Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Maj 2013


Amatører skal lære at netværke


Rapport fra amatørkulturens organisationer viser stort behov for, at amatørernes lokale foreninger samarbejder med hinanden og med kommunerne.

Med rapporten Amatørkulturelle netværk udarbejdet for DATS (Dansk Amatør Teater Samvirke), AKKS (Amatørernes Kunst & Kultur Samråd) samt Dansk Folkeoplysnings Samråd ønsker organisationerne at styrke de lokale amatørforeninger.

Ifølge rapporten er lysten til at spille teater og musik fortsat stor, men interessen for det organisatoriske arbejde er faldende. Dette grundvilkår - at færre gider sørge for, at andre har det sjovt - tvinger amatørorganisationerne til at prøve nye veje.

Og den nye vej hedder primært dannelse af netværk blandt beslægtede amatørforeninger lokalt. Netværkene kan - som ordet indikerer - have mere løs og flydende form, end det kendes fra traditionel foreningsvirksomhed.

Pilotprojekter

Gennem en række pilotprojekter i udvalgte kommuner har man afprøvet etablering af sådanne netværk. Typisk er der behov for nogen udefra eller en stærk intern ildsjæl til at etablere netværk. Her kan landsforeningerne give en vigtig hjælpende hånd.

Men foreningerne ser hurtigt gode formål i fællesskabet, det være sig erfaringsudveksling eller lån af hinandens udstyr. Til gengæld skal netværkene absolut undgå at skrue op for ambitionerne og etablere hjemmesider eller særlige databaser. Så ændrer man i realiteten funktion fra netværk til driftsorganisation med de problemer. dette vil give.

En fælles udfordring for de lokale foreninger er samarbejdet med kommunerne, herunder forståelsen af de offentlige tilskudsregler. For netværkene er det åbenlyst en fordel, at kommunen deltager i en eller anden form, måske blot ved en fast kontaktperson, måske ved orienteringsmøder.

De lokale samarbejder med kommuner indebærer, at kommunerne får bedre fornemmelse for, hvilke ressourcer de støtter, at der opstår gensidig forståelse, samt at foreningerne oplever færre frustrationer over de kommunale systemer.

Kommunale politikker

En ny udfordring for amatørforeningerne er de kommunale strategier for de frivillige. Foreningerne må naturligvis glæde sig over at blive italesat, som nogle der spiller en væsentlig rolle for den kommunale politik. På den anden side bliver man derved vurderet som et redskab for andre kommunale politikker, og ikke fordi selve amatørvirksomheden har en værdi i sig selv.

Disse års kommunalt formulerede fritids- og kulturpolitik søger at formulere strategiske mål, som nyder bred og naturlig opbakning. Det kan være fokus på talentudvikling, sundhedsfremme eller på de kulturelt inaktive grupper.

Foreningerne stilles så overfor mere eller mindre udtalte krav om at støtte op om disse formål gennem deres virke. Gospelkoret skal herefter udvikle strategier svarende til kommunens satsning – det er altså ikke længere godt nok blot at synge sammen og opleve glæden ved dette fællesskab.

Kommunerne er forpligtede til at udarbejde en samlet kultur- og fritidspolitik. Amatørorganisationerne føler sig dog ofte på sidesporet i denne sammenhæng, bl.a. fordi man ikke er velorganiserede i forhold til sædvanlige kommunale sagsgange.

Læs også:
Skolereform med kreative muligheder
Folkeskolereform - kreative konfliktflader
Tid til amatører?
Amatørernes kulturvaner
Rammerne for amatører
Hvem er amatørerne?

Søndag Aften 05/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.