemmerne er børne- og ungdomsfilmklubber samt institutioner og foreninger. I 2009/2010 var der 61 35mm lokalklubber med ca. 55.000 medlemmer og 13 DVD klubber.

Danske Filmklubber

Sammenslutningen af Danske Filmklubber - SDF - er interesseorganisation for landets voksenfilmklubber. SDFs formål er at styrke de danske filmklubbers arbejde for at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som kommunikationsmiddel og som kunstart. Foreningen har 15 filmklubber som medlemmer.

Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger

Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger - SDK - arrangerer vandreudstillinger, som tilbydes medlemsforeningerne. Foreningen har 42 medlemsforeninger.

SLA

Sammenslutningen af Lokalarkiver - SLA - er naturligvis en forening for landets mange lokalhistoriske arkiver. Foreningen optager kun organisationer og institutioner som medlemmer, ikke enkeltpersoner. Der er 500 medlemsorganisationer.

SLRTV

Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark - SLRTV - samler de lokale ikke-kommercielle elektroniske medier og har i dag 90 medlemmer. SLRTV har forhandlingsret i forhold til statslige organisationer og i forhold til ophavsretsorganisationer som KODA og Gramex.

Sammus.dk

Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark - Sammus.dk - omfatter foreninger, som driver eller støtter kulturhistoriske museer. Der er 72 tilsluttede foreninger med et samlet medlemstal på 35.000. Læs også:
Skolereform med kreative muligheder
Folkeskolereform - kreative konfliktflader
Tid til amatører?
Amatørernes kulturvaner
Amatører skal lære at netværke
Rammerne for amatører

Søndag Aften 05/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.