Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Oktober 2002


Ønskes: teaterlov


Der kommer ikke nogen ny teaterlov i denne omgang. Alle kan se behovet, men abonnementsordningerne udgør tilsyneladende en gordisk knude

Intro:

Vi troede på regeringen. Endelig skulle der komme en ny Teaterlov. Rygterne sagde det og kulturministeren gav god grund til at tro på rygterne.

I februar, under diskussionen om Finansloven for 2002 udtalte Kulturministeren bl.a. til dagbladet Politiken sig om "nye teater- og filmlove og en stor medielov, som ministeren arbejder på højtryk med i disse uger, og som han vil præsentere for Folketingets partier inden sommerferien.".

I regeringens Finanslovsforslag for 2003 står:
Teaterabonnementsordningen forventes revideret. Der fremsættes lovforslag herom i efterår 2002
Men regeringen holdt ikke sit løfte. Regeringens lovprogram for 2002-03 indeholder ikke noget om teaterloven. Enkelte ændringer skal dog nok komme som konsekvens af det kommende kunstråd og nedlæggelsen af Teaterrådet.

Vi blev altså "snydt", da vi planlagde en særlige udgave om den kommende Teaterlov. Og dog: for behovet for ny Teaterlov er klart og tydeligt. Og de kommende lovgivere skal være velkomne til at læse vore artikler før de går igang:-)

Siden Folketinget vedtog en samlet Teaterlov i 1990 har der været adskillige lovændringer. På langt de fleste teaterområder er loven ændret. Men først og fremmest er virkeligheden rundt om teatrene også ændret. I dag fremstår Teaterloven som et kludetæppe af lappeløsninger. Og vi vil se flere lapperier i de kommende år.

Abonnementsordningen er faldgruben

Abonnementsordningerne har økonomisk set mindre og mindre betydning i teaterlivet. Men i det politiske spil har abonnementsordningen en fremtrædende plads. Det var uenigheden mellem S og R om abonnementsordningen, som handlingslammede den daværende regering. Den nuværende regering fik tilslutning til finanslovsforslag for 2002 om nedskæring på abonnementsordningen. Nedskæringen blev trukket, og den i Finansloven for 2003 annoncerede lovændring er også trukket. Man må antage, at den der når frem til en løsning på abonnementsfeltet også kan igangsætte et fornuftigt arbejde med en ny samlet Teaterlov.

Forskning efterlyses

Den politiske debat - og debatten i dagbladene - bygger i forbavsende ringe omfang på fakta. Politikere får lov til at kaste om sig med synspunkter baserede på frit opfundet fantasi. I særdeleshed er der en opfattelse af, at publikum svigter teatret. Ja, publikum svigter samlet set teatrene i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Men der er en dansk teatervirkelighed udenfor Valby Bakke - ligesom der er andre teatre indenfor Valby Bakke, hvor publikum fortsat strømmer til teatret. Det er som om debatdeltagerne forblændes af blitzlyset i Cannes - og tror at alt udenfor Cannes er uinteressant.

Det bedste udgangspunkt før vi skal diskutere en ny Teaterv´lov vil være, hvis Kulturministeriet sikrede en langt større forskningsindsats på feltet.

En teaterpolitisk debat vil givetvis styrkes, hvis man evner at frigøre debatten fra de ordninger vi kender i dag. Nogle eksempler:
  • danseteatrene findes blandt næsten alle tilskudsordninger. Frigør dansen fra teatertænkningens omklamring, men betragt dansen som samlet område
  • det kommercielle teater opfattes af mange som en parasit. Teaterforestillingen Askepop havde svært ved at få billetstøtte - men samme forestilling kan filmatiseres og får filmstøtte
  • børneteatre reguleres via Teaterloven. I virkelighedens verden er samarbejdet med skolerne lige så vigtigt. Børneteatret må derfor diskuteres som helhed - ikke som små storbyteatre eller egnsteatre
  • et selvstændigt formål er at styrke dansk dramatik. Stykker skrevet på dansk for dansk publikum i alle aldre. Det ville være spændende med et samlet bud på styrkelse og kvalitetsudvikling af dansk dramatik
  • Et uddybende kvalitetsbegreb. "Kvalitet" bruges snart om det ene eller andet, det er blevet et af de fyldord som lyder af noget, men almindeligvis blot er tom luft. Man aner hensigter - men anvendelsen af kvalitet består kun sjældent lakmusprøven: prøv at argumentere imod.
I al beskedenhed forsøger vi at bringe en teaterpolitisk debat nærmere på fakta og sætte fokus på nogle af de felter, som vi synes de kommende debatter bør samle sig om.

God læselyst - hvis ikke du skal i teatret i aften :-)

Tom Ahlberg
ansvarshavende redaktør

Læs også:
Teaterlove 1962-2002
Teaterkrise - hvor?
Danmarks dyreste skuespil
Rialto igen?
Lav teaterloven om
Hvis De har lyst en aften klokken otte
De tilfældige børneteatres hændelige død
Amatørteatrets placering i kulturpolitikken
Sats på danskheden
I arkivet:
Knock-out før teaterlov
Teatre til tælling
Publikumstal som politisk rettesnor
Teaterloven der forsvandt
Teaterlov udskydes
Teaterdebat peger bagud
Betænkelig betænkning
At justere teatre
Teatrene ud af kommunerne
Farvel til Teaterfællesskab
De uadskillelige
Enighed om teaterlov
Hastværk med teaterlov
Ny ledelse af københavnske teatre
Afgørende valg for københavnske teatre

Søndag Aften 10/2002

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.